Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «СЕНС БАНК»


28/02/2023

28 лютого 2022 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийнято рішення підтвердити довгостроковий кредитний рейтинг АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714) (Банк) на рівні uaAАA за національною українською шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAАA характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Також на засіданні Рейтингового комітету було прийнято рішення про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу облігацій Банку серії S, що перебувають в обігу, на рівні uaAAА. Приймаючи це рішення, Агентство керувалося підсумками роботи Банку за 2022 рік, а також висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової і статистичної звітності Банку за 2022 рік та за січень 2023 року.

 

Загрузити файл підтвердження рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ «СЕНС БАНК» (Н1) впродовж 2022 року та січня 2023 року  коливався в межах 6,113-13,452 млрд грн. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) зменшився на 45,45% і станом на 01.02.2023 його обсяг склав 6,237 млрд грн, що більше ніж в 31 раз перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «СЕНС БАНК» (Н2) в період з 04.01.2022 по 01.02.2023 коливався в діапазоні від 10,44% до 14,97%. Впродовж зазначеного періоду Н2 Банку на постійній основі перевищував встановлений НБУ граничний рівень, але був меншим, ніж середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.02.2023 Н2 Банку складав 10,55%, що на 0,55 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, проте було на 9,29 п.п. менше ніж середній рівень Н2 по банківській системі України. 

Норматив достатності основного капіталу АТ «СЕНС БАНК» (Н3) впродовж 2022 року та січня 2023 року коливався в межах 7,93%-10,71% та на постійній основі з запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був нижчим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.02.2023 Н3 Банку складав 8,04%, що на 1,04 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, проте було на 5,10 п.п. нижче ніж середньо-ринкове значення даного нормативу.

       Таким чином, на думку Агентства, станом на початок лютого 2022 року АТ «СЕНС БАНК» підтримував достатній рівень забезпеченості регулятивним та основним капіталом, на що вказують відповідні нормативи Банку, які перевищували встановлені НБУ граничні значення. Слід звернути увагу, що в січні Банк повернувся до прибуткової роботи, що в подальшому ймовірно може позитивно вплинути на зростання запасів за нормативами Н2 та Н3.

 

Структура та якість активів

       Станом на 01.01.2023 порівняно з 01.01.2022 активи АТ «СЕНС БАНК» зменшились на 35,16% і склали 75,035 млрд грн, а обсяг чистих кредитів та заборгованості клієнтів Банку знизився на 29,29% до 42,663 млрд грн.

       За період з 01.01.2022 по 01.01.2023 структура активів та кредитного портфеля АТ «СЕНС БАНК» змінилась наступним чином:

· частка кредитів в активах Банку (в гривневому еквіваленті) виросла на 4,72 п.п.: з 52,14% до 56,86%;

· частка валютних кредитів (в гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі Банку збільшилась на 16,40 п.п.: з 36,70% до 53,10%.

При цьому, станом на 01.01.2023 в структурі активів Банку 21,58% займали грошові кошти та їх еквіваленти, а частка портфеля ОВДП становила 4,86%.

Станом на 01.01.2023 порівняно з 01.01.2022 частка неробочих кредитів (NPL) (які розраховуються Агентством як сума п’ятого класу для кредитів фізичним особам та десятого класу для кредитів юридичним особам) в кредитному портфелі АТ «СЕНС БАНК» виросла на 16,99 п.п.: з 16,93% до 33,92% (дані на графіку 5 розраховані з врахуванням резервів). Станом на початок 2023 року рівень NPL в кредитах Банку був на 6,30 п.п. меншим за середній показник NPL по банківській системі України, який складав 40,22%.

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.02.2023 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «СЕНС БАНК» коливався в межах від 98,82% до 122,33%. Станом на 01.02.2023 NSFR Банку становив 106,19%, що на 16,19 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (не менше 90%). 

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «СЕНС БАНК» в період з 01.01.2022 по 01.02.2023 коливався в діапазоні 191,56-447,55% та на постійній основі істотно перевищував встановлене НБУ граничне значення (на рівні 100%). Станом на 01.02.2023 LCRвв Банку складав 447,55%, що було в 4,48 раза більше ніж встановлене регулятором нормативне значення. 

