Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг АТ "АЛЬФА-БАНК"


18/12/2019

18 грудня 2019 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийнято рішення підтвердити довгостроковий кредитний рейтинг АТ "АЛЬФА-БАНК" (код ЄДРПОУ 23494714) (Банк) на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Також на засіданні Рейтингового комітету було прийнято рішення про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу облігацій Банку серії S, що перебувають в обігу, на рівні uaAAA. Приймаючи це рішення, Агентство керувалося підсумками роботи Банку за 9 місяців 2019 року, а також висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової і статистичної звітності Банку за січень-листопад 2019 року.

 

Загрузити файл підтвердження рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ "АЛЬФА-БАНК"  (Н1) в період з 02.01.2018 по 02.12.2019 коливався в діапазоні 3,805-8,316 млрд. грн. Впродовж вказаного періоду динаміка Н1 Банку була нерівномірною, проте продемонструвала зростаючий тренд. З початку 2019 року регулятивний капітал АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н1) виріс на 2,334 млрд. грн. або на 40,62% і станом на 02.12.2019 склав 8,078 млрд. грн., що в 40,4 рази перевищило встановлене НБУ граничне значення на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) протягом 2018 року та січня-листопада 2019 року коливався в межах від 10,04% до 15,88%. У вказаному періоді Н2 Банку с запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, проте був меншим, ніж середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.12.2019 норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) складав 15,10%, що на 5,10 п.п. перевищувало встановлене НБУ мінімальне значення.

Таким чином, протягом 2018 року та січня-листопада 2019 року АТ "АЛЬФА-БАНК" не допускав порушень за нормативами Н1 та Н2 по відношенню до встановлених НБУ граничних значень. В жовтні 2019 року Банк показав суттєвий приріст обсягів регулятивного капіталу (Н1), а станом на початок грудня 2019 року норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н2) з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2019 по 01.10.2019 активи АТ "АЛЬФА-БАНК" виросли на 8,35% і склали 65,589 млрд. грн., а обсяг чистих кредитів та заборгованості клієнтів збільшився на 1,31% до 32,885 млрд. грн.

В кредитному портфелі АТ "АЛЬФА-БАНК" станом на 01.10.2019 в порівнянні з 01.01.2019 відбулися наступні зміни:

  • частка кредитів в активах Банку (в гривневому еквіваленті) зменшилась на 3,48 п.п.: з 53,62% до 50,14%;
  • частка валютних кредитів (в гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі Банку знизилась на 10,94 п.п.: з 51,56% до 40,62%;
  • частка кредитів фізичним особам в кредитах Банку (без врахування резервів) виросла на 9,33 п.п.: з 36,89% до 46,22%.

Частка неробочих кредитів (NPL) (які розраховуються Агентством як сума п’ятого класу для кредитів фізичним особам та десятого класу для кредитів юридичним особам) в кредитному портфелі Банку протягом 2018 року та десяти місяців 2019 року коливалась в межах від 19,13% до 45,75% (дані на графіку 4 розраховані без врахування резервів).

Станом на 01.11.2019 в порівнянні з 01.01.2019 частка неробочих кредитів (NPL) АТ "АЛЬФА-БАНК" виросла на 26,31 п.п. (з 19,44% до 45,75%), при цьому показник NPL в середньому по банківській системі України склав 50,62%. На думку Агентства, суттєве зростання частки NPL в кредитному портфелі Банку пов'язане з процесом реорганізації шляхом приєднання до нього АТ "УКРСОЦБАНК", в результаті якого АТ "АЛЬФА-БАНК" став повним правонаступником усіх прав, обов'язків та майна АТ "УКРСОЦБАНК".

