Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»


14/07/2022

14 липня 2022 року на засіданні рейтингового комітету Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (код ЄДРПОУ 35590956) за національною шкалою на рівні uaAA та рейтингу депозитів за національною шкалою Агентства на рівні ua1. Банк (позичальник) або окремий  борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами.

При оновленні рейтингу Агентство керувалось аналізом фінансової звітності Банку за перший квартал 2022 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2021 рік та за січень-травень 2022 року.

 

Завантажити файл поновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал

 

Регулятивний капітал АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (Н1) впродовж 2021 року та січня-червня 2022 року коливався в межах від 293,123 млн грн до 354,220 млн грн. При цьому, з початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 5,14% і станом на 01.07.2022 його обсяг склав 323,036 млн грн, що на 123,036 млн грн перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівні 200 млн грн.

 Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (Н2) в період з 04.01.2021 по 01.07.2022 коливався в діапазоні від 22,87% до 44,07% та, незважаючи на низхідний тренд, на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.07.2022 Н2 Банку складав 24,70%, що в 2,47 рази перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, а також було на 7,54 п.п. більше за середньо-ринковий показник.

 Норматив достатності основного капіталу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (Н3) впродовж 2021 року та січня-червня 2022 року коливався в рамках 18,78-36,96%. При цьому, Н3 Банку на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.07.2022 Н3 Банку складав 20,22%, що майже втричі перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також було на 8,82 п.п. більше за середньо-ринковий показник.

     Таким чином, станом на початок липня 2022 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують нормативи Н2 та Н3 Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, а також були більшими за середньо-ринкові показники.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2022 по 01.04.2022 активи АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» зменшились на 4,91% (з 2,218 млрд грн до 2,109 млрд грн), а кредитний портфель Банку скоротився на 5,52% (з 1,174 млрд грн до 1,110 млрд грн).

В кредитному портфелі АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» протягом останніх 8 кварталів відбулися наступні зміни:

• частка кредитів в активах (у гривневому еквіваленті) знизилась на 5,76 п.п. (з 58,36% станом на 01.04.2020 до 52,60% станом на 01.04.2022);

• частка валютних кредитів (у гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі зменшилась на 16,21 п.п. (з 21,17% станом на 01.04.2020 до 4,96% станом на 01.04.2022), що знижує рівень прямого впливу валютного ризику.

Крім того, Агентство звертає увагу на те, що станом на 01.04.2022 обсяг кредитів та заборгованості фізичних осіб в активах Банку складав лише 5 тис. грн.

     Впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.05.2022 частка непрацюючих кредитів (NPL), які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу для кредитів фізичним особам та десятого класу для кредитів юридичним особам, коливалась в межах від 1,11% до 2,06%. Станом на 01.06.2022 частка NPL в кредитах АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» складала 1,11%, тоді як середнє значення частки NPL по банківській системі України було на рівні 28,77%. Таким чином, станом на початок червня 2022 року показник NPL АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був у 25,92 рази меншим за середньо-ринкове значення, що свідчить про високу якість кредитного портфеля Банку.

 

Ліквідність

    Агентство зазначає, що з 23.03.2022 року НБУ скасував для банків економічний норматив короткострокової ліквідності (Н6) у зв’язку із завершенням перехідного періоду щодо запровадження коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), який є довгостроковим нормативом ліквідності і визначає мінімально необхідний рівень ліквідності для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік (відповідне рішення було затверджене постановою Правління НБУ від 23.03.2022 року № 59). Коефіцієнт чистого стабільного фінансування став обов’язковим до виконання з 1 квітня 2021 року.

Впродовж періоду з 01.04.2021 по 01.07.2022 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» коливався в межах від 159,68% до 189,20%. Станом на 01.07.2022 NSFR Банку склав 161,05%, що на 71,05 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (яке починаючи з 01 жовтня 2021 року має бути не менше 90%).

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) Банку в період з 01.01.2021 по 01.07.2022 коливався в діапазоні 213,35-383,00%, в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.07.2022 LCRвв Банку складав 262,68%, що в 2,63 рази перевищувало встановлений регулятором норматив.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.07.2022 коливався в межах 240,73-617,10% та в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.07.2021 LCRів Банку становив 315,38%, що в 3,15 рази перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

    Таким чином, на думку Агентства, станом на початок липня 2022 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» підтримував хороший запас ліквідності, що підтверджують відповідні нормативи Банку. 

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2022 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» отримав прибуток в обсязі 933 тис. грн проти збитку, отриманого Банком за підсумками першого кварталу 2021 року в обсязі 6,898 млн грн. Таким чином, незважаючи на початок повномасштабних воєнних дій з боку російської федерації, АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» закінчив перший квартал 2022 року з прибутком.

При цьому, Агентство зазначає, що ключові статті доходів Банку продемонстрували різноспрямовану динаміку. Так, за підсумками першого кварталу 2022 року в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року чистий процентний дохід АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» виріс на 12,48% (до 26,250 млн грн), тоді як чистий комісійний дохід Банку зменшився на 24,97% (до 5,369 млн грн).

 Отже, Агентство позитивно оцінює як приріст чистого процентного доходу, продемонстрований АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» в порівнянні з підсумками першого кварталу 2021 року, так і прибуткову діяльність Банку, попри складні умови макросередовища.

 

Інші фактори

АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» підтверджує відсутність за 2021 рік та за січень-червень 2022 року будь-яких судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

Таким чином, станом на початок липня 2022 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним), на що вказують нормативи Н2 та Н3 Банку, які не лише в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, але й були більшими за середньо-ринкові показники. Також станом на початок липня 2022 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» підтримував хороший запас ліквідності, що засвідчили відповідні нормативи Банку (NSFR, LCRвв та LCRів). Якість кредитного портфеля АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» продовжувала залишатись на доволі високому рівні: станом на початок травня 2022 року частка NPL у кредитах Банку була в 25,92 рази меншою за середній показник NPL по банківській системі України. За підсумками першого кварталу 2022 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» отримав прибуток в обсязі 933 тис. грн, проти збитку, отриманого Банком за підсумками першого кварталу 2021 року в обсязі 6,898 млн грн. При цьому, чистий процентний дохід Банку виріс на 12,48% (до 26,250 млн грн), а чистий комісійний дохід зменшився на 24,97% (до 5,369 млн грн). Загалом, Агентство позитивно оцінює як продемонстрований АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» приріст чистого процентного доходу, так прибуткову діяльність Банку, попри складні умови макросередовища, обумовлені початком повномасштабних воєнних дій з боку російської федерації.

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "АП Банк" із статистичними додатками (укр.) - 14.07.2022

Персональна сторінка Банку на сайті агентства

 

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com