Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг АТ "АЛЬФА-БАНК"


02/05/2022

2 травня 2022 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийнято рішення підтвердити довгостроковий кредитний рейтинг АТ "АЛЬФА-БАНК" (код ЄДРПОУ 23494714) (Банк) на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Також на засіданні Рейтингового комітету було прийнято рішення про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу облігацій Банку серії S, що перебувають в обігу, на рівні uaAAA. Приймаючи це рішення, Агентство керувалося підсумками роботи Банку за 2021 рік, а також висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової і статистичної звітності Банку за 2021 рік та за січень-березень 2022 року.

Загрузити файл підтвердження рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н1) впродовж 2021 року та січня-березня 2022 року  коливався в межах 7,977-13,025 млрд грн та демонстрував тенденцію до зростання. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 13,92% і станом на 01.04.2022 його обсяг склав 13,025 млрд грн, що в 65 разів перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н2) в період з 04.01.2021 по 01.04.2022 коливався в діапазоні від 12,12% до 16,30%. Протягом зазначеного періоду Н2 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, але був меншим, ніж середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.04.2022 Н2 Банку складав 13,71%, що на 3,71 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення.

Норматив достатності основного капіталу АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н3) впродовж 2021 року та січня-березня 2022 року коливався в межах 8,52-13,68% та на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був нижчим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.04.2022 Н3 Банку складав 8,85%, що на 1,85 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

 Таким чином, на думку Агентства, станом на початок квітня 2022 року АТ "АЛЬФА-БАНК" підтримував достатній рівень забезпеченості регулятивним та основним капіталом, на що вказують відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

    Станом на 01.01.2022 порівняно з 01.01.2021 активи АТ "АЛЬФА-БАНК" виросли на 18,58% і склали 115,722 млрд грн, а обсяг чистих кредитів та заборгованості клієнтів Банку збільшився на 26,12% до 60,334 млрд грн.

       При цьому, за період з 01.01.2021 по 01.01.2022 структура активів та кредитного портфеля АТ "АЛЬФА-БАНК" змінилась наступним чином:

· частка кредитів в активах Банку (в гривневому еквіваленті) виросла на 3,07 п.п.: з 49,07% до 52,14%;

· частка валютних кредитів (в гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі Банку зменшилась на 2,17 п.п.: з 38,87% до 36,70%.

     Станом на 01.02.2022 порівняно з 01.01.2021 частка неробочих кредитів (NPL) (які розраховуються Агентством як сума п’ятого класу для кредитів фізичним особам та десятого класу для кредитів юридичним особам) в кредитному портфелі АТ "АЛЬФА-БАНК" зменшилась на 12,53 п.п.: з 29,56% до 17,03% (дані на графіку 5 розраховані з врахуванням резервів). Станом на початок лютого 2022 року рівень NPL в кредитах Банку був на 15,36 п.п. меншим за середній показник NPL по банківській системі України, який складав 32,39%. 

\

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н6) впродовж 2021 року та січня-березня 2022 року коливався в межах від 74,31% до 84,44%, та на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлену НБУ граничну відмітку, хоча і був меншим за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.04.2022 Н6 Банку складав 76,20%, що на 16,20 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "АЛЬФА-БАНК" в період з 01.01.2021 по 01.04.2022 коливався в діапазоні 191,56-264,95% та на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення (на рівні 100%). Станом на 01.04.2022 LCRвв Банку складав 203,55%, що було в 2,04 рази більше, ніж встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "АЛЬФА-БАНК" впродовж 2021 року та січня-березня 2022 року коливався в рамках 443,95-623,46%, в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.04.2022 LCRів Банку складав 498,35%, що в 4,98 рази було вище за встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ "АЛЬФА-БАНК" станом на 01.04.2022 складав 118,92%, що на 28,92 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівні 90% При цьому, Агентство нагадує, що норматив NSFR визначає мінімальний необхідний рівень ліквідності банку на горизонті в один рік.

  Таким чином, на думку Агентства, станом на початок квітня 2022 року АТ "АЛЬФА-БАНК" був добре забезпечений ліквідністю, на що вказують високі значення відповідних нормативів Банку.

 

Дохідність операцій

Прибуток АТ "АЛЬФА-БАНК" за підсумками 2021 року склав 3,346 млрд грн, що в 2,77 рази перевищило прибуток, отриманий Банком за 2020 рік.

Драйвером істотного приросту прибутку Банку стало вагоме зростання ключових статей доходів АТ "АЛЬФА-БАНК" в аналізованому періоді. Так, чистий процентний дохід Банку за 2021 рік порівняно з 2020 роком виріс на 25,04% (до 6,333 млрд грн), а чистий комісійний дохід збільшився на 14,85% (до 3,859 млрд грн).

