Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг АТ "АЛЬФА-БАНК"


26/05/2021

26 травня 2021 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийнято рішення підтвердити довгостроковий кредитний рейтинг АТ "АЛЬФА-БАНК" (код ЄДРПОУ 23494714) (Банк) на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Також на засіданні Рейтингового комітету було прийнято рішення про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу облігацій Банку серії S, що перебувають в обігу, на рівні uaAAA. Приймаючи це рішення, Агентство керувалося підсумками роботи Банку за перший квартал 2021 року, а також висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової і статистичної звітності Банку за 2020 рік та за січень-квітень 2021 року.

 

Загрузити файл підтвердження рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н1) впродовж 2020 року та січня-квітня 2021 року  коливався в межах від 7,333 млрд грн до 9,356 млрд грн. З початку 2021 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 6,63% і станом на 05.05.2021 його обсяг склав 9,356 млрд грн, що в 46,78 разів перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н2) в період з 02.01.2020 по 05.05.2021 коливався в діапазоні від 13,28% до 16,30%. Впродовж вказаного періоду Н2 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, але був меншим, ніж середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 05.05.2021 Н2 Банку складав 15,60%, що на 5,60 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 7,42 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н3) протягом 2020 року та січняквітня 2021 року коливався в межах від 10,48% до 13,42%. При цьому, Н3 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був нижчим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 05.05.2021 Н3 Банку складав 13,41%, що на 6,41 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 3,36 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник.

Таким чином, станом на початок травня 2021 року АТ "АЛЬФА-БАНК" був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом, а нормативи достатності регулятивного та основного капіталу АТ "АЛЬФА-БАНК"  (Н2 та Н3) з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, хоча і були меншими за середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

    Станом на 01.04.2021 порівняно з 01.01.2021 активи АТ "АЛЬФА-БАНК" зменшились на 0,02% і склали 97,578 млрд грн, а обсяг чистих кредитів та заборгованості клієнтів Банку скоротився на 3,99% до 45,930 млрд грн.

     В активах та у кредитному портфелі АТ "АЛЬФА-БАНК" за період з 01.01.2021 по 01.04.2020 відбулися наступні зміни:

·  частка кредитів в активах Банку (в гривневому еквіваленті) зменшилась на 2,00 п.п.: з 49,07% до 47,07%;

·  частка валютних кредитів (в гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі Банку виросла на 0,73 п.п.: з 38,87% до 39,60%.

   Станом на 01.04.2021 порівняно з 01.01.2021 частка неробочих кредитів (NPL) (які розраховуються Агентством як сума п’ятого класу для кредитів фізичним особам та десятого класу для кредитів юридичним особам) в кредитному портфелі АТ "АЛЬФА-БАНК" зменшилась на 2,30 п.п.: з 29,56% до 27,26% (дані на графіку 5 розраховані з врахуванням резервів). При цьому, рівень NPL в кредитах Банку станом на початок квітня 2021 року був на 14,75 п.п. меншим за середній показник NPL по банківській системі України, який складав 42,01%. 

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н6) впродовж 2020 року та січня-квітня 2021 року коливався в межах від 76,05% до 83,74%. При цьому, показники Н6 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, але були меншими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 05.05.2021 Н6 Банку складав 81,53%, що на 21,53 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 7,97 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "АЛЬФА-БАНК" в період з 01.01.2020 по 01.05.2021 коливався в діапазоні 242,14-468,25% та на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення (на рівні 100%). Станом на 01.05.2021 LCRвв Банку складав 242,14%, що було в 2,42 рази більше, ніж встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "АЛЬФА-БАНК" впродовж 2020 року та січня-квітня 2021 року коливався в межах 285,74-944,37%, в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.05.2021 LCRів Банку складав 447,67%, що в 4,48 рази перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ "АЛЬФА-БАНК" станом на 01.05.2021 складав 125,79%, що на 45,79 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівні 80%. Показник NSFR встановлює мінімально необхідний рівень стабільного фінансування, достатній для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік.

  Таким чином, на думку Агентства, станом на початок травня 2021 року АТ "АЛЬФА-БАНК" був добре забезпечений ліквідністю, на що вказують показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR).

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2021 року АТ "АЛЬФА-БАНК" отримав прибуток в обсязі 977,909 млн грн, що в 3,31 рази перевищило прибуток, отриманий Банком за підсумками першого кварталу 2020 року.

      Ключові статті доходів АТ "АЛЬФА-БАНК"  також продемонстрували позитивну динаміку. Так, за підсумками першого кварталу 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року чистий процентний дохід Банку виріс на 1,98% (до 1,416  млрд грн), а чистий комісійний дохід збільшився на 9,90% (до 821,506 млн грн). Крім того, Агентство звертає увагу на суттєве скорочення (на 67,46%) обсягу резерву під зменшення корисності процентних фінансових активів, що знизило тиск на прибуток Банку та позитивно вплинуло на його динаміку.

     Таким чином, в умовах триваючого карантину АТ "АЛЬФА-БАНК" наростив ключові статті своїх доходів та згенерував значний обсяг прибутку, продемонструвавши його суттєве зростання, що позитивно оцінюється Агентством. Також Агентство підкреслює, що впродовж останніх 8 кварталів АТ "АЛЬФА-БАНК" генерував прибуток на постійній основі.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «АЛЬФА?БАНК» перебував на обліку в органах доходів та зборів. На момент підтвердження рейтингу Банк як платник податків не мав податкового боргу.

Агентство нагадує, що АТ «АЛЬФА-БАНК» став повним правонаступником усіх прав та зобов’язань АТ «УКРСОЦБАНК» по відношенню до його клієнтів, партнерів та контрагентів. Акт передачі було затверджено 15 жовтня 2019 року рішенням загальних зборів акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК» та рішенням єдиного акціонера АТ «УКРСОЦБАНК».

 

Узагальнення

На момент підтвердження рейтингу АТ "АЛЬФА-БАНК" виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

Станом на початок травня 2021 року АТ "АЛЬФА-БАНК" був добре забезпечений капіталом та ліквідністю. Зокрема, нормативи достатності регулятивного і основного капіталу Банку (Н2 та Н3) та нормативи короткострокової і довгострокової ліквідності (Н6 та NSFR) із запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а нормативи LCRвв та LCRів Банку були в декілька разів вищі за встановлений регулятором мінімальний рівень. Станом на 01.04.2021 частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ "АЛЬФА-БАНК" складала 27,26%, що було на 14,75 п.п. нижче за середній показник NPL по банківській системі України. За підсумками першого кварталу 2021 року в порівнянні з першим кварталом 2020 року АТ "АЛЬФА-БАНК" наростив ключові статті своїх доходів та згенерував значний обсяг прибутку (977,909 млн грн), продемонструвавши його суттєве зростання (в 3,31 рази), що позитивно оцінюється Агентством на фоні загальної тенденції зменшення прибутку в банківській системі України.

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com