Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг АТ "АЛЬФА-БАНК"


26/11/2020

26 листопада 2020 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийнято рішення підтвердити довгостроковий кредитний рейтинг АТ "АЛЬФА-БАНК" (код ЄДРПОУ 23494714) (Банк) на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Також на засіданні Рейтингового комітету було прийнято рішення про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу облігацій Банку серії S, що перебувають в обігу, на рівні uaAAA. Приймаючи це рішення, Агентство керувалося підсумками роботи Банку за дев’ять місяців 2020 року, а також висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової і статистичної звітності Банку за 2019 рік та за січень-жовтень 2020 року.

 

Загрузити файл підтвердження рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2019 року та січня-жовтня 2020 року регулятивний капітал АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н1)  коливався в діапазоні 5,381-9,138 млрд. грн. та демонстрував різноспрямовану динаміку. З початку 2020 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 7,37% і станом на 02.11.2020 склав 8,957 млрд. грн., що в 44,8 разів перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н2) в період з 02.01.2019 по 02.11.2020 коливався в межах від 13,51% до 16,12%. Протягом вказаного періоду аналізу Н2 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був меншим, ніж середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.11.2020 Н2 Банку складав 15,00%, що на 5,00 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 6,76 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н3) впродовж 2019 року та січня-жовтня 2020 року коливався в рамках від 7,74% до 13,24%. При цьому, значення Н3 Банку на постійній основі з запасом перевищували встановлене НБУ граничне значення, але були нижчими за середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 02.11.2020 Н3 Банку складав 12,58%, що на 5,58 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 3,16 п.п. менше, ніж середній показник даного нормативу по банківській системі України.

Водночас Агентство вкотре нагадує про результати проведеного у 2019 році Національним банком України стрес-тестування найбільших українських банків, в ході якого визначався необхідний (цільовий) рівень достатності капіталу фінустанов. За даними стрес-тесту, необхідний рівень нормативів Н2 та Н3 АТ "АЛЬФА-БАНК" як банку-правонаступника АТ "УКРСОЦБАНК" (з урахуванням ужитих заходів) становить 14,80%. Для повного виконання вимог за результатами стрес-тестування Національний банк надав банкам час до кінця жовтня 2020 року.

Отже, станом на початок листопада 2020 року норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н2) на 0,20 п.п. перевищував цільовий показник для даного нормативу (на рівні 14,80%), який був визначений НБУ в ході проведення стрес-тестування Банку в 2019 році. При цьому, Агентство очікує від АТ "АЛЬФА-БАНК" виконання вимог регулятора щодо значення нормативу достатності основного капіталу (Н3), яке станом на 02.11.2020 було на 2,22 п.п. менше за цільовий показник. 

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2020 по 01.10.2020 активи АТ "АЛЬФА-БАНК" виросли на 15,35% до 82,951 млрд. грн., а обсяг чистих кредитів та заборгованості клієнтів Банку збільшився на 5,95% до 41,531 млрд. грн.

В активах та у кредитному портфелі АТ "АЛЬФА-БАНК" станом на 01.10.2020 порівняно з 01.01.2020 відбулися наступні зміни:

  • частка кредитів в активах Банку (в гривневому еквіваленті) зменшилась на 4,69 п.п.: з 54,76% до 50,07%;
  • частка валютних кредитів (в гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі Банку зменшилась на 0,87 п.п.: з 43,27% до 42,40%.

За період з 01.01.2019 по 01.11.2020 частка неробочих кредитів (NPL) (які розраховуються Агентством як сума п’ятого класу для кредитів фізичним особам та десятого класу для кредитів юридичним особам) в кредитному портфелі АТ "АЛЬФА-БАНК" виросла з 19,44% до 32,80% (дані на графіку 5 розраховані з врахуванням резервів). При цьому, на думку Агентства, суттєве зростання частки NPL в кредитному портфелі Банку, яке спостерігалося впродовж вказаного періоду, пов'язане з процесом реорганізації шляхом приєднання до нього АТ "УКРСОЦБАНК", в результаті якого АТ "АЛЬФА-БАНК" став повним правонаступником усіх прав, обов'язків та майна АТ "УКРСОЦБАНК".

Станом на 01.11.2020 порівняно з 01.01.2020 частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ "АЛЬФА-БАНК" зменшилась на 4,70 п.п. і склала 32,80%. Водночас, середній показник NPL по банківській системі України станом на 01.10.2020 був на рівні 47,73%. 

