Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»


28/11/2022

28 листопада 2022 року на засіданні рейтингового комітету Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (код ЄДРПОУ 35590956) за національною шкалою на рівні uaAA та рейтингу депозитів за національною шкалою Агентства на рівні ua1. Банк (позичальник) або окремий  борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами.

       При оновленні рейтингу Агентство керувалось аналізом фінансової звітності Банку за дев’ять місяців 2022 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2021 рік та за січень-жовтень 2022 року.

 

Завантажити файл поновлення рейтингу із статистичними додатками

 

 

Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (Н1) впродовж 2021 року та січня-жовтня 2022 року коливався в межах від 293,123 млн грн до 354,220 млн грн. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 10,50% і станом на 01.11.2022 його обсяг склав 339,495 млн грн, що на 139,495 млн грн перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівні 200 млн грн.

 Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (Н2) в період з 04.01.2021 по 01.11.2022 коливався в діапазоні від 22,87% до 44,07%, на постійній основі в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення, а також був вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2022 Н2 Банку складав 26,72%, що в 2,67 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, та на 7,88 п.п. перевищувало середньо-ринковий показник.

 Норматив достатності основного капіталу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (Н3) впродовж 2021 року та січня-жовтня 2022 року коливався в межах 18,78-36,96%. Агентство зазначає, що Н3 Банку на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був істотно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2022 Н3 Банку складав 20,96%, що втричі перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також було на 7,98 п.п. вище за середній рівень Н3 по банківській системі України.

      Таким чином, станом на початок листопада 2022 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом. Зокрема, норматив Н1 Банку був на 139,495 млн грн вищим за граничне значення, а нормативи Н2 та Н3 Банку в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення та впродовж всього періоду аналізу були більшими за середньо-ринкові показники відповідних нормативів.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2022 по 01.10.2022 активи АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» виросли на 0,39% (з 2,218 млрд грн до 2,227 млрд грн), а кредитний портфель Банку знизився на 10,93% (з 1,174 млрд грн до 1,046 млрд грн).

В кредитному портфелі АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» впродовж останніх 8 кварталів відбулися наступні зміни:

• частка кредитів в активах (у гривневому еквіваленті) виросла на 3,66 п.п. (з 43,31% станом на 01.10.2020 до 46,97% станом на 01.10.2022);

• частка валютних кредитів (у гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі зменшилась на 11,66 п.п. (з 16,57% станом на 01.10.2020 до 4,91% станом на 01.10.2022), що знижує рівень прямого впливу валютного ризику.

Агентство звертає увагу, що станом на 01.10.2022 обсяг кредитів та заборгованості фізичних осіб в активах Банку становив лише 116 тис. грн.

     Впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.10.2022 частка непрацюючих кредитів (NPL), які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу для кредитів фізичним особам та десятого класу для кредитів юридичним особам, коливалась в межах від 1,00% до 2,29%. Станом на 01.10.2022 частка NPL в кредитах АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» складала всього 2,29%, тоді як середнє значення частки NPL по банківській системі України становило 35,42%. Таким чином, станом на початок жовтня 2022 року показник NPL АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був у 15,47 раза меншим за середньо-ринкове значення, що свідчить про високу якість кредитного портфеля Банку.

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.04.2021 по 01.11.2022 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» коливався в межах від 131,99% до 189,20%. Станом на 01.11.2022 NSFR Банку склав 164,88%, що на 74,88 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні не менше 90%).

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) Банку в період з 01.01.2021 по 01.11.2022 коливався в діапазоні 213,35-383,00%, на постійній основі в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.11.2022 LCRвв Банку складав 282,47%, що в 2,82 раза перевищувало встановлений регулятором норматив.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.11.2022 коливався в межах 240,73-617,10% та на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.11.2021 LCRів Банку становив 329,96%, що в 3,3 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

 Таким чином, на думку Агентства, станом на початок листопада 2022 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, що підтверджують відповідні нормативи Банку (NSFR, LCRвв та LCRів), які істотно перевищували встановлені НБУ граничні значення. 

 

Дохідність операцій

За підсумками діяльності впродовж дев’яти місяців 2022 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» отримав збиток в обсязі 49,419 млн грн, в той час як за підсумками дев’яти місяців 2021 року був отриманий прибуток в сумі 5,036 млн грн. Агентство зазначає, що тиск на фінансовий результат Банку в 2022 році спричинило як суттєве зростання відрахувань до резервів під заборгованість за наданими кредитами, так і зниження ключових статей доходів Банку.

Зокрема, за підсумками дев’яти місяців 2022 року в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року чистий процентний дохід АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» зменшився на 13,57% до 73,087 млн грн, а чистий комісійний дохід Банку знизився на 42,69% і склав 13,229 млн грн. 

 

Інші фактори

АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» підтверджує відсутність за 2021 рік та за січень-жовтень 2022 року будь-яких судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку.

 На момент оновлення рейтингу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок листопада 2022 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним), про що свідчать високі значення нормативів Н2 та Н3 Банку, які не лише в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, але і впродовж періоду аналізу були більшими за середньо-ринкові показники відповідних нормативів. Також станом на початок листопада 2022 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» підтримував хороший запас ліквідності, що підтверджують високі значення нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку. Якість кредитного портфеля АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» продовжувала залишатись на високому рівні: станом на початок жовтня 2022 року частка NPL у кредитах Банку становила всього 2,29% і була в 15,47 раза меншою за середній рівень NPL по банківській системі України. За підсумками дев’яти місяців 2022 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» отримав збиток в обсязі 49,419 млн грн. Агентство зазначає, що тиск на фінансовий результат Банку спричинило суттєве зростання відрахувань до резервів під заборгованість за наданими кредитами за підсумками дев’яти місяців 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року, а також зниження чистого процентного доходу (на 13,57%) та чистого комісійного доходу Банку (на 42,69%).

 Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "АП Банк" із статистичними додатками (укр.) - 28.11.2022

Персональна сторінка Банку на сайті агентства 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com