Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ "МЕГАБАНК"


24/12/2021

24 грудня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу АТ «МЕГАБАНК» (код ЄДРПОУ 09804119) на рівні uaАА. Позичальник з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Оновлюючи кредитний рейтинг АТ «МЕГАБАНК», Агентство керувалось підсумками аналізу роботи Банку за дев’ять місяців 2021 року, а також регулярною і особливою інформацією Банку як емітента та окремими формами статистичної звітності Банку за 2020 рік та січень-листопад 2021 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтинга із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

       Регулятивний капітал АТ «МЕГАБАНК» (Н1) впродовж 2020 року та січня-листопада 2021 року коливався в межах від 928,532 млн грн до 1,135 млрд грн. З початку 2021 року регулятивний капітал Банку (Н1) зменшився на 4,47% і станом на 01.12.2021 його обсяг склав 1,014 млрд грн, що в 5,07 рази перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн.

      Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «МЕГАБАНК» (Н2) в період з 02.01.2020 по 01.12.2021 коливався в діапазоні від 10,58% до 12,55%. Станом на 01.12.2021 Н2 Банку складав 11,25%, що на 1,25 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 10,19 п.п. менше за середній показник даного нормативу по банківській системі України.

  Норматив достатності основного капіталу АТ «МЕГАБАНК» (Н3) протягом 2020 року та січня-листопада 2021 року коливався в рамках від 7,05% до 9,43%. Станом на 01.12.2021 Н3 Банку складав 8,71%, що на 1,71 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 5,74 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

       Також Агентство вкотре нагадує, що 5 серпня 2020 року на річних Загальних зборах акціонерів АТ «МЕГАБАНК» було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Банку на 450 млн грн або на 63,95% (з 703,700 млн грн до 1,154 млрд грн) шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Станом на 01.10.2021 обсяг статутного капіталу АТ «МЕГАБАНК» складав  823,700 млн грн, що на 17,05% більше, ніж станом на 01.01.2021. 

       Отже, станом на початок грудня 2021 року нормативи достатності регулятивного та основного капіталу АТ «МЕГАБАНК» (Н2 та Н3) з невеликим запасом перевищували встановлені НБУ граничні позначки, що надалі несе у собі ризик їхнього невиконання у разі настання несприятливих умов для діяльності Банку. При цьому, Агентство очікує на подальше збільшення обсягу статутного капіталу АТ «МЕГАБАНК», що має сприяти зростанню значень відповідних нормативів та мінімізувати ризик їхнього невиконання.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.10.2021 порівняно з 01.01.2021 активи АТ «МЕГАБАНК» зменшились на 3,31% (до 9,538  млрд грн), а обсяг кредитів та заборгованості клієнтів Банку виріс на 7,14% (до 7,071 млрд грн). При цьому, станом на початок жовтня 2021 року в структурі активів АТ «МЕГАБАНК» кредитний портфель займав 74,13%, грошові кошти та їх еквіваленти і кошти обов'язкових резервів Банку в НБУ складали 4,24%, а частка інвестицій в цінні папери була на рівні 0,01%. Тобто кредитний портфель продовжував залишатися основним дохідним активом АТ «МЕГАБАНК», тому його якість надалі здійснює визначальний вплив на якість активів Банку. 

     Впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.10.2021 частка непрацюючих кредитів (NPL) АТ «МЕГАБАНК» (яка розраховується Агентством як сума п’ятої категорії якості за кредитами фізичних осіб та десятої категорії за кредитами юридичних осіб) в структурі кредитного портфеля Банку коливалась в межах від 10,35% до 15,19%. Станом на 01.10.2021 порівняно з 01.01.2021 частка NPL в кредитах АТ «МЕГАБАНК» зменшилась на 2,78 п.п. і склала 10,35%, що було в 3,39 рази менше, ніж середній показник NPL по банківській системі України, який становив 35,11%.

 

Ліквідність

     Норматив короткострокової ліквідності АТ «МЕГАБАНК» (Н6) протягом 2020 року та січня-листопада 2021 року коливався в межах від 60,01% до 91,08%. Станом на 01.12.2021 Н6 Банку складав 66,68%, що на 6,68 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 22,68 п.п. менше за середній показник даного нормативу по банківській системі України.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «МЕГАБАНК» в період з 01.01.2020 по 01.12.2021 коливався в діапазоні від 101,97% до 155,01%. Станом на 01.12.2021 LCRвв Банку складав 104,80%, що було на 4,80 п.п. більше, ніж встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «МЕГАБАНК» впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.12.2021 коливався в рамках 129,04-388,48% та переважно в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.12.2021 LCRів Банку складав 138,81%, що на 38,81 п.п. перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «МЕГАБАНК» станом на 01.12.2021 складав 103,61%, що на 13,61 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення (яке з 01 жовтня 2021 року має бути не менше 90%). При цьому, Агентство нагадує, що норматив NSFR визначає мінімальний необхідний рівень ліквідності банку на горизонті один рік.