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «СЕНС БАНК» впродовж 2022 року та в січні 2023 року коливався в межах 436,72-607,69%, в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.02.2023 LCRів Банку складав 482,83%, що було в 4,83 раза вище за встановлене регулятором нормативне значення. 

 

  Таким чином, на думку Агентства, станом на початок лютого 2023 року АТ «СЕНС БАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, на що вказують високі значення відповідних нормативів Банку (NSFR, LCRвв та LCRів), які із запасом перевищували встановлені НБУ нормативні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками 2022 року АТ «СЕНС БАНК» отримав збиток в обсязі 6,965 млрд грн. Чистий процентний дохід АТ «СЕНС БАНК» за 2022 рік порівняно з 2021 роком виріс на 10,11% (до 6,973 млрд грн), а його чистий комісійний дохід зменшився на 25,75% (до 2,842 млрд грн). Агентство зазначає, що на фінансовий результат Банку вплинуло зростання резервів під заборгованість за наданими клієнтам кредитами, які за 2022 рік порівняно з 2021 роком виросли більше ніж в 6 разів і склали 12,659 млрд грн. При цьому, за наданою Банком інформацією, АТ «СЕНС БАНК» визнав переважну більшість витрат на спричинені війною резерви в 2022 році, а в січні 2023 року повернувся до прибуткової діяльності.

Таким чином, в умовах складної макроекономічної ситуації, викликаної військовою агресією росії та запровадженням в Україні воєнного стану, АТ «СЕНС БАНК» продемонстрував вагомі обсяги ключових статей своїх доходів та наростив чистий процентний дохід. Банк як бізнес залишається прибутковим, проте істотне зростання резервів під заборгованість за наданими клієнтам кредитами на випадок погіршення фінансового стану клієнтів-позичальників призвело до формування у Банку значного збитку за підсумками 2022 року.

 

Інші фактори

Агентство нагадує, що 30 листопада 2022 року було завершено юридичні процедури щодо відмови від бренду Альфа-Банк і з 01 грудня 2022 року офіційне найменування Банку змінено на АТ «СЕНС БАНК». АТ «СЕНС БАНК» продовжує виконувати всі свої зобов’язання перед клієнтами та контрагентами як правонаступник АТ «АЛЬФА-БАНК». 

Агентство також нагадує, що АТ «СЕНС БАНК» є повним правонаступником усіх прав та зобов’язань АТ «УКРСОЦБАНК» по відношенню до його клієнтів, партнерів та контрагентів. Акт передачі було затверджено 15 жовтня 2019 року рішенням загальних зборів акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК» та рішенням єдиного акціонера АТ «УКРСОЦБАНК».

 

 

Узагальнення

На момент підтвердження рейтингу АТ «СЕНС БАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків. 

Станом на початок лютого 2023 року АТ «СЕНС БАНК» підтримував достатній рівень забезпеченості регулятивним та основним капіталом. Також Банк був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку, які із запасом перевищували встановлені НБУ нормативні значення. Станом на 01.01.2023 частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «СЕНС БАНК» складала 33,92%, що було на 6,30 п.п. менше ніж середній показник NPL по банківській системі України. В умовах складної макроекономічної ситуації, викликаної військовою агресією росії та запровадженням в Україні воєнного стану, АТ «СЕНС БАНК» показав вагомі обсяги ключових статей своїх доходів. Зокрема, за підсумками 2022 року чистий процентний дохід Банку виріс на 10,11% порівняно з 2021 роком і склав 6,973 млрд грн, а чистий комісійний дохід склав 2,842 млрд грн. За підсумками 2022 року АТ «СЕНС БАНК» був операційно прибутковий, проте істотне зростання резервів під заборгованість за наданими клієнтам кредитами призвело до формування у Банку збитку в обсязі 6,965 млрд грн. Банк визнав переважну більшість витрат на спричинені війною резерви в 2022 році, і в січні 2023 року повернувся до прибуткової діяльності. 

Агентство звертає увагу, що АТ «СЕНС БАНК» (Україна) є окремою юридичною особою та не підпадає під міжнародні санкції, що підтвердили Міністерство фінансів США та Міністерство закордонних справ Великобританії. При цьому, Правління НБУ рішенням від 09.03.2022 року № 120-рш визначило АТ «СЕНС БАНК» (Україна) одним з системно важливих банків станом на 1 січня 2022 року, тобто, банком, діяльність якого впливає на стабільність усієї банківської системи країни. Наразі АТ «СЕНС БАНК» обслуговує близько 3 млн фізичних осіб, 55 тисяч юридичних осіб, 82 тисячі ФОПів та має розгалужену мережу, яка включає 131 відділення. У Банку працює близько 4,5 тисяч співробітників. 

