Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг АТ "АЛЬФА-БАНК"


16/08/2021

16 серпня 2021 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийнято рішення підтвердити довгостроковий кредитний рейтинг АТ "АЛЬФА-БАНК" (код ЄДРПОУ 23494714) (Банк) на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Також на засіданні Рейтингового комітету було прийнято рішення про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу облігацій Банку серії S, що перебувають в обігу, на рівні uaAAA. Приймаючи це рішення, Агентство керувалося підсумками роботи Банку за перше півріччя 2021 року, а також висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової і статистичної звітності Банку за 2020 рік та за січень-липень 2021 року.

 

Загрузити файл підтвердження рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2020 року та січня-липня 2021 року  регулятивний капітал АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н1) коливався в діапазоні 7,333-9,941 млрд грн та демонстрував зростаючий тренд. З початку 2021 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 13,28% і станом на 02.08.2021 його обсяг склав 9,940 млрд грн, що в 49,7 рази перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н2) в період з 02.01.2020 по 02.08.2021 коливався в межах від 13,28% до 16,30%. Впродовж вказаного періоду Н2 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, але був меншим, ніж середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.08.2021 Н2 Банку складав 14,63%, що на 4,63 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, але було на 7,09 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник. 

Норматив достатності основного капіталу АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н3) впродовж 2020 року та січня–липня 2021 року коливався в діапазоні 10,48-13,68% та на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був нижчим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.08.2021 Н3 Банку складав 12,62%, що на 5,62 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, але було на 3,08 п.п. менше ніж середньо-ринковий показник. 

       Отже, на думку Агентства, станом на початок серпня 2021 року АТ "АЛЬФА-БАНК" був достатньо добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про свідчать відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, хоча і були меншими за середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2021 по 01.07.2021 активи АТ "АЛЬФА-БАНК" виросли на 5,30% і склали 102,769  млрд грн, а обсяг чистих кредитів та заборгованості клієнтів Банку збільшився на 2,28% до 48,930 млрд грн. 

          При цьому, станом на 01.07.2021 порівняно з 01.01.2021 в активах та у кредитному портфелі АТ "АЛЬФА-БАНК" відбулися наступні зміни:

· частка кредитів в активах Банку (в гривневому еквіваленті) зменшилась на 1,46 п.п.: з 49,07% до 47,61%;

· частка валютних кредитів (в гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі Банку зменшилась на 0,12 п.п.: з 38,87% до 38,75%.

     За період з 01.01.2021 по 01.07.2021 частка неробочих кредитів (NPL) (які розраховуються Агентством як сума п’ятого класу для кредитів фізичним особам та десятого класу для кредитів юридичним особам) в кредитному портфелі АТ "АЛЬФА-БАНК" зменшилась на 4,66 п.п.: з 29,56% до 24,90% (дані на графіку 5 розраховані з врахуванням резервів). Станом на початок липня 2021 року рівень NPL в кредитах був на 14,19 п.п. меншим за середній показник NPL по банківській системі України, який складав 39,09%.

 

Ліквідність

Впродовж 2020 року та січня-липня 2021 року норматив короткострокової ліквідності АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н6) коливався в діапазоні 76,05-83,74% та на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, але був меншим за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.08.2021 Н6 Банку складав 79,39%, що на 19,39 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 10,16 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "АЛЬФА-БАНК" в період з 01.01.2020 по 01.08.2021 коливався в межах від 242,14% до 468,25%, на постійній основі в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення (на рівні 100%). Станом на 01.08.2021 LCRвв Банку складав 243,01%, що було в 2,43 рази більше, ніж встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "АЛЬФА-БАНК" впродовж 2020 року та січня-липня 2021 року коливався в рамках 285,74-944,37% та в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.08.2021 LCRів Банку складав 565,98%, що в 5,66 рази було вище за встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ "АЛЬФА-БАНК" станом на 01.08.2021 складав 131,82%, що на 51,82 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівні 80%. При цьому Агентство нагадує, що показник NSFR встановлює мінімально необхідний рівень стабільного фінансування, достатній для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік.

  Таким чином, на думку Агентства, станом на початок серпня 2021 року АТ "АЛЬФА-БАНК" був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR), які з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2021 року АТ "АЛЬФА-БАНК" отримав прибуток в обсязі 1,460 млрд грн, що в 3,16 рази перевищило прибуток, отриманий Банком за підсумками першого півріччя 2020 року. 

      Ключові статті доходів АТ "АЛЬФА-БАНК"  також продовжили демонструвати позитивну динаміку. Так, за підсумками першого півріччя 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року чистий процентний дохід Банку виріс на 12,85% (до 2,875 млрд грн), а чистий комісійний дохід збільшився на 17,73% (до 1,720 млрд грн). Також Агентство звертає увагу на досить суттєве скорочення обсягу резерву під зменшення корисності процентних фінансових активів АТ "АЛЬФА-БАНК" (на 39,82%: з 1,639 млрд грн до 986,328 млн грн), що, в свою чергу, знизило тиск на прибуток Банку та позитивно відобразилось на його динаміці. 

Таким чином, в умовах триваючих карантинних обмежень АТ "АЛЬФА-БАНК" в аналізованому періоді продемонстрував істотне зростання ключових статей своїх доходів та прибутку. Також Агентство звертає увагу на те, що Банк впродовж останніх 9 кварталів поспіль на постійній основі генерував значні обсяги прибутку.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «АЛЬФА?БАНК» перебував на обліку в органах доходів та зборів. На момент підтвердження рейтингу Банк як платник податків не мав податкового боргу.  

    Агентство нагадує, що АТ «АЛЬФА-БАНК» став повним правонаступником усіх прав та зобов’язань АТ «УКРСОЦБАНК» по відношенню до його клієнтів, партнерів та контрагентів. Акт передачі було затверджено 15 жовтня 2019 року рішенням загальних зборів акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК» та рішенням єдиного акціонера АТ «УКРСОЦБАНК».

 

Узагальнення

На момент підтвердження рейтингу АТ "АЛЬФА-БАНК" виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків. 

  Станом на початок серпня 2021 року АТ "АЛЬФА-БАНК" був добре забезпечений капіталом (регулятивним та основним) та ліквідністю: відповідні нормативи Банку з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.07.2021 частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ "АЛЬФА-БАНК" складала 24,90%, що було на 14,19 п.п. нижче за середній показник NPL по банківській системі України. За підсумками першого півріччя 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року АТ "АЛЬФА-БАНК" наростив ключові статті своїх доходів та згенерував прибуток в обсязі 1,460 млрд грн, продемонструвавши значний темп його приросту (на рівні 215,93%), що в поточних макроекономічних умовах свідчить про високу ефективність його діяльності. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Підтвердження рейтингу АТ "АЛЬФА-БАНК" із статистичними додатками (укр.) - 16.08.2021

Підтвердження рейтингу АТ "АЛЬФА-БАНК" із статистичними додатками (engl.) - 16.08.2021

Персональная страница банка на сайте агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com