    Таким чином, станом на початок грудня 2021 року АТ «МЕГАБАНК» підтримував запас ліквідності на достатньому рівні, не порушуючи граничних значень, встановлених регулятором для відповідних нормативів (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR). При цьому Агентство звертає увагу на те, що станом на 01.12.2021 норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) та коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) були наближеними до встановленої НБУ мінімальної відмітки.

 

Дохідність операцій

За підсумками 9 місяців 2021 року АТ «МЕГАБАНК» отримав прибуток в обсязі 23,047 млн грн, що на 58,85% перевищило обсяг прибутку, отриманий Банком за підсумками 9 місяців 2020 року. 

Ключовим фактором зростання прибутку АТ «МЕГАБАНК» став суттєвий приріст чистого процентного доходу, обсяг якого за підсумками 9 місяців 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року збільшився більш ніж втричі (або на 202,57%) до 179,307 млн грн. Крім того, позитивну динаміку продемонстрував чистий комісійний дохід Банку, обсяг якого за вказаний період аналізу виріс на 12,60%: з 188,011 млн грн до 211,695 млн грн. 

     Поряд з цим, Агентство звертає увагу на високий темп (+278,29%)  приросту прибутку, продемонстрований АТ «МЕГАБАНК» за підсумками третього кварталу в порівнянні з другим кварталом поточного року, що також свідчить про зростання ефективності його діяльності протягом вказаного періоду аналізу. 

     Отже, за підсумками 9 місяців 2021 року Банк показав хороший фінансовий результат та високий темп його приросту в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, що, разом з високою динамікою зростання чистого процентного доходу, заслуговує на позитивну оцінку.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступною базою даних Державної податкової служби показала, що АТ "МЕГАБАНК" перебував на обліку в органах доходів та зборів і станом на момент оновлення рейтингу (станом на 14.12.2021) Банк як платник податку не мав податкового боргу.

      Перевірка даних Єдиного державного реєстру судових рішень показала, що Банк веде активну претензійну роботу в судах, відстоюючи свої права як кредитора. При цьому, судами України за останні 12 місяців не були винесені рішення, які могли б негативно вплинути на роботу Банку.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ "МЕГАБАНК" проінформував Агентство, що виконував свої зобов’язання перед клієнтами і кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений до категорії проблемних банків.

Станом на початок грудня 2021 року нормативи достатності регулятивного та основного капіталу АТ «МЕГАБАНК» (Н2 та Н3) з невеликим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, що підвищує ризик їхнього невиконання у разі настання несприятливих умов для діяльності Банку. Агентство очікує на подальше збільшення обсягу статутного капіталу АТ «МЕГАБАНК», що має сприяти зростанню значень відповідних нормативів та мінімізувати ризик їхнього невиконання. Банк підтримував запас ліквідності на достатньому рівні, не порушуючи граничних значень, встановлених регулятором для відповідних нормативів (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR). При цьому, Агентство звертає увагу на те, що станом на 01.12.2021 норматив короткострокової ліквідності АТ «МЕГАБАНК» (Н6) та коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами Банку (LCRвв) були наближеними до встановленої НБУ мінімальної відмітки.

Агентство нагадує, що Банк ознайомив його із «Стратегією АТ «МЕГАБАНК» 2021-2025», в якій заплановано ряд кроків, виконання Банком яких буде сприяти поступовому зростанню показників ключових нормативів Банку та буде мінімізувати ризик їхнього невиконання. Агентство буде проводити моніторинг виконання даної Стратегії АТ «МЕГАБАНК» та моніторинг її впливу на запас ключових нормативів Банку.

      За підсумками 9 місяців 2021 року АТ «МЕГАБАНК» отримав прибуток в обсязі 23,047 млн грн, що на 58,85% перевищило обсяг прибутку, отриманий Банком за 9 місяців 2020 року. Ключовими факторами зростання фінансового результату АТ «МЕГАБАНК» став суттєвий приріст чистого процентного доходу (+202,57%), а також позитивна динаміка чистого комісійного доходу (+12,60%).

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com