Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «СЕНС БАНК»


28/03/2024

28 березня 2024 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийнято рішення підтвердити довгостроковий кредитний рейтинг АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714) (надалі – Банк) на рівні uaAАA за національною українською шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAАA характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Приймаючи це рішення, Агентство керувалося підсумками роботи Банку за 2023 рік, а також висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової і статистичної звітності Банку за 2023 рік та за січень-лютий 2024 року.

 

 

Загрузити файл підтвердження рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

 

Регулятивний капітал АТ «СЕНС БАНК» (Н1) впродовж 2023 року та січня-лютого 2024 року  коливався в межах 6,000-9,944 млрд грн. Наприкінці липня 2023 року відновилась тенденція до зростання регулятивного капіталу Банку. В цілому, від початку 2023 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 16,97% і станом на 01.03.2024 його обсяг склав 8,399 млрд грн, що в 42 раза перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «СЕНС БАНК» (Н2) в період з 02.01.2023 по 01.03.2024 коливався в діапазоні від 10,44% до 18,42%. Впродовж зазначеного періоду Н2 Банку на постійній основі перевищував встановлений НБУ граничний рівень, але був меншим ніж середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2024 Н2 Банку складав 14,66%, що на 4,66 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, проте було на 5,32 п.п. менше ніж середній рівень Н2 по банківській системі України. 

Норматив достатності основного капіталу АТ «СЕНС БАНК» (Н3) впродовж 2023 року та січня-лютого 2024 року коливався в межах 7,93%-18,38% та на постійній основі перевищував встановлене НБУ граничне значення, а починаючи з серпня 2023 року був більшим і за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2024 Н3 Банку становив 14,63%, що в 2,09 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, а також було на 2,58 п.п. вище за середньо-ринкове значення даного нормативу. 

 

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок березня 2024 року АТ «СЕНС БАНК» підтримував хороший рівень забезпеченості регулятивним та основним капіталом, на що вказують відповідні нормативи Банку, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

За 2023 рік активи АТ «СЕНС БАНК» виросли на 45,08% і склали 108,860 млрд грн, а обсяг чистих кредитів та заборгованості клієнтів Банку знизився на 20,64% до 33,856 млрд грн.

 

За період з 01.01.2023 по 01.01.2024 структура активів та кредитного портфеля АТ «СЕНС БАНК» змінилась наступним чином:

· частка кредитів в активах Банку (в гривневому еквіваленті) зменшилась на 25,76 п.п.: з 56,86% до 31,10%;

·  частка валютних кредитів (в гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі Банку виросла на 1,39 п.п.: з 53,10% до 54,49%.

При цьому, станом на 01.01.2024 в структурі активів Банку 39,65% займали грошові кошти та їх еквіваленти, а частка портфеля ОВДП становила 17,01%.

 

За 2023 рік частка неробочих кредитів (NPL), які розраховуються Агентством як сума кредитів 10 класу (для кредитів юридичним особам, крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення) та кредитів 5 класу (для кредитів всім іншим позичальникам), в кредитному портфелі АТ «СЕНС БАНК» виросла на 12,43 п.п.: з 31,98% до 44,41% (дані на графіку 5 розраховані з врахуванням резервів). Станом на 01.01.2024 року рівень NPL в кредитах Банку був на 7,06 п.п. вищий за середній показник NPL по банківській системі України, який складав 37,35%. 

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.03.2024 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «СЕНС БАНК» коливався в межах від 106,19% до 181,49%. Станом на 01.03.2024 NSFR Банку становив 179,45%, що на 79,45 п.п. перевищувало граничне значення для даного нормативу, встановлене з 01.04.2023 на рівні 100%. 

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «СЕНС БАНК» в період з 01.01.2023 по 01.03.2024 коливався в діапазоні 311,28%-607,47% та на постійній основі істотно перевищував встановлене НБУ граничне значення (на рівні 100%). Станом на 01.03.2024 LCRвв Банку складав 454,35%, що було в 4,54 раза більше ніж встановлене регулятором нормативне значення. 

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «СЕНС БАНК» впродовж 2023 року та січня-лютого 2024 року коливався в межах 378,76%-845,03%, в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.03.2024 LCRів Банку складав 522,01%, що було в 5,22 раза вище за встановлене регулятором нормативне значення. 

