Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено інфраструктурний рейтинг Приватного акціонерного товариства КУА «Національний резерв» на рівні uaА+.amc


10/12/2021

10 грудня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити інфраструктурний рейтинг Приватного акціонерного товариства КУА «Національний резерв» (код ЄДРПОУ 22904759) на рівні uaA+.amc (хороший рівень надійності). Приймаючи рішення про оновлення рейтингу на даному рівні, Агентство керувалося підсумками роботи Компанії за 9 місяців 2021 року. 

1. Обсяг чистих активів під управлінням КУА «Національний резерв» станом на початок четвертого кварталу 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року зменшився на 3,86%: з 1,110 млрд грн до 1,068 млрд грн. Зокрема, скоротився обсяг чистих активів «ринково орієнтованих» фондів на 1,62% до 107,669 млн грн, при тому, що кількість фондів під управлінням КУА збільшилась до 26.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ПрАТ КУА «Національний резерв» за 9 місяців 2021 року

Показники

9 місяців

2021 року

(01.10.2021)

9 місяців

2020 року

(01.10.2020)

Зміна за 2020-2021

Темп приросту 2020-2021

Чисті активи під управлінням КУА всього, тис. грн.

1 067 626

1 110 449

-42 823

-3,86%

Чисті активи «ринково орієнтованих» фондів, тис. грн

107 669

109 445

-1 776

-1,62%

Кількість фондів під управлінням (шт.)

26

23

3

-

Власний капітал, тис. грн.

159 580

157 802

1 778

1,13%

Статутний фонд, тис. грн.

8 600

8 600

-

-

Дохід від реалізації, тис. грн.

3 745

2 319

1 426

61,49%

Адміністративні витрати, тис. грн.

1 223

1 414

-191

-13,51%

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

2 840

2 258

582

25,78%

Рентабельність власного капіталу, %

1,78%

1,43%

0,35 п.п.

-

                                           Джерело: дані КУА «Національний резерв», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

          2. Власний капітал КУА «Національний резерв» в період з 01.10.2020р. по 01.10.2021р. збільшився на 1,778 млн грн (або на 1,13%) до 159,58 млн грн. Зареєстрований (пайовий) капітал Компанії впродовж аналізованого періоду залишався незмінним і станом на кінець третього кварталу 2021 року становив 8,6 млн грн.

3. Обсяг доходу від реалізації Компанії за результатами перших дев’яти місяців 2021 року склав 3,745 млн грн, що на 61,49% перевищило обсяг виручки, отриманої за аналогічний період 2020 року. Адміністративні витрати КУА продемонстрували спадний тренд: вони зменшились з 1,414 млн грн до 1,223 млн грн, або на 13,51%.

Діяльність КУА «Національний резерв» в аналізованому періоді була прибутковою. Зокрема, чистий прибуток Компанії за перші три квартали 2021 року становив 2,840 млн грн, що на 25,78% перевищило розмір прибутку, отриманого за три квартали 2020 року. 

4. У період з 01.01.2021 р. по 01.10.2021 р. ринковий індикатор – біржовій індекс Української біржі UX – продемонстрував приріст в розмірі 12,61%. З усіх «ринково орієнтованих» фондів КУА «Національний резерв» за аналізований період збитковим був лише ПІФ «Пі» (-1,29%). Решта фондів продемонстрували прибутковість, хоча і нижчу, ніж біржовій індекс Української біржі UX. Таким чином, в аналізованому періоді 2021 року Компанії вдалось не допустити збитковості майже всіх «ринково орієнтованих фондів».

 

Таблиця 2. Дані про дохідність «ринково орієнтованих» фондів під управлінням КУА «Національний резерв»

і вартість чистих активів (тис. грн, %)

Показники

Дохідність за 9 місяців

2021 року, %

Дохідність за 9 місяців

2020 року, %

Дохідність з початку діяльності, %

Вартість чистих активів на 01.10.2021, тис. грн.

НПФ «Резерв Рівненщини»

0,54%

10,49%

282,63%

6835,71

НПФ «Столичний резерв»

3,24%

9,88%

254,65%

6085,91

КНП ФОНД ТПП УКРАЇНИ

1,04%

9,00%

46,16%

3410,40

Пайовий інвестиційний фонд «Улісс»

2,97%

9,42%

335,39%

4661,39

Пайовий інвестиційний фонд «ПІ»

-1,29%

11,07%

190,50%

86675,50

Середня:

1,3%

9,97%

221,87%

-

                                                           *- у 3-му кварталі 2020 р. до НПФ «Столичний резерв» було приєднано НПФ «Резерв Тернопілля»

                                                 Джерело: дані КУА «Національний резерв»

       Таким чином, проаналізувавши діяльність КУА «Національний резерв» за дев’ять місяців 2021 року, РА «Експерт-Рейтинг» відзначає покращення показників прибутковості, зростання власного капіталу та збільшення кількості фондів під управлінням, що дозволило оновити інфраструктурний рейтинг Компанії.

  Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу КУА «Національний резерв» (укр.) — 10.12.2021

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com