Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «АЛЬФА-БАНК»


28/05/2019

28 травня 2019 року, на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийнято рішення підтвердити довгостроковий кредитний рейтинг АТ "АЛЬФА-БАНК" (код ЄДРПОУ 23494714) (Банк) на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Також на засіданні Рейтингового комітету було прийнято рішення про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу облігаціям Банку серії S, що перебувають в обігу, на рівні uaAAA. Приймаючи це рішення, Агентство керувалося підсумками роботи Банку за перший квартал 2019 року, а також висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової і статистичної звітності Банку за січень-квітень 2019 року.

 

Загрузити файл підтвердження рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року регулятивний капітал Банку (Н1) коливався в діапазоні 3,805-6,401 млрд. грн. Динаміка Н1 Банку протягом вказаного періоду була нерівномірною. Станом на 02.05.2019 регулятивний капітал Банку склав 5,626 млрд. грн., що в 28 разів перевищує встановлену НБУ мінімальну позначку на рівні 200 млн. грн.

Динаміка регулятивного капіталу АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н1) знайшла своє відображення у динаміці нормативу адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2), значення якого в період з 02.01.2018 по 02.05.2019 коливались в межах 10,04-15,88%. Протягом вказаного періоду аналізу Банк сформував запас по відношенню до встановленого НБУ граничного значення, проте Н2 Банку був нижче середньоринкових показників. Станом на 02.05.2019 норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) склав 13,79%, що було на 3,79 п.п. вище встановленої НБУ мінімальної відмітки.

Таким чином, протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року АТ "АЛЬФА-БАНК" не допускав порушень та підтримував запас по відношенню до встановлених НБУ граничних відміток для нормативів Н1 та Н2. Станом на початок травня 2019 року Н1 та Н2 Банку з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, що вказує на достатній рівень забезпеченості Банку регулятивним капіталом.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.04.2019 у порівнянні з 01.01.2019 в кредитному портфелі АТ "АЛЬФА-БАНК" відбулися наступні зміни:

  • частка кредитів в активах Банку (в гривневому еквіваленті) зменшилась на 2,29 п.п.: з 53,82% до 51,53%;
  • частка валютних кредитів (в гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі Банку скоротилась на 4,94 п.п.: з 51,66% до 46,72%;
  • частка кредитів фізичним особам в кредитах Банку (без врахування резервів) виросла на 2,2 п.п.: з 36,89% до 39,09%.

Протягом першого кварталу 2019 року частка неробочих кредитів (NPL) (які розраховуються Агентством як сума п’ятого класу для кредитів фізичним особам та десятого класу для кредитів юридичним особам) в кредитному портфелі Банку коливалась в діапазоні 19,13%-27,10% (дані на графіку 4 розраховані без врахування резервів).

Станом на 01.04.2019 частка неробочих кредитів (NPL) АТ "АЛЬФА-БАНК" склала 26,05%, що на 6,61 п.п. більше, ніж станом на 01.01.2019. При цьому показник NPL в середньому по банківській системі станом на 01.04.2019 складав 53,34%. Таким чином, незважаючи на зростання, частка NPL в кредитному портфелі Банку була вдвічі нижчою за середньо-ринковий показник.

 

Ліквідність

Норматив миттєвої ліквідності АТ "АЛЬФА-БАНК"  (Н4) в період з 02.01.2018 по 02.05.2019 коливався в діапазоні 27,34-87,44%. Тобто протягом вказаного періоду аналізу Н4 Банку з помітним запасом перевищував встановлене НБУ гранично допустиме значення (20%) і періодично перевищував середні показники даного нормативу по банківській системі. Станом на 02.05.2019 Н4 Банку склав 73,61%, що було на 53,61 п.п. вище встановленої НБУ граничної відмітки.

Протягом 12 місяців 2018 року, а також січня-квітня 2019 року норматив поточної ліквідності Банку (Н5) на постійній основі перевищував граничне значення, встановлене НБУ, але був нижче середньо-ринкових показників. В період з 02.01.2018 по 02.05.2019 Н5 Банку коливався в діапазоні 52,85-79,09%. Станом на 02.05.2019 норматив поточної ліквідності Банку (Н5) склав 73,73%, що на 33,73 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ.

Протягом періоду з 02.01.2018 по 02.05.2019 норматив короткострокової ліквідності АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н6) з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був нижче середніх показників даного нормативу по банківській системі. Протягом вказаного періоду Н6 Банку коливався в межах 67,25-75,89%. Станом на 02.05.2019 норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) склав 73,06%, що було на 13,06 п.п. вище встановленого НБУ граничного значення.

Таким чином, протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року АТ "АЛЬФА-БАНК" підтримував помітний запас за нормативами ліквідності по відношенню до встановлених НБУ граничних позначок, при цьому нормативи Банку переважно не перевищували середньо-ринкових показників. На думку Агентства, стратегія управління ліквідністю АТ "АЛЬФА-БАНК" відповідає масштабу його діяльності та позитивно відображається на показниках його доходів і прибутку, що вказує на її ефективність.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2019 року АТ "АЛЬФА-БАНК" отримав прибуток в обсязі 526,919 млн. грн., що в 2,5 рази перевищувало прибуток Банку за перший квартал 2018 року. Агентство нагадує, що за 2018 рік  прибуток Банку склав 1,310 млрд. грн.

Ключовими факторами приросту прибутку Банку стали високі темпи приросту ключових статей його доходів. Так, за підсумками першого кварталу 2019 року в порівнянні з першим кварталом 2018 року чистий процентний дохід Банку виріс на 20,36% і досяг відмітки в 1,019 млрд. грн., а чистий комісійний дохід збільшився на 57,61% і склав 656,390 млн. грн. Крім того, тиск на прибуток Банку був суттєво зменшений завдяки зменшенню обсягу негативного результату від переоцінки іноземної валюти, а саме: з 216,758 млн. грн. за підсумками першого кварталу 2018 року до 56,087 млн. грн. за підсумками першого кварталу 2019 року.

За спостереженнями Агентства, дев’ять кварталів поспіль АТ "АЛЬФА-БАНК" демонстрував здатність генерувати та нарощувати доходи і прибуток, що підтверджує ефективність чинної бізнес-стратегії управління Банком, та заслуговує на позитивну оцінку.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «АЛЬФА-БАНК» перебував на обліку в органах ДФС. На момент оновлення рейтингу Банк як платник податків не мав податкового боргу.

Агентство нагадує, що в травні 2018 року АТ «АЛЬФА-БАНК» увійшов до переліку 34 банків, які уповноважені Міністерством фінансів України на виплату пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ "АЛЬФА-БАНК" виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків. 

За підсумками першого кварталу 2019 року АТ "АЛЬФА-БАНК" згенерував прибуток в обсязі 526,919 млн. грн., що в 2,5 рази перевищує прибуток Банку за перший квартал 2018 року. Частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі Банку станом на 01.04.2019 була вдвічі нижчою за середньо-ринковий показник.

Протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року АТ "АЛЬФА-БАНК" сформував та підтримував помітний запас за нормативами ліквідності в порівнянні із встановленими НБУ граничними показниками. На думку Агентства, стратегія управління ліквідністю АТ "АЛЬФА-БАНК" позитивно відобразилась на показниках його доходів і прибутку.

Рівень забезпеченості АТ "АЛЬФА-БАНК" регулятивним капіталом є достатнім: станом на початок травня 2019 року нормативи Н1 та Н2 Банку з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. При цьому Агентство враховує наявність у Банку високого рівня підтримки зі сторони мажоритарного акціонера.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com