 

Ліквідність

Впродовж 2019 року та січня-жовтня 2020 року норматив короткострокової ліквідності АТ "АЛЬФА-БАНК" коливався в діапазоні 67,63-83,74% та демонстрував різноспрямовану динаміку. При цьому, Н6 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був меншим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.11.2020 Н6 Банку складав 79,57%, що на 19,57 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 8,93 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "АЛЬФА-БАНК" в період з 01.01.2019 по 01.11.2020 коливався в межах від 130,05% до 468,25%. Протягом вказаного періоду аналізу LCRвв Банку переважно на постійній основі в рази перевищував граничні значення, встановлені НБУ для даного коефіцієнта. Станом на 01.11.2020 LCRвв Банку складав 391,26%, що було в 3,91 рази більше, ніж встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "АЛЬФА-БАНК" впродовж 2019 року та січня-жовтня 2020 року коливався в діапазоні 194,80-944,37% та в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.11.2020 LCRів Банку складав 512,67%, що в 5,13 разів перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок листопада 2020 року АТ "АЛЬФА-БАНК" був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку. При цьому, Агентство вкотре підкреслює, що високі значення нормативів LCRвв та LCRів вказують на наявність у Банку вагомого запасу ліквідності для покриття відтоку коштів клієнтів протягом 30 днів в кризових умовах.

 

Дохідність операцій

За підсумками 9 місяців 2020 року АТ "АЛЬФА-БАНК" отримав прибуток в обсязі 810,444 млн. грн., що на 45,50% менше прибутку Банку за 9 місяців 2019 року.

Водночас, ключові статті доходів Банку продемонстрували позитивну динаміку. Так, за підсумками 9 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий процентний дохід АТ "АЛЬФА-БАНК" виріс на 30,45% (з 2,887 млрд. грн. до 3,766 млрд. грн.), а чистий комісійний дохід Банку збільшився на 12,20% (з 2,019 млрд. грн. до 2,265 млрд. грн.).

Отже, в умовах триваючого карантину АТ "АЛЬФА-БАНК" продемонстрував хороші темпи приросту чистого процентного та чистого комісійного доходів, що дозволило йому згенерувати вагомий обсяг прибутку. При цьому, низхідна динаміка фінансового результату Банку була обумовлена зростанням обсягу витрат на формування резервів та відповідає загальним тенденціям у банківській системі України. Поряд з цим, Агентство звертає увагу, що впродовж останніх 9 кварталів АТ "АЛЬФА-БАНК" генерував прибуток на постійній основі.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «АЛЬФА-БАНК» перебував на обліку в органах доходів та зборів. На момент підтвердження рейтингу Банк як платник податків не мав податкового боргу.

Агентство вкотре нагадує, що АТ «АЛЬФА-БАНК» став повним правонаступником усіх прав та зобов’язань АТ «УКРСОЦБАНК» по відношенню до його клієнтів, партнерів та контрагентів. Акт передачі було затверджено 15 жовтня 2019 року рішенням загальних зборів акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК» та рішенням єдиного акціонера АТ «УКРСОЦБАНК».

 

Узагальнення

На момент підтвердження рейтингу АТ "АЛЬФА-БАНК" виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

Станом на початок листопада 2020 року нормативи достатності регулятивного та основного капіталу АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н2 та Н3) з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. При цьому Агентство підкреслює, що Н2 Банку на 0,20 п.п. перевищував цільовий показник для даного нормативу, визначений регулятором в ході проведення стрес-тестування АТ "АЛЬФА-БАНК" в 2019 році. Водночас Агентство очікує від Банку виконання вимог НБУ щодо значення нормативу достатності основного капіталу (Н3) (яке станом на 02.11.2020 було на 2,22 п.п менше за цільовий показник). Банк був добре забезпечений ліквідністю: Н6 Банку з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а LCRвв та LCRів були в декілька разів вищі за встановлений регулятором мінімальний рівень. Станом на 01.11.2020 частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ "АЛЬФА-БАНК" складала 32,80%, тоді як середній показник NPL по банківській системі України станом на 01.10.2020 був на рівні 47,73%. При цьому, на думку Агентства, суттєве зростання частки NPL в кредитному портфелі Банку було пов'язане з процесом реорганізації шляхом приєднання до нього АТ "УКРСОЦБАНК", в результаті якого АТ "АЛЬФА-БАНК" став повним правонаступником усіх прав, обов'язків та майна АТ "УКРСОЦБАНК". За підсумками 9 місяців 2020 року АТ "АЛЬФА-БАНК" отримав прибуток в обсязі 810,444 млн. грн., що на 45,50% менше прибутку Банку за 9 місяців 2019 року. Низхідна динаміка фінансового результату Банку була обумовлена зростанням обсягу витрат на формування резервів та відповідає загальним тенденціям у банківській системі України. Водночас, за вказаний період аналізу АТ "АЛЬФА-БАНК" продемонстрував хороші темпи приросту чистого процентного доходу (+30,45%) та чистого комісійного доходу (+12,20%), що позитивно оцінюється Агентством.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com