Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «КІНТО» на рівні uaA.amc


22/03/2023

22 березня 2023 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити інфраструктурний рейтинг ПрАТ «КІНТО» (код ЄДРПОУ 16461855) на рівні uaA.amc (високий рівень надійності) за національною шкалою. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство спиралось на результати аналізу діяльності Компанії за 12 місяців 2022 року. 

1. Станом на початок 2023 року обсяг чистих активів під управлінням КУА «КІНТО» становив 671,62 млн грн, що більш ніж удвічі перевищило обсяг чистих активів станом на початок 2022 року. Зокрема, чисті активи публічних фондів продемонстрували приріст майже утричі: з 191,97 млн грн до 570,54 млн грн, а чиста вартість недержавних пенсійних фондів знизилась з 55,56 млн грн до 53,30 млн грн (або на 4,05%). В результаті, частка публічних фондів під управлінням КУА виросла на 31,46 п.п. до 84,95%.

Приріст вартості чистих активів під управлінням КУА в умовах зниження темпів ділової активності та запровадження воєнного стану в Україні в результаті російської агресії позитивно оцінюється РА «Експерт-Рейтинг».

Таблиця 1. Основні показники діяльності ПрАТ «КІНТО» за 2022 рік (тис. грн, %, п.п.)

Показники

2022 рік

(01.01.2023)

2021 рік

(01.01.2022)

Зміна

(тис. грн, п.п.)

Темп приросту,

%

Чисті активи під управлінням КУА всього

671 618

329 688

341 930

103,71%

Зміна чистих активів під управлінням КУА за ІІ квартал

341 930

20 209

321 721

1591,97%

Чисті активи публічних фондів

570 543

       191 970

378 573

197,20%

Частка публічних фондів в чистих активах під управлінням КУА

84,95%

53,49%

31,46 п.п.

-

Чиста вартість активів НПФ під управлінням КУА

53 304

55 555

-2 251

-4,05%

Частка пенсійних фондів в чистих активах під управлінням КУА

7,94%

14,83%

-6,89 п.п.

-

Кількість фондів під управлінням з врахуванням НПФ

17

15

2

13,33%

Власний капітал

70 064

70 011

53

0,08%

Співвідношення між власним капіталом та чистими активами під управлінням КУА

10,43%

21,24%

-10,81 п.п.

-

Статутний фонд

66 660

66 660

0

-

Чистий дохід від реалізації

10 092

7 903

2 189

27,70%

Чистий прибуток (збиток)

53

97

-44

-45,36%

Рентабельність власного капіталу, %

0,08%

0,14%

-0,06 п.п.

-

                                                       Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»       

       2. Власний капітал КУА «КІНТО» в аналізованому періоді залишався майже незмінним і станом на 01.01.2023р. становив 70,06 млн грн, проте співвідношення між власним капіталом та чистими активами під управлінням КУА внаслідок суттєвого зростання останніх зменшилось на 10,81 п.п. до 10,43%. 

3. Чистий дохід від реалізації КУА «КІНТО» за чотири квартали 2022 року склав 10,09 млн грн, що на 27,70% більше ніж чистий дохід за аналогічний період 2021 року. Крім того, РА «Експерт-Рейтинг» звертає увагу, що діяльність КУА «КІНТО» в аналізованому періоді була прибутковою. Зокрема, за дванадцять місяців 2022 року Компанія отримала прибуток в розмірі 0,05 млн грн. 

4. В період з 01.01.2022р. по 01.01.2023р. публічні фонди КУА «КІНТО» показали середню прибутковість в розмірі 0,36%. При цьому, Агентство зазначає, що впродовж періоду з 24 лютого 2022 року по 10 серпня 2022 року розрахунок ринкового індикатора Української біржі – біржового індексу UX, який використовувався в якості орієнтиру ринкової дохідності, – не відбувався, а торги акціями та сертифікатами фондів в цей час не проводились.

Таблиця 2. Дані про дохідність публічних фондів ПрАТ «КІНТО» за результатами 2022 року (тис. грн, %)

Фонд

01.01.2022-01.01.2023

01.01.2021-01.01.2022

Вартість чистих активів на 01.01.2023, грн

Відкритий диверсифікований ПІФ «КІНТО-Класичний»

-0,31%

2,22%

21 760 753

Відкритий ПІФ акцій «КІНТО-Еквіті»

-0,67%

-1,14%

1 633 096

Інтервальний диверсифікований ПІФ «КІНТО-Народний»

-0,32%

-5,56%

3 969 497

Інтервальний диверсифікований ПІФ «Достаток»

-0,21%

-9,25%

10 054 832

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія-7»

-0,68%

-10,89%

2 085 618

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія-5»

-0,84%

3,55%

3 464 518

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія-4»

-0,55%

12,60%

27 868 050

Закритий недиверсифікований ПІФ «Індекс Української біржі»

-0,77%

11,93%

2 969 826

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія Ріал Істейт»

9,56%

14,66%

42 650 795

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія Клаб»

-0,71%

0,10%

6 766 431

Відкритий диверсифікований ПІФ «КІНТО-Казначейський»

-0,08%

6,97%

4 269 341

Відкритий пенсійний фонд «Соціальний стандарт»

-0,07%

14,78%

53 304 462

Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів «КІНТО-Голд»

0,32%

 -9,77%

3 113 312

Закритий недиверсифікований венчурний КІФ «КАРАТ»

-

-

8 396 733

Закритий недиверсифікований венчурний КІФ «ЧИСТА ЕНЕРГІЯ»

-

-

146 635 863

Закритий недиверсифікований венчурний КІФ «ОРІОН»

-

-

266 850 202

Всього:

0,36%*

2,32%*

671 618 273

                                                           Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

                                                     * – проста середня

           Проаналізувавши діяльність ПрАТ «КІНТО» за 2022 рік, РА «Експерт-Рейтинг» відмічає:

·         Приріст обсягу чистих активів під управлінням КУА;

·         Приріст чистих активів публічних фондів;

·         Факт прибуткової діяльності. 

Агентство звертає увагу, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ КУА «КІНТО» — 22.03.2023

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com