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н6) протягом 2018 року та січня-листопада 2019 року коливався в діапазоні 67,25- 77,87%. У вказаному періоді Н6 Банку з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був нижче середніх показників даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.12.2019 норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) складав 77,54%, що було на 17,54 п.п. вище встановленого НБУ граничного значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "АЛЬФА-БАНК" в період з 01.01.2019 по 01.12.2019 коливався в межах від 130,05% до 373,76%. Впродовж вказаного періоду LCRвв Банку переважно на постійній основі в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного нормативу, які змінювались від 80% (починаючи з 31.12.2018) до 100% (починаючи з 01.12.2019). Станом на 01.12.2019 LCRвв Банку складав 351,91%, що було в 3,5 більше, ніж встановлене НБУ нормативне значення на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) Банку протягом періоду з 01.01.2019 по 01.12.2019 коливався в діапазоні 194,80-452,24%, і на постійній основі в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного коефіцієнта, які протягом вказаного періоду варіювались від 50% (починаючи з 31.12.2018) до 100% (починаючи з 01.12.2019). Станом на 01.12.2019 LCRів Банку складав 279,69%, що в 2,8 рази перевищило встановлене НБУ нормативне значення на рівні 100%.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок грудня 2019 року АТ "АЛЬФА-БАНК" був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать значення його нормативів. Н6 Банку з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Високі значення LCRвв та LCRів вказують на сформований Банком великий запас ліквідності для покриття чистого очікуваного відпливу грошових коштів протягом 30 днів з урахуванням стрес-сценарію.

 

Дохідність операцій

За підсумками 9 місяців 2019 року АТ "АЛЬФА-БАНК" отримав прибуток у сумі 1,487  млрд. грн., що на 69,15% перевищило прибуток Банку за 9 місяців 2018 року. Агентство нагадує, що за 2018 рік  прибуток Банку склав 1,310 млрд. грн.

Суттєвий приріст прибутку Банку став результатом зростання ключових статей його доходів. Так, за підсумками 9 місяців 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року чистий процентний дохід Банку виріс на 12,22% і склав 2,998 млрд. грн., а чистий комісійний дохід збільшився на 41,24% до 2,094 млрд. грн.

За спостереженнями Агентства, протягом останніх 11 кварталів АТ "АЛЬФА-БАНК" продемонстрував здатність не лише генерувати прибуток на постійній основі, але й нарощувати його обсяги, що підтверджує ефективність бізнес-стратегії управління Банком.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «АЛЬФА-БАНК» перебував на обліку в органах доходів та зборів. На момент підтвердження рейтингу Банк як платник податків не мав податкового боргу.

Агентство звертає увагу, що АТ «АЛЬФА-БАНК» та АТ «УКРСОЦБАНК» завершили об’єднання балансів та технічні роботи, пов’язані з приєднанням АТ «УКРСОЦБАНК» до АТ «АЛЬФА-БАНК». АТ «АЛЬФА-БАНК» став повним правонаступником усіх прав та зобов’язань АТ «УКРСОЦБАНК» по відношенню до його клієнтів, партнерів та контрагентів. Акт передачі було затверджено 15 жовтня 2019 року рішенням загальних зборів акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК» та рішенням єдиного акціонера АТ «УКРСОЦБАНК». Всі юридичні процедури, пов’язані з приєднанням та припиненням діяльності АТ «УКРСОЦБАНК», будуть завершені до кінця поточного року. Також рішенням загальних зборів акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК» були затверджені збільшення статутного капіталу Банку та випуск акцій Банку з метою конвертації акцій АТ «УКРСОЦБАНК».

 

Узагальнення

На момент підтвердження рейтингу АТ "АЛЬФА-БАНК" виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків. 

Станом на початок грудня 2019 року АТ "АЛЬФА-БАНК" суттєво збільшив розмір регулятивного капіталу (Н1), а норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. АТ "АЛЬФА-БАНК" був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать значення відповідних нормативів: Н6 з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а LCRвв та LCRів були в декілька разів вищі за встановлений НБУ нормативний рівень. За підсумками 9 місяців 2019 року прибуток АТ "АЛЬФА-БАНК" склав 1,487  млрд. грн., що на 69,15% перевищило прибуток Банку за аналогічний період 2018 року. Частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі Банку станом на 01.11.2019 складала 45,75% і була нижчою за середньо-ринковий показник, який становив 50,62%. При цьому, на думку Агентства, суттєве зростання частки NPL в кредитному портфелі Банку пов'язане з процесом реорганізації шляхом приєднання до нього АТ "УКРСОЦБАНК", в результаті якого АТ "АЛЬФА-БАНК" став повним правонаступником усіх прав, обов'язків та майна АТ "УКРСОЦБАНК".

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com