Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»


06/12/2023

6 грудня 2023 року на засіданні рейтингового комітету Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (код ЄДРПОУ 35590956) за національною шкалою на рівні uaAA та рейтингу депозитів за національною шкалою Агентства на рівні ua1. Банк (позичальник) або окремий  борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами.

При оновленні рейтингу Агентство керувалось аналізом фінансової звітності Банку за дев’ять місяців 2023 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2022 рік та за січень-листопад 2023 року.

 

Завантажити файл поновлення рейтингу із статистичними додатками

 

 

Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (Н1) впродовж 2022 року та січня-листопада 2023 року коливався в межах від 303,148 млн грн до 397,805 млн грн. За перші 11 місяців 2023 року регулятивний капітал Банку (Н1) збільшився на 16,38% і станом на 01.12.2023 склав 394,371 млн грн, що майже вдвічі перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (Н2) в період з 04.01.2022 по 01.12.2023 коливався в діапазоні від 19,08% до 32,67%, на постійній основі в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення, а починаючи з 01.11.2023 – Н2 Банку був вищим за середній рівень нормативу по банківській системі України. Станом на 01.12.2023 Н2 Банку складав 32,38%, що в 3,24 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень. 

Норматив достатності основного капіталу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (Н3) впродовж 2022 року та січня-листопада 2023 року коливався в межах 14,68%-23,18%. Агентство зазначає, що Н3 Банку на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.12.2023 Н3 Банку складав 23,03%, що в 3,29 раза перевищувало встановлене регулятором граничне значення. 

Таким чином, станом на початок грудня 2023 року та впродовж періоду аналізу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом. Зокрема, станом на 01.12.2023 норматив Н1 Банку був майже вдвічі вищим за граничне значення, нормативи Н2 та Н3 Банку впродовж всього періоду аналізу в рази перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а норматив Н3 на постійній основі був вищим і за середньо-ринкові показники. Також починаючи з листопада 2023 року Н2 Банку був вищим за середній рівень Н2 по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

За дев’ять місяців 2023 року активи АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» збільшились на 71,02% і склали 4,585 млрд грн, кредитний портфель Банку виріс на 4,09% до 839,627 млн грн, а його частка в активах АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» зменшилась на 11,78 п.п. до 18,31%. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів за перші три квартали 2023 року виріс в 2,13 раза до 3,401 млрд грн, а їх питома вага в активах АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» показала приріст на 14,54 п.п. до 74,17%.

За період з 01.01.2023 по 01.10.2023 портфель інвестицій Банку в цінні папери виріс в 2,65 раза до 275,803 млн грн, що становило 6,01% активів Банку. Станом на 01.10.2023 портфель цінних паперів АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був повністю сформований з ОВДП. Отже, станом на 01.10.2023 року 80,18% активів Банку були представлені ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошовими коштами та їх еквівалентами, а також державними облігаціями.

Частка неробочих кредитів (NPL) у кредитному портфелі АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК», які розраховуються Агентством як сума кредитів 10 класу (для кредитів юридичним особам, крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення) та кредитів 5 класу (для кредитів всім іншим позичальникам) за дев’ять місяців 2023 року виросла на 3,71 п.п. до 8,23%, а середнє значення частки NPL по банківській системі України знизилось на 0,25 п.п. до 37,87%. Отже, станом на 01.10.2023 року частка NPL в кредитному портфелі АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» була в 4,6 раза нижчою за середньо-ринковий показник.

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.12.2023 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» коливався в межах від 131,99% до 359,54%. Станом на 01.12.2023 NSFR Банку становив 282,92%, що в 2,83 раза перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівні 100%. 

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) Банку в період з 01.01.2022 по 01.12.2023 коливався в діапазоні 213,35%–1184,39%, на постійній основі в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.12.2023 LCRвв Банку становив 1184,39%, що в 11,84 раза перевищувало встановлений регулятором норматив.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.12.2023 коливався в межах 111,38%–1157,67% та на постійній основі перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.12.2023 LCRів Банку становив 1013,84%, що в 10,14 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень. 

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок грудня 2023 року та впродовж періоду аналізу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, що підтверджують нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками діяльності впродовж дев’яти місяців 2023 року прибуток АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» склав 59,164 млн грн, в той час як за аналогічний період 2022 року було отримано збиток в розмірі 49,419 млн грн. 

   Зростанню обсягів прибутку Банку в аналізованому періоді сприяли дуже високі темпи приросту ключових статей його доходів. Зокрема, чистий процентний дохід АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» за три квартали 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року виріс на 92,37% до 140,599 млн грн, а чистий комісійний дохід збільшився на 55,79% до 20,609 млн грн.

 

Інші фактори

АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» підтверджує відсутність за січень-листопад 2023 року будь-яких судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку. 

На момент оновлення рейтингу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок грудня 2023 року та впродовж періоду аналізу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним), про що свідчить наявність істотного запасу за нормативом Н1, а також високі значення нормативів Н2 та Н3 Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення. Також впродовж періоду аналізу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» підтримував хороший запас ліквідності, що підтверджують високі значення нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку. 

Активи АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» станом на початок четвертого кварталу 2023 року характеризувались високою якістю: частка високоліквідних активів з мінімальним рівнем кредитного ризику (грошові кошти та їх еквіваленти і державні облігації) в активах Банку становила 80,18%, а частка NPL у кредитах Банку була у 4,6 раза меншою за середній рівень