    Таким чином, в умовах триваючих в 2021 році карантинних обмежень АТ "АЛЬФА-БАНК" продовжив демонструвати хороші темпи приросту ключових статей своїх доходів та суттєве зростання фінансового результату. Також Агентство звертає увагу на те, що впродовж останніх 8 кварталів поспіль Банк на постійній основі генерував вагомі обсяги прибутку.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної податкової служби України показала, що АТ "АЛЬФА?БАНК" перебував на обліку в органах доходів та зборів. На момент підтвердження рейтингу Банк як платник податків не мав податкового боргу.

    Агентство нагадує, що АТ "АЛЬФА-БАНК" став повним правонаступником усіх прав та зобов’язань АТ "УКРСОЦБАНК» по відношенню до його клієнтів, партнерів та контрагентів. Акт передачі було затверджено 15 жовтня 2019 року рішенням загальних зборів акціонерів АТ "АЛЬФА-БАНК" та рішенням єдиного акціонера АТ "УКРСОЦБАНК".

 

Узагальнення

На момент підтвердження рейтингу АТ «АЛЬФА-БАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

Станом на початок квітня 2022 року АТ "АЛЬФА-БАНК" підтримував достатній рівень забезпеченості регулятивним та основним капіталом, а також був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку. Станом на 01.02.2022 частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ "АЛЬФА?БАНК" складала 17,03%, що було на 15,36 п.п. нижче за середній показник NPL по банківській системі України. В умовах триваючих карантинних обмежень АТ "АЛЬФА-БАНК" продовжив демонструвати хороші темпи приросту ключових статей своїх доходів: за підсумками 2021 року в порівнянні з 2020 роком чистий процентний дохід Банку виріс на 25,04%, чистий комісійний дохід збільшився на 14,85%, а прибуток виріс в 2,77 рази до 3,346 млрд грн. Також Агентство звертає увагу на те, що впродовж останніх 8 кварталів поспіль АТ "АЛЬФА-БАНК" на постійній основі генерував вагомі обсяги прибутку.

 Агентство звертає увагу, що АТ "АЛЬФА-БАНК" (Україна) є окремою юридичною особою та не підпадає під міжнародні санкції, що підтвердили Міністерство фінансів США та Міністерство закордонних справ Великобританії. При цьому, Правління НБУ рішенням від 09.03.2022 року № 120-рш визначило АТ "АЛЬФА?БАНК" (Україна) одним з системно важливих банків станом на 1 січня 2022 року, тобто, банком, діяльність якого впливає на стабільність усієї банківської системи країни. Національний банк, керуючись законодавством України, визнав ділову репутацію окремих власників істотної участі АТ “АЛЬФА-БАНК” (Україна) – громадян РФ, до яких застосовані міжнародні санкції,  небездоганною та застосував заходи впливу у вигляді їх відсторонення від управління АТ “АЛЬФА-БАНК” (заборона використання права голосу). 21.04.2021 року НБУ призначив Сімеона Дянкова довіреною особою, якій передано право голосу за акціями, а також право участі в управлінні банком. Сімеон Дянков є болгарським економістом, колишнім міністром фінансів та віце-прем’єром уряду Болгарії (липень 2009 – березень 2013 року). Наразі обіймає посади виконавчого директора Групи з фінансових ринків Лондонської школи економіки та технічного радника Європейської комісії. Також пан Дянков має 19-річний досвід роботи у Світовому банку, де він займався країнами з перехідними економіками. Крім цього, Сімеон Дянков працював Головою Наглядової ради ЄБРР та має докторський ступінь з економіки (Мічиганський Університет, США).

 Голова Наглядової Ради банку Роман Шпек є колишнім членом уряду України та головою постійного представництва України у ЄС, і, на думку Агентства, має бездоганну ділову репутацію. Жодні міжнародні санкції не накладають додаткових обмежень на роботу АТ “АЛЬФА-БАНК” (Україна) в Україні. При цьому, АТ "АЛЬФА-БАНК" активно допомагає ЗСУ, та передав на їх потреби інкасаторські авто, броньований автомобіль, тепловізори та інше обладнання, а також 130 млн грн благодійної допомоги від клієнтів-фізичних осіб та співробітників банку.

 Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Підтвердження рейтингу АТ "АЛЬФА-БАНК" із статистичними додатками (укр.) - 02.05.2022

Підтвердження рейтингу АТ "АЛЬФА-БАНК" із статистичними додатками (engl.) - 02.05.2022

Персональная страница банка на сайте агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com