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок березня 2024 року та впродовж періоду аналізу АТ «СЕНС БАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, на що вказують високі значення відповідних нормативів Банку (NSFR, LCRвв та LCRів), які з запасом перевищували встановлені НБУ нормативні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками 2023 року прибуток АТ «СЕНС БАНК» склав 5,039 млрд грн, в той час як за 2022 рік Банк отримав збиток в розмірі 6,965 млрд грн. Агентство нагадує, що від’ємний фінансовий результат Банку за підсумками 2022 року був викликаний істотним зростанням резервів під заборгованість за наданими клієнтам кредитами. Відповідно, одним з факторів повернення АТ «СЕНС БАНК» до прибуткової діяльності за підсумками 2023 року є істотне скорочення відрахувань до резервів порівняно з 2022 роком: на 89,55% або на 11,337 млн грн.

При цьому, чистий процентний дохід АТ «СЕНС БАНК» за 2023 рік порівняно з 2022 роком зменшився на 20,55% (до 5,540 млрд грн), а чистий комісійний дохід знизився на 17,25% (до 2,352 млрд грн).

Таким чином, в умовах складної макроекономічної ситуації, викликаної військовою агресією росії та запровадженням в Україні воєнного стану, АТ «СЕНС БАНК» за підсумками 2023 року продемонстрував вагомі обсяги ключових статей своїх доходів та прибутку.

 

Інші фактори

Агентство нагадує, що 30 листопада 2022 року було завершено юридичні процедури щодо відмови від бренду Альфа-Банк і з 01 грудня 2022 року офіційне найменування Банку змінено на АТ «СЕНС БАНК». АТ «СЕНС БАНК» продовжує виконувати всі свої зобов’язання перед клієнтами та контрагентами як правонаступник АТ «АЛЬФА-БАНК».

Агентство також нагадує, що АТ «СЕНС БАНК» є повним правонаступником усіх прав та зобов’язань АТ «УКРСОЦБАНК» по відношенню до його клієнтів, партнерів та контрагентів. Акт передачі було затверджено 15 жовтня 2019 року рішенням загальних зборів акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК» та рішенням єдиного акціонера АТ «УКРСОЦБАНК».

АТ «СЕНС БАНК» має статус системно-важливого Банку. Цей статус за результатами щорічного перегляду переліку системно важливих банків підтверджено рішенням Правління НБУ від 29.02.2024 р. №70-рш «Про визначення системно важливих банків». Банк має понад 130 відділень по всій Україні, обслуговує близько 3 млн фізичних, 58 тис. юридичних осіб та 86 тис. ФОПів. В АТ «СЕНС БАНК» працює близько 4 тис. співробітників.

 

Узагальнення

На момент підтвердження рейтингу АТ «СЕНС БАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків. 

Станом на початок березня 2024 року АТ «СЕНС БАНК» підтримував хороший рівень забезпеченості регулятивним та основним капіталом: Н1 Банку в 42 раза перевищував нормативне значення, Н2 був на 4,66 п.п. вищим за граничне значення, а Н3 Банку не лише в 2,09 раза перевищував нормативне значення, але й був на 2,58 п.п. вищим за середній рівень Н3 по банківській системі України. Також станом на 01.03.2024 АТ «СЕНС БАНК» був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку, які істотно перевищували встановлені НБУ нормативні значення. Станом на 01.01.2024 частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «СЕНС БАНК» складала 44,41%. При цьому, питома вага ліквідних інструментів з низьким рівнем кредитного ризику (грошові кошти та їх еквіваленти і ОВДП) в структурі активів Банку становила 56,66%. За підсумками 2023 року Банк продемонстрував вагомі обсяги прибутку, чистого процентного та чистого комісійного доходів. 

22 липня 2023 року Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого АТ «СЕНС БАНК», згідно з яким Банк перейшов у власність держави в особі Міністерства фінансів України. Таким чином, АТ «СЕНС БАНК» отримав акціонера, який має досвід управління банками, та який за необхідності може забезпечити Банку високий рівень зовнішньої підтримки, що не раз було доведено на практиці. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "СЕНС БАНК" із статистичними додатками (укр.) - 28.03.2024 

Оновлення рейтингу АТ "СЕНС БАНК" із статистичними додатками (engl.) - 28.03.2024

Персональная страница банка на сайте агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com