Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг АТ "АЛЬФА-БАНК"


23/02/2021

23 лютого 2021 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийнято рішення підтвердити довгостроковий кредитний рейтинг АТ "АЛЬФА-БАНК" (код ЄДРПОУ 23494714) (Банк) на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Також на засіданні Рейтингового комітету було прийнято рішення про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу облігацій Банку серії S, що перебувають в обігу, на рівні uaAAA. Приймаючи це рішення, Агентство керувалося підсумками роботи Банку за 2020 рік, а також висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової і статистичної звітності Банку за 2020 рік та за січень 2021 року.

 

Загрузити файл підтвердження рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2020 року та січня 2021 року регулятивний капітал АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н1)  коливався в діапазоні 7,333-9,138 млрд. грн. та демонстрував різноспрямовану динаміку з тенденцією до зростання. З початку 2020 року регулятивний капітал Банку (Н1) показав приріст на 5,44% і станом на 01.02.2021 складав 8,796 млрд. грн., що в 43,98 разів перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н2) в період з 02.01.2020 по 01.02.2021 коливався в межах від 13,28% до 16,12%. Протягом зазначеного періоду Н2 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був меншим, ніж середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.02.2021 Н2 Банку становив 14,28%, що на 4,28 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 7,11 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н3) впродовж 2020 року та січня 2021 року коливався в діапазоні від 10,48% до 13,24%. При цьому, значення Н3 Банку на постійній основі з запасом перевищували встановлене НБУ граничне значення, але були нижчими за середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 01.02.2021 Н3 Банку складав 11,96%, що на 4,96 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 3,21 п.п. менше, ніж середній показник даного нормативу по банківській системі України.

    Отже, станом на початок лютого 2021 року АТ "АЛЬФА-БАНК" мав дуже високий розмір регулятивного капіталу, а нормативи достатності основного та регулятивного капіталу Банку (Н2 та Н3) з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, хоча і були меншими за середньо-ринкові показники.

 

Структура та якість активів

     За період з 01.01.2020 по 01.01.2021 активи АТ "АЛЬФА-БАНК" виросли на 35,57% до 97,491 млрд. грн., а обсяг чистих кредитів та заборгованості клієнтів Банку збільшився на 22,03% і склав 47,837 млрд. грн.

      В активах та у кредитному портфелі АТ "АЛЬФА-БАНК" станом на 01.01.2021 порівняно з 01.01.2020 відбулися наступні зміни:

·  частка кредитів в активах Банку (в гривневому еквіваленті) зменшилась на 5,69 п.п.: з 54,76% до 49,07%;

·  частка валютних кредитів (в гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі Банку зменшилась на 4,40 п.п.: з 43,27% до 38,87%.

   За період з 01.01.2020 по 01.01.2021 частка неробочих кредитів (NPL) (які розраховуються Агентством як сума п’ятого класу для кредитів фізичним особам та десятого класу для кредитів юридичним особам) в кредитному портфелі АТ "АЛЬФА-БАНК" зменшилась на 7,94 п.п.: з 37,50% до 29,56% (дані на графіку 5 розраховані з врахуванням резервів). При цьому, середній показник NPL по банківській системі України станом на 01.01.2020 був на 13,37 п.п. вищий і становив 42,93%. 

 

Ліквідність

    Впродовж 2020 року та січня 2021 року норматив короткострокової ліквідності АТ "АЛЬФА-БАНК" коливався в діапазоні 76,05%-83,74%. При цьому, Н6 Банку на постійній основі перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був меншим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.02.2021 Н6 Банку становив 78,07%, що на 18,07 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 9,32 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "АЛЬФА-БАНК" в період з 01.01.2020 по 01.02.2021 коливався в межах від 244,62% до 468,25%. Впродовж зазначеного періоду LCRвв Банку на постійній основі в рази перевищував граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу. Станом на 01.02.2021 LCRвв Банку складав 244,62%, що було в 2,45 рази більше, ніж встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "АЛЬФА-БАНК" впродовж 2020 року та січня 2021 року коливався в діапазоні 285,74%-944,37% та в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.02.2021 LCRів Банку складав 443,95%, що в 4,44 разів перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

    Таким чином, на думку Агентства, станом на початок лютого 2021 року АТ "АЛЬФА-БАНК" був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв та LCRів).

 

Дохідність операцій

За підсумками діяльності в 2020 році АТ "АЛЬФА-БАНК" отримав прибуток в обсязі 1,210 млрд. грн., що на 37,19% менше прибутку Банку за 2019 рік.

     Водночас, ключові статті доходів Банку продемонстрували позитивну динаміку. Так, за підсумками 2020 року в порівнянні з 2019 роком чистий процентний дохід АТ "АЛЬФА-БАНК" виріс на 27,36% (до 5,065 млрд. грн.), а чистий комісійний дохід Банку збільшився на 18,27% (до 3,360 млрд. грн.).

      Таким чином, в умовах триваючих карантинних обмежень та падіння ділової активності в країні АТ "АЛЬФА-БАНК" продемонстрував хороші темпи приросту чистого процентного та чистого комісійного доходів, що дозволило йому згенерувати вагомий обсяг прибутку. При цьому, низхідна динаміка прибутку Банку була обумовлена зростанням обсягу відрахувань на формування резервів та відповідає загальним тенденціям у банківській системі України. При цьому, Агентство звертає увагу, що впродовж останніх 9 кварталів АТ "АЛЬФА-БАНК" генерував прибуток на постійній основі.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «АЛЬФА-БАНК» перебував на обліку в органах доходів та зборів. На момент підтвердження рейтингу Банк як платник податків не мав податкового боргу.

     Агентство нагадує, що АТ «АЛЬФА-БАНК» став повним правонаступником усіх прав та зобов’язань АТ «УКРСОЦБАНК» по відношенню до його клієнтів, партнерів та контрагентів. Акт передачі було затверджено 15 жовтня 2019 року рішенням загальних зборів акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК» та рішенням єдиного акціонера АТ «УКРСОЦБАНК».

 

Узагальнення

На момент підтвердження рейтингу АТ "АЛЬФА-БАНК" виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

 Станом на початок лютого 2021 року АТ "АЛЬФА-БАНК" був добре забезпечений капіталом та ліквідністю. Зокрема, регулятивний капітал АТ "АЛЬФА-БАНК"  майже в 44 рази перевищував нормативне значення, нормативи достатності регулятивного та основного капіталу Банку (Н2 та Н3) з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а нормативи LCRвв та LCRів Банку були в декілька разів вищі за встановлений регулятором мінімальний рівень. Станом на 01.01.2021 частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ "АЛЬФА-БАНК" складала 29,56%, що було на 13,37 п.п. нижче за середній показник NPL по банківській системі України. За підсумками 2020 року АТ "АЛЬФА-БАНК" отримав прибуток в обсязі 1,210 млрд. грн., що на 37,19% менше прибутку Банку за 2019 рік. Низхідна динаміка фінансового результату Банку була обумовлена зростанням обсягу витрат на формування резервів та відповідає загальним тенденціям у банківській системі України. При цьому, за вказаний період аналізу АТ "АЛЬФА-БАНК" продемонстрував хороші темпи приросту чистого процентного доходу (+27,36%) та чистого комісійного доходу (+18,27%), що позитивно оцінюється Агентством.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Підтвердження рейтингу АТ "АЛЬФА-БАНК" із статистичними додатками (укр.) - 23.02.2021

Підтвердження рейтингу АТ "АЛЬФА-БАНК" із статистичними додатками (engl.) - 23.02.2021

Персональная страница банка на сайте агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com