НБУ, керуючись законодавством України, визнав ділову репутацію окремих власників істотної участі АТ «СЕНС БАНК» (Україна) – громадян РФ, до яких застосовані міжнародні санкції, небездоганною та застосував заходи впливу у вигляді тимчасової, до усунення порушення, заборони використання права голосу за акціями кінцевих бенефіціарів - власників істотної участі в банку. 21.04.2022 року НБУ призначив Сімеона Дянкова довіреною особою, якій передано право голосу за акціями, а також право участі в управлінні банком. Сімеон Дянков є болгарським економістом, колишнім міністром фінансів та віце-прем’єром уряду Болгарії (липень 2009 – березень 2013 року). Наразі обіймає посади виконавчого директора Групи з фінансових ринків Лондонської школи економіки та технічного радника Європейської комісії. Також пан Дянков має 19-річний досвід роботи у Світовому банку, де він займався країнами з перехідними економіками. Крім цього, Сімеон Дянков працював Головою Наглядової ради ЄБРР та має докторський ступінь з економіки (Мічиганський Університет, США).

13 жовтня 2022 року Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем своїм рішенням продовжив повноваження довіреної особи Сімеона Дянкова на період до усунення Пьотром Авеном, Михайлом Фрідманом та Андрієм Косоговим порушення, за яке було застосовано тимчасову заборону права голосу. 

Голова Наглядової Ради Банку Роман Шпек є колишнім членом уряду України та головою постійного представництва України у ЄС, і, на думку Агентства, має бездоганну ділову репутацію. Жодні міжнародні санкції не накладають додаткових обмежень на роботу АТ «СЕНС БАНК» (Україна) в Україні. 

Агентство зазначає, що наразі АТ «СЕНС БАНК» (Україна) має обмежені можливості підтримки акціонерами, з урахуванням санкцій. За наданою Банком Агентству інформацією, докапіталізація Банку на 1 млрд дол. США перебуває на етапі отримання погоджень від регуляторних органів Великобританії, ЄС та Монако. Наступним кроком стане подання Банком відповідного пакету документів до Національного банку України. 

Не дивлячись на зменшення ймовірності підтримки АТ «СЕНС БАНК» (Україна) збоку акціонерів, на думку Агентства:

- Банком сформований прийнятний запас капіталу та ліквідності;

- Банк забезпечив здатність погасити значні обсяги рефінансування від НБУ в умовах екстраординарного підвищення вартості такого рефінансування. Зокрема, за період з 1 травня 2022 року по 1 лютого 2023 року, за інформацією Банку, обсяг залученого від НБУ рефінансування скоротився в 5,6 раза: з 14,0 млрд грн до 2,5 млрд грн;

- За результатами проміжної звітності за 2022 рік АТ «СЕНС БАНК» зберіг операційну прибутковість (до формування резервів) на рівні 2021 року. Зокрема, операційний прибуток Банку за 2022 рік скоротився лише на 2% в порівнянні з 2021 роком та склав 12 млрд грн. 

Агентство залишає кредитний рейтинг Банку у контрольному списку, оскільки вважає, що кредитний рейтинг Банку може змінитись через дії санкційних механізмів, окремих органів державної влади в Україні та НБУ. Агентство нагадує, що 06.10.2022 було прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану». На думку Агентства, прийняття цього закону убезпечує кошти клієнтів системно важливих банків, тому якщо його норми будуть реалізовані по відношенню до АТ «СЕНС БАНК», то Банк продовжить виконувати свої зобов’язання в повному обсязі. Агентство підкреслює, що на момент підтвердження рейтингу економічні підстави для погіршення кредитоспроможності або визнання Банку неплатоспроможним відсутні. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Підтвердження рейтингу АТ "СЕНС БАНК" із статистичними додатками (укр.) - 28.02.2023

Підтвердження рейтингу АТ "СЕНС БАНК" із статистичними додатками (engl.) - 28.02.2023

Персональная страница банка на сайте агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com