Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ "МЕГАБАНК"


24/06/2020

24 червня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу АТ «МЕГАБАНК» (код ЄДРПОУ 09804119) на рівні uaАА. Позичальник з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Оновлюючи кредитний рейтинг АТ «МЕГАБАНК», Агентство керувалось підсумками аналізу роботи Банку за перший квартал 2020 року, а також регулярною і особливою інформацією Банку як емітента та окремими формами статистичної звітності Банку за 2019 рік та січень-травень 2020 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтинга із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2019 року та січня-травня 2020 року регулятивний капітал АТ «МЕГАБАНК» (Н1) коливався в діапазоні від 860,822 млн. грн. до 1,058 млрд. грн., демонструючи різноспрямовану динаміку. Станом на 01.06.2020 порівняно з 02.01.2020 регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 2,03% і склав 1,004 млрд. грн., що більш ніж в 5 разів перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн.
Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «МЕГАБАНК» (Н2) в період з 02.01.2019 по 01.06.2020 коливався в межах від 10,08% до 12,30%. З початку 2020 року Н2 Банку виріс на 0,17 п.п. і станом на 01.06.2020 склав 11,45%, що на 1,45 п.п. перевищило встановлене регулятором нормативне значення, але було на 10,72 п.п. менше, ніж середній показник даного нормативу по банківській системі України.
Норматив достатності основного капіталу АТ «МЕГАБАНК» (Н3) протягом 2019 року та січня-травня 2020 року коливався в межах від 7,31% до 9,48%. Станом на 01.06.2020 Н3 Банку складав 7,61%, що на 0,61 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 8,28 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник.
Агентство зазначає, що 16 червня 2020 року АТ «МЕГАБАНК» завершило процедуру збільшення статутного капіталу на суму 83,7 млн. грн. до 703,7 млн. грн. Таким чином, статутний капітал Банку був збільшений на 13,5%. При цьому, Агентство нагадує, що згідно з даними стрес-тестування найбільших українських банків, проведеного НБУ у 2019 році, (з урахуванням здійснених АТ «МЕГАБАНК» заходів), необхідний рівень нормативу адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) становить 34,60%, а нормативу достатності основного капіталу АТ «МЕГАБАНК» (Н3) – 32,30%. Для повного виконання вимог за результатами стрес-тестування НБУ надав банкам час до жовтня 2020 року. 
Таким чином, станом на початок червня 2020 року нормативи достатності регулятивного та основного капіталу АТ «МЕГАБАНК» (Н2 та Н3) з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, але були меншими за середньо-ринкові показники.  

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2020 по 01.04.2020 активи АТ «МЕГАБАНК» виросли на 0,68% до 9,426 млрд. грн., а обсяг кредитів та заборгованості клієнтів збільшився на 3,24% і склав 6,873 млрд. грн. В структурі активів Банку станом на 01.04.2020 кредитний портфель займав 72,92%, грошові кошти та їх еквіваленти становили 4,34%, а інвестиції в цінні папери складали 0,01%. Таким чином, кредитний портфель продовжував залишатися основним дохідним активом АТ «МЕГАБАНК», тому його якість здійснює визначальний вплив на якість активів Банку. 
Також Агентство звертає увагу на те, що АТ «МЕГАБАНК» став одним з 23-х уповноважених банків, з якими Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України в травні 2020 року підписало меморандум для реалізації держпрограми підтримки сільгоспвиробників.
Якість кредитного портфеля АТ «МЕГАБАНК» впродовж періоду з 01.01.2019 по 01.06.2020 демонструвала нерівномірну динаміку: частка непрацюючих кредитів (NPL) (яка розраховується Агентством як сума п’ятої категорії якості за кредитами фізичних осіб та десятої за кредитами юридичних осіб) в структурі кредитного портфеля Банку коливалась в діапазоні від 13,23% до 18,97%. Водночас, середній показник NPL по банківській системі України протягом вказаного періоду аналізу коливався в межах від 49,98% до 54,95%. Агентство звертає увагу, що станом на 01.06.2020 порівняно з 01.01.2020 частка NPL в кредитах АТ «МЕГАБАНК» зменшилась на 1,30 п.п. і склала 13,67%, тоді як середній показник NPL по банківській системі України станом на 01.05.2020 був на рівні 51,03%.  

 

Ліквідність

Впродовж 2019 року та січня-травня 2020 року норматив короткострокової ліквідності АТ «МЕГАБАНК» (Н6) коливався в діапазоні 78,82-91,57% та з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був нижче середніх показників даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2020 Н6 Банку складав 78,82%, що на 18,82 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, але було на 12,16 п.п. менше середньо-ринкового показника.
Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «МЕГАБАНК» в період з 01.01.2019 по 01.06.2020 коливався в межах 91,84-155,01%, з запасом перевищуючи встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.06.2020 LCRвв Банку складав 108,86%, що було на 8,86 п.п. більше, ніж встановлене регулятором нормативне значення на рівні.
Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) Банку протягом періоду з 01.01.2019 по 01.06.2020 коливався в рамках 122,86-670,26% та в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.06.2020 LCRів Банку складав 217,52%, що в 2,2 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.
Таким чином, станом на початок червня 2020 року АТ «МЕГАБАНК» був достатньо забезпечений ліквідністю: Н6 та LCRвв Банку з запасом перевищували встановлені регулятором граничні значення, а LCRів був у 2,2 рази вищим за нормативний показник.  

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2020 року АТ «МЕГАБАНК» отримав прибуток в обсязі 14,982 млн. грн., що на 18,37% більше прибутку Банку за перший квартал 2019 року. 
Водночас ключові статті доходів Банку  продемонстрували зменшення. Так, за підсумками першого кварталу 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий процентний дохід АТ «МЕГАБАНК» скоротився на 17,23% (з 38,668 млн. грн. до 32,005 млн. грн.), а чистий комісійний дохід Банку зменшився на 3,50% (з 78,208 млн. грн. до 75,474 млн. грн.).
При цьому, Агентство підкреслює, що протягом дев’яти кварталів поспіль АТ «МЕГАБАНК» стабільно підтримує прибуткову діяльність. Здатність Банку в поточних макроекономічних умовах генерувати вагомі обсяги доходів та нарощувати прибуток заслуговує на позитивну оцінку.

 

Інші фактори 

Перевірка за загальнодоступною базою даних Державної фіскальної служби показала, що АТ "МЕГАБАНК" перебував на обліку в органах ДФС і станом на момент оновлення рейтингу Банк як платник податку не мав податкового боргу.
Перевірка даних Єдиного державного реєстру судових рішень показала, що Банк веде активну претензійну роботу в судах, відстоюючи свої права як кредитора. При цьому судами України за останні 12 місяців не були винесені рішення, які могли б негативно вплинути на роботу Банку. 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ "МЕГАБАНК" проінформував Агентство, що виконував свої зобов’язання перед клієнтами і кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений до категорії проблемних банків.
Станом на початок червня 2020 року нормативи достатності регулятивного та основного капіталу АТ «МЕГАБАНК» (Н2 та Н3) з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, але були меншими за середні показники даних нормативів по банківській системі України. Агентство очікує від Банку виконання комплексу заходів по приведенню нормативів капіталу (Н2 та Н3) до рівня, визначеного НБУ в ході проведення стрес-тестування банків, враховуючи наявність в АТ "МЕГАБАНК" високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони акціонерів. Зокрема, 16 червня 2020 року Банк на 13,5% збільшив розмір свого статутного капіталу до суми 703,7 млн. грн. Банк був достатньо забезпечений ліквідністю: нормативи Н6 та LCRвв Банку з запасом перевищували встановлені регулятором граничні значення, а LCRів був у 2,2 рази вищим за нормативний показник. За підсумками першого кварталу 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року прибуток АТ "МЕГАБАНК" виріс на 18,37% і склав 14,982 млн. грн. Здатність Банку в непростих макроекономічних умовах діяльності генерувати вагомі обсяги доходів та нарощувати прибуток позитивно оцінюється Агентством.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com