Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «КІНТО» на рівні uaA.amc


12/05/2022

12 травня 2022 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити інфраструктурний рейтинг ПрАТ «КІНТО» (код ЄДРПОУ 16461855) на рівні uaA.amc (високий рівень надійності) за національною шкалою. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство спиралось на результати аналізу діяльності Компанії за 2021 рік.

 1. Обсяг чистих активів під управлінням КУА «КІНТО» за 2021 рік у порівнянні з 2020 роком виріс на 6,53%: з 309,479 млн грн до 329,688 млн грн. Чисті активи публічних фондів, в свою чергу, продемонстрували зниження на 2,58%: з 197,05 млн грн до 191,97 млн грн. Таким чином, частка публічних фондів під управлінням КУА знизилась на 10,18 п.п. до 53,49%. В той самий час, збільшилась чиста вартість недержавних пенсійних фондів: з 43,682 млн грн до 55,555 млн грн, або на 27,18%.

Приріст вартості чистих активів під управлінням КУА в умовах слабкої ринкової інфраструктури позитивно оцінюється РА «Експерт-Рейтинг».

Таблиця 1. Основні показники діяльності ПрАТ «КІНТО» за 2021 рік (тис. грн, %, п.п.)

Показники

2021 рік

(01.01.2022)

2021 рік

(01.01.2021)

Зміна

(тис. грн, п.п.)

Темп приросту,

%

Чисті активи під управлінням КУА всього, тис. грн

       329 688

309 479

20 209

6,53%

Зміна чистих активів під управлінням КУА за ІІ квартал, тис. грн

20 209

26 754

-6 545

-

Чисті активи публічних фондів, тис. грн

     191 970

197 050

      -5 080

-2,58%

Частка публічних фондів в чистих активах під управлінням КУА

53,49%

63,67%

-10,18 п.п.

-

Чиста вартість активів НПФ під управлінням КУА, тис. грн.

55 555

43 682

11 873

27,18%

Частка пенсійних фондів в чистих активах під управлінням КУА

14,83%

14,11%

0.72 п.п.

-

Кількість фондів під управлінням з врахуванням НПФ

15

14

1

-

Власний капітал, тис. грн

70 011

69 810

201

0,29%

Співвідношення між власним капіталом та чистими активами під управлінням КУА

21,24%

22,56%

-1,32 п.п.

-

Статутний фонд, тис. грн

66 660

66 660

0

0

Чистий дохід від реалізації, тис. грн

7 903

8 580

-677

-7,89%

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

97

1 461

-1 364

-93,36%

Рентабельність власного капіталу, %

0,14%

2,11%

-1,97 п.п.

-

                                                      Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»                         

          2. Власний капітал КУА «КІНТО» в період з 01.01.2021р. по 01.01.2022р. виріс на 0,29%: з 69,81 млн грн до 70,011 млн грн. Статутний фонд Компанії залишився незмінним і становив 66,66 млн грн.

 3. Згідно з результатами діяльності Компанії за 2021 рік, чистий дохід від реалізації становив 7,903 млн грн, що на 7,89% менше ніж чистий дохід за 12 місяців 2020 року. Агентство відмічає, що КУА «КІНТО» закінчила 2021 рік з прибутком: чистий прибуток Компанії становив 0,097 млн. грн.

 4. В період з 01.01.2021р. по 01.01.2022р. ринковий індикатор – біржовій індекс Української біржі UX – продемонстрував приріст на 7,49%. За цей же період публічні фонди КУА «КІНТО» показали середню прибутковість в розмірі 2,16%.

Таблиця 2. Дані про дохідність публічних фондів ПрАТ «КІНТО» за результатами 2021 року (тис. грн, %)

Фонд

01.01.2021-01.01.2022

01.01.2020-01.01.2021

Вартість чистих активів на 01.01.2022, тис. грн.

Відкритий диверсифікований ПІФ «КІНТО-Класичний»

2,22%

-5,28%

31 607

Відкритий ПІФ акцій «КІНТО-Еквіті»

-1,14%

-14,64%

4 915

Інтервальний диверсифікований ПІФ «КІНТО-Народний»

-5,56%

6,03%

5 816

Інтервальний диверсифікований ПІФ «Достаток»

-9,25%

-5,65%

12 709

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія-7»

-10,89%

-17,58%

6 525

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія-5»

3,55%

-12,68%

22 011

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія-4»

12,60%

-1,65%

62 342

Закритий недиверсифікований ПІФ «Індекс Української біржі»

11,93%

-9,04%

12 715

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія Ріал Істейт»

14,66%

-3,68%

4 037

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія Клаб»

0,10%

-1,36%

23 599

Відкритий диверсифікований ПІФ «КІНТО-Казначейський»

6,97%

-14,40%

4 625

Відкритий пенсійний фонд «Соціальний стандарт»

14,78%

7,74%

55 555

Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів «КІНТО-Голд»

          -9,77%

-0,35%

2 355

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАРАТ"

0

-

7 418

Всього:

2,16%*

-5,58%*

329 688

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

* – проста середня

        Проаналізувавши діяльність ПрАТ «КІНТО» 12 місяців 2021 року, РА «Експерт-Рейтинг» відмічає:

·  Приріст обсягу чистих активів під управлінням КУА;

· Збільшення вартості активів НПФ;

·   Факт прибуткової діяльності.

 Агентство звертає увагу, що ПрАТ «КІНТО» звернулась за оновленням рейтингу під час дії військового стану, проте оновлення відбувалось на основі даних про результаті діяльності Компанії в 2021 році. При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ КУА «КІНТО» — 12.05.2022

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com