Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг АТ "АЛЬФА-БАНК"


19/11/2021

19 листопада 2021 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийнято рішення підтвердити довгостроковий кредитний рейтинг АТ "АЛЬФА-БАНК" (код ЄДРПОУ 23494714) (Банк) на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Також на засіданні Рейтингового комітету було прийнято рішення про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу облігацій Банку серії S, що перебувають в обігу, на рівні uaAAA. Приймаючи це рішення, Агентство керувалося підсумками роботи Банку за дев’ять місяців 2021 року, а також висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової і статистичної звітності Банку за 2020 рік та за січень-жовтень 2021 року.

 

Загрузити файл підтвердження рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н1) впродовж 2020 року та січня-жовтня 2021 року  коливався в межах 7,333-10,941 млрд грн та демонстрував чітку тенденцію до зростання. З початку 2021 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 24,69% і станом на 01.11.2021 його обсяг склав 10,941 млрд грн, що в 54,7 рази перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н2) в період з 02.01.2020 по 01.11.2021 коливався в діапазоні від 13,28% до 16,30%. Протягом вказаного періоду аналізу Н2 Банку на постійній основі з доволі помітним запасом перевищував встановлену НБУ граничну відмітку, але був меншим, ніж середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2021 Н2 Банку складав 14,37%, що на 4,37 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, але було на 7,32 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник. 

Норматив достатності основного капіталу АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н3) впродовж 2020 року та січня-жовтня 2021 року коливався в рамках 10,48-13,68% та на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був нижчим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2021 Н3 Банку складав 11,33%, що на 4,33 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, але було на 3,76 п.п. менше ніж середньо-ринковий показник. 

       Таким чином, на думку Агентства, станом на початок листопада 2021 року АТ "АЛЬФА-БАНК" підтримував достатній рівень забезпеченості регулятивним та основним капіталом, на що вказують відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, хоча і були меншими за середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

         Станом на 01.10.2021 порівняно з 01.01.2021 активи АТ "АЛЬФА-БАНК" виросли на 8,09% і склали 105,490 млрд грн, а обсяг чистих кредитів та заборгованості клієнтів Банку збільшився на 14,54% до 54,794 млрд грн.

         При цьому, за період з 01.01.2021 по 01.10.2021 структура активів та кредитного портфеля АТ "АЛЬФА-БАНК" зазнала наступних змін:

·  частка кредитів в активах Банку (в гривневому еквіваленті) виросла на 2,87 п.п.: з 49,07% до 51,94%;

· частка валютних кредитів (в гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі Банку зменшилась на 3,70 п.п.: з 38,87% до 35,17%. 

   Станом на 01.10.2021 порівняно з 01.01.2021 частка неробочих кредитів (NPL) (які розраховуються Агентством як сума п’ятого класу для кредитів фізичним особам та десятого класу для кредитів юридичним особам) в кредитному портфелі АТ "АЛЬФА-БАНК" зменшилась на 10,46 п.п.: з 29,56% до 19,10% (дані на графіку 5 розраховані з врахуванням резервів). Станом на початок жовтня 2021 року рівень NPL в кредитах був на 16,01 п.п. меншим за середній показник NPL по банківській системі України, який складав 35,11%. 

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н6) впродовж 2020 року та січня-жовтня 2021 року коливався в межах від 76,05% до 84,44%, та, незважаючи на різноспрямовану динаміку, на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлену НБУ граничну відмітку, але був меншим за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2021 Н6 Банку складав 83,65%, що на 23,65 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 5,65 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "АЛЬФА-БАНК" в період з 01.01.2020 по 01.11.2021 коливався в діапазоні 214,24-468,25% та на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення (на рівні 100%). Станом на 01.11.2021 LCRвв Банку складав 214,24%, що було в 2,14 рази більше, ніж встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "АЛЬФА-БАНК" впродовж 2020 року та січня-жовтня 2021 року коливався в рамках 285,74-944,37%, в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.11.2021 LCRів Банку складав 526,53%, що в 5,27 рази було вище за встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ "АЛЬФА-БАНК" станом на 01.11.2021 складав 120,84%, що на 30,84 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівні 90% (починаючи з 01 жовтня 2021 року). При цьому, Агентство нагадує, що норматив NSFR визначає мінімальний необхідний рівень ліквідності банку на горизонті один рік.

     Таким чином, на думку Агентства, станом на початок листопада 2021 року АТ "АЛЬФА-БАНК" був добре забезпечений ліквідністю, на що вказують показники відповідних нормативів Банку (зокрема коефіцієнти LCRвв та LCRів в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення).

 

Дохідність операцій

За підсумками 9 місяців 2021 року АТ "АЛЬФА-БАНК" отримав прибуток в обсязі 2,458 млрд грн, що більш ніж втричі (на 203,30%) перевищило прибуток, отриманий Банком за підсумками 9 місяців 2020 року.

      Ключові статті доходів АТ "АЛЬФА-БАНК"  стали головним драйвером суттєвого зростання прибутку Банку, продемонструвавши хороші темпи приросту за вказаний період аналізу. Так, за підсумками 9 місяців 2021 року в порівнянні з 9 місяцями 2020 року чистий процентний дохід Банку виріс на 19,68% (до 4,508 млрд грн), а чистий комісійний дохід збільшився на 21,84% (до 2,760 млрд грн). Крім того, Агентство звертає увагу на суттєве скорочення обсягу резерву під зменшення корисності процентних фінансових активів АТ "АЛЬФА-БАНК" (на 50,06%: з 2,515 млрд грн до 1,256 млрд грн), що також знизило тиск на прибуток Банку та позитивно вплинуло на його динаміку.

    Таким чином, в умовах триваючих карантинних обмежень АТ "АЛЬФА-БАНК" продовжив демонструвати хороші темпи приросту ключових статей своїх доходів та суттєве зростання фінансового результату. Також Агентство звертає увагу на те, що впродовж останніх 9 кварталів поспіль Банк на постійній основі генерував значні обсяги прибутку. Зокрема, прибуток АТ "АЛЬФА-БАНК" за третій квартал поточного року в 2,07 рази перевищив обсяг прибутку, отриманий Банком за другий квартал, сягнувши 997,747 млн грн.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ "АЛЬФА?БАНК" перебував на обліку в органах доходів та зборів. На момент підтвердження рейтингу Банк як платник податків не мав податкового боргу.

      Агентство нагадує, що АТ "АЛЬФА-БАНК" став повним правонаступником усіх прав та зобов’язань АТ "УКРСОЦБАНК» по відношенню до його клієнтів, партнерів та контрагентів. Акт передачі було затверджено 15 жовтня 2019 року рішенням загальних зборів акціонерів АТ "АЛЬФА-БАНК" та рішенням єдиного акціонера АТ "УКРСОЦБАНК".

 

Узагальнення

На момент підтвердження рейтингу АТ «АЛЬФА-БАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків. 

     Станом на початок листопада 2021 року АТ "АЛЬФА-БАНК" підтримував достатній рівень забезпеченості регулятивним та основним капіталом, а також був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку. Станом на 01.10.2021 частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ "АЛЬФА-БАНК" складала 19,10%, що було на 16,01 п.п. нижче за середній показник NPL по банківській системі України. В умовах триваючих карантинних обмежень АТ "АЛЬФА-БАНК" продовжив демонструвати хороші темпи приросту ключових статей своїх доходів: за підсумками 9 місяців 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року чистий процентний дохід Банку виріс на 19,68%, чистий комісійний дохід збільшився на 21,84%, а прибуток виріс більше ніж втричі до 2,458 млрд грн. Також Агентство звертає увагу на те, що впродовж останніх 9 кварталів поспіль АТ "АЛЬФА-БАНК" на постійній основі генерував значні обсяги прибутку (зокрема, прибуток Банку за третій квартал поточного року склав 997,747 млн грн, що в 2,07 рази перевищило обсяг прибутку, отриманий АТ "АЛЬФА-БАНК" за другий квартал 2021 року).

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Підтвердження рейтингу АТ "АЛЬФА-БАНК" із статистичними додатками (укр.) - 19.11.2021

Підтвердження рейтингу АТ "АЛЬФА-БАНК" із статистичними додатками (engl.) - 19.11.2021

Персональная страница банка на сайте агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com