Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ "МЕГАБАНК"


02/07/2021

2 липня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу АТ «МЕГАБАНК» (код ЄДРПОУ 09804119) на рівні uaАА. Позичальник з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Оновлюючи кредитний рейтинг АТ «МЕГАБАНК», Агентство керувалось підсумками аналізу роботи Банку за перший квартал 2021 року, а також регулярною і особливою інформацією Банку як емітента та окремими формами статистичної звітності Банку за 2020 рік та січень-травень 2021 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтинга із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

       Регулятивний капітал АТ «МЕГАБАНК» (Н1) впродовж 2020 року та січня-травня 2021 року коливався в межах від 966,577 млн грн до 1,135 млрд грн. З початку 2021 року регулятивний капітал Банку (Н1) зменшився на 5,53% і станом на 01.06.2021 він склав 1,003 млрд грн, що в 5,01 рази перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн.

       Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «МЕГАБАНК» (Н2) в період з 02.01.2020 по 01.06.2021 коливався в діапазоні від 10,93% до 12,55%. Станом на 01.06.2021 Н2 Банку складав 11,89%, що на 1,89 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, але було на 10,75 п.п. менше, ніж середній показник даного нормативу по банківській системі України.

       Норматив достатності основного капіталу АТ «МЕГАБАНК» (Н3) впродовж 2020 року та січня-травня 2021 року коливався в межах від 7,05% до 9,43%. Станом на 01.06.2021 Н3 Банку складав 9,00%, що на 2,00 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 7,76 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

        Також Агентство нагадує, що 5 серпня 2020 року на річних Загальних зборах акціонерів АТ «МЕГАБАНК» було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Банку на 450 млн. грн. або на 63,95% (з 703,700 млн. грн. до 1,154 млрд. грн.) шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Станом на 01.04.2021 порівняно з 01.01.2021 обсяг статутного капіталу АТ «МЕГАБАНК» виріс на 17,05% і склав 823,700 млн грн, а власний капітал збільшився на 31,29% і склав 1,141 млрд грн.

       Отже, станом на початок червня 2021 року нормативи достатності регулятивного та основного капіталу АТ «МЕГАБАНК» (Н2 та Н3) з невеликим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, але були істотно меншими за середні значення даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.04.2021 порівняно з 01.01.2021 активи АТ «МЕГАБАНК» зменшились на 3,04% і склали 9,565  млрд грн, а обсяг кредитів та заборгованості клієнтів Банку скоротився на 0,01% до 6,599 млрд грн. В структурі активів АТ «МЕГАБАНК» станом на 01.04.2021 кредитний портфель складав 69,00%, грошові кошти та їх еквіваленти і кошти обов'язкових резервів Банку в НБУ займали 6,78%, а частка інвестицій в цінні папери становила 0,87%. Тобто кредитний портфель продовжував залишатися основним дохідним активом АТ «МЕГАБАНК», тому його якість здійснює визначальний вплив на якість активів Банку.

    Впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.05.2021 частка непрацюючих кредитів (NPL) АТ «МЕГАБАНК» (яка розраховується Агентством як сума п’ятої категорії якості за кредитами фізичних осіб та десятої категорії за кредитами юридичних осіб) в структурі кредитного портфеля Банку коливалась в межах від 11,88% до 15,19%. Станом на 01.05.2021 порівняно з 01.01.2021 частка NPL в кредитах АТ «МЕГАБАНК» зменшилась на 0,91 п.п. і склала 14,04%, що було в 2,96 рази менше, ніж середній показник NPL по банківській системі України, який становив 41,57%.

 

Ліквідність

Впродовж 2020 року та січня-травня 2021 року норматив короткострокової ліквідності АТ «МЕГАБАНК» (Н6) коливався в межах від 60,07% до 91,08%, демонструючи низхідний тренд. Станом на 01.06.2021 Н6 Банку складав 60,11%, що лише на 0,11 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було на 30,42 п.п. менше за середній показник даного нормативу по банківській системі України.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «МЕГАБАНК» в період з 01.01.2020 по 01.06.2021 коливався в діапазоні 102,91-155,01% та на постійній основі перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.06.2021 LCRвв Банку складав 102,91%, що було на 2,91 п.п. більше, ніж встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «МЕГАБАНК» впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.06.2021 коливався в межах 129,25-388,48% та переважно в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.06.2021 LCRів Банку складав 237,18%, що в 2,37 рази перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «МЕГАБАНК» станом на 01.06.2021 складав 96,14%, що на 16,14 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення. Вказаний норматив встановлює мінімально необхідний рівень стабільного фінансування, достатній для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік.

     Таким чином, станом на початок червня 2021 року АТ «МЕГАБАНК» підтримував запас ліквідності на достатньому рівні, не порушуючи граничних значень, встановлених НБУ для відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR). При цьому, Агентство звертає увагу на те, що станом на 01.06.2021 показники нормативів Н6 та LCRвв АТ «МЕГАБАНК» були впритул наближені до встановлених регулятором мінімальних позначок, що несе у собі ризик невиконання вказаних нормативів.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2021 року АТ «МЕГАБАНК» отримав прибуток в обсязі 4,454 млн грн, що на 70,27% менше обсягу прибутку, отриманого Банком за підсумками першого кварталу 2020 року.

Водночас, ключові статті доходів АТ «МЕГАБАНК» продемонстрували різноспрямовану динаміку. Так, за підсумками першого кварталу 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року чистий процентний дохід Банку виріс на 58,11% до 50,603 млн грн, тоді як чистий комісійний дохід зменшився на 4,49% до 72,082 млн грн.

     Одними з ключових факторів тиску на фінансовий результат АТ «МЕГАБАНК» стали: відрахування до резерву під кредитні збитки в обсязі 4,926 млн грн, негативний результат від переоцінки іноземної валюти в сумі 2,204 млн грн, негативний результат від модифікації фінансових зобов’язань в розмірі 4,382 млн грн, а також зростання на 13,22% (до 127,156 млн грн) обсягу витрат на персонал, адміністративних та інших операційних витрат. При цьому Агентство зазначає, що низхідна динаміка прибутку є характерною тенденцією для банківської системи України. При цьому, приріст чистого процентного доходу на 58,11%, продемонстрований Банком за підсумками першого кварталу 2021 року в порівнянні з першим кварталом 2020 року, позитивно оцінюється Агентством, враховуючи складні макроекономічні умови діяльності, пов'язані з триваючим карантином.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступною базою даних Державної фіскальної служби показала, що АТ "МЕГАБАНК" перебував на обліку в органах ДФС і станом на момент оновлення рейтингу Банк як платник податку не мав податкового боргу.

 Перевірка даних Єдиного державного реєстру судових рішень показала, що Банк веде активну претензійну роботу в судах, відстоюючи свої права як кредитора. При цьому судами України за останні 12 місяців не були винесені рішення, які могли б негативно вплинути на роботу Банку.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ "МЕГАБАНК" проінформував Агентство, що виконував свої зобов’язання перед клієнтами і кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений до категорії проблемних банків.

Станом на початок червня 2021 року нормативи достатності регулятивного та основного капіталу АТ «МЕГАБАНК» (Н2 та Н3) з невеликим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, проте були істотно меншими за середні показники даних нормативів по банківській системі України. Агентство звертає увагу на те, що станом на 01.06.2021 показники нормативів Н6 та LCRвв АТ «МЕГАБАНК» були впритул наближені до встановлених регулятором мінімальних значень, що несе у собі ризик невиконання вказаних нормативів. За підсумками першого кварталу 2021 року АТ «МЕГАБАНК» отримав прибуток в обсязі 4,454 млн грн, що на 70,27% менше прибутку, отриманого Банком за підсумками першого кварталу 2020 року. При цьому, Агентство відмічає, що низхідна динаміка прибутку відповідає загальній тенденції в банківській системі України. Водночас, приріст чистого процентного доходу на 58,11%, продемонстрований Банком за підсумками першого кварталу 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, позитивно оцінюється Агентством, з огляду на складні макроекономічні умови діяльності, пов'язані з триваючим карантином.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "Мегабанк" із статистичними показниками - 02.07.2021

Персональна сторінка банку на сайті агентств

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com