Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ "МЕГАБАНК"


04/06/2019

4 червня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу АТ «МЕГАБАНК» (код ЄДРПОУ 09804119) на рівні uaАА. Позичальник з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю у порівнянні з іншими українськими позичальниками. Оновлюючи кредитний рейтинг АТ «МЕГАБАНК», Агентство керувалось підсумками аналізу роботи Банку за перший квартал 2019 року, а також регулярною і особливою інформацією Банку як емітента та окремими формами статистичної звітності Банку за 2018 рік та за січень-квітень 2019 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтинга із статистичними додатками

 

Капитал и адекватность капитала

Регулятивний капітал АТ «МЕГАБАНК» (Н1) протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року коливався в межах від 635,943 млн. грн. до 1,025 млрд. грн. За період з 02.01.2019 по 02.05.2019 Н1 Банку виріс на 5,27% і склав 951,135 млн. грн., що в 4,8 рази перевищило граничне значення нормативу, встановлене НБУ на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) в період з 02.01.2018 по 02.05.2019 коливався в діапазоні 7,93-11,90%. При цьому Агентство нагадує, що в 2018 році показники Н2 Банку були в межах граничних значень, встановлених Постановою Правління НБУ № 260 від 15.04.2015 року «Про проведення діагностичного обстеження банків». Починаючи з 02.05.2018 Н2 Банку не опускався нижче відмітки в 10%. За період з 02.01.2019 по 02.05.2019 Н2 Банку виріс на 0,80 п.п. і склав 11,30%, що на 1,30 п.п. вище граничного значення, встановленого НБУ для даного нормативу.

Станом на 01 квітня 2019 року з учасниками розміщення акцій АТ «МЕГАБАНК» укладено договори на купівлю-продаж акцій на суму 130 млн. грн., і за цими договорами сплачено 109 050 тис. грн. Таким чином, станом на 01.04.2019 р. акціонерний капітал Банку становив 729,05 млн. грн.

Також Агентство звертає увагу на те, що 11 травня 2019 року АТ «МЕГАБАНК» та компанія Triodos Investment Management (Нідерланди)  підписали договір щодо залучення фінансування у вигляді субординованого кредиту на суму 4 млн. євро, що є частиною плану докапіталізації.

 

Структура та якість активів

Станом на 31.03.2019 в структурі активів АТ «МЕГАБАНК» 70,59% становили кредити та заборгованість клієнтів, 6,33% припадало на грошові кошти та їх еквіваленти, кредити та заборгованість банків складали 3,24%, а інвестиції в цінні папери – 0,35%. Таким чином, основним дохідним активом Банку продовжує залишатися кредитний портфель, а його якість здійснює визначальний вплив на якість активів.  

Вивчення динаміки якості кредитного портфеля АТ «МЕГАБАНК» показало, що частка недіючих кредитів (NPL) Банку (яка розраховується Агентством як сума п’ятої категорії якості за кредитами фізичних осіб та десятої за кредитами юридичних осіб) в структурі кредитного портфеля протягом першого кварталу 2019 року коливалась в діапазоні 15,25-17,09%. При цьому середній показник NPL по банківській системі України в цьому ж періоді коливався в межах від 53,34% до 54,95%.

Станом на 01.04.2019 частка NPL в кредитному портфелі АТ «МЕГАБАНК» складала 17,09%, що в 3 рази нижче ніж середній рівень NPL по банківській системі України. 

 

Ліквідність

Протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року норматив миттєвої ліквідності АТ «МЕГАБАНК» (Н4) коливався в діапазоні 31,89-87,35%. Станом на 02.05.2019 Н4 Банку склав 54,73%, що було на 34,73 п.п. вище встановленого НБУ граничного значення. Протягом періоду аналізу Н4 Банку з помітним запасом перевищував встановлену НБУ граничну позначку на рівні 20%, але практично весь час був нижче середнього значення даного нормативу по банківській системі.

Норматив поточної ліквідності Банку (Н5) в період з 02.01.2018 по 02.05.2019 коливався в діапазоні 49,62-98,89%. Протягом вказаного періоду аналізу Н5 Банку з помітним запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень нормативу, але був нижче за середньоринкові значення. Станом на 02.05.2019 Н5 Банку складав 62,06%, що на 22,06 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівні 40%.

В період з 02.01.2018 по 02.05.2019 норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) коливався в діапазоні 81-94,85%. Протягом вказаного періоду Н6 Банку з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був нижче середньоринкових показників. Станом на 02.05.2019 Н6 Банку складав 82,20%, що на 22,20 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ.

Таким чином, протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року АТ «МЕГАБАНК» був добре забезпечений ліквідністю: всі три нормативи ліквідності Банку з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. 

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2019 року АТ «МЕГАБАНК» отримав прибуток у сумі 12,657 млн. грн., що в 14,7 разів перевищило прибуток Банку за підсумками першого кварталу 2018 року. Агентство нагадує, що за підсумками 2018 року прибуток АТ «МЕГАБАНК» склав 104,801 млн. грн., що в 17,9 разів перевищило обсяг прибутку Банку за 2017 рік.

Ключовими факторами зростання прибутку Банку й надалі залишаються збільшення чистого процентного доходу та чистого комісійного доходу.

Так, за підсумками першого кварталу 2019 року в порівнянні з першим кварталом 2018 року чистий процентний дохід Банку виріс на 24,80% і склав 38,668 млн. грн., а чистий комісійний дохід збільшився на 28,57% до 78,208 млн. грн.

Агентство високо оцінює здатність Банку генерувати та нарощувати прибуток та ключові статі своїх доходів. Також Агентство нагадує, що Банку вдалося повернутися до прибуткової діяльності в  2017 році і протягом останніх дев’яти кварталів Банк генерував прибуток на постійній основі. 

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступною базою даних Державної фіскальної служби показала, що АТ "МЕГАБАНК" перебував на обліку в органах ДФС, і станом на момент оновлення рейтингу Банк як платник податку не мав податкового боргу.

Перевірка даних Єдиного державного реєстру судових рішень показала, що Банк веде активну претензійну роботу в судах, відстоюючи свої права як кредитора, однак судами України за останні 12 місяців не були винесені рішення, які могли б негативно позначитися на роботі Банку

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ "МЕГАБАНК" проінформував Агентство, що виконував свої зобов’язання перед клієнтами і кредиторами у відповідності з діючим законодавством і не був віднесений до категорії проблемних банків.

За підсумками першого кварталу 2019 року АТ "МЕГАБАНК" продемонстрував приріст ключових статей доходів та суттєво збільшив прибуток. Протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року Банк був добре забезпечений ліквідністю: всі три нормативи ліквідності Банку з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Нормативи капіталу Банку станом на початок травня 2019 року також перевищували встановлені регулятором граничні показники. При цьому Агентство звертає увагу на те, що АТ "МЕГАБАНК" продовжує вживати заходи по виконанню програми капіталізації. Також Агентство очікує від Банку виконання всього комплексу заходів по приведенню капіталу до обсягу, визначеного НБУ в ході проведення стрес-тестування банків, враховуючи наявність у АТ "МЕГАБАНК" високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони акціонерів.

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "Мегабанк" із статистичними показниками - 04.06.2019

Персональная страница банка на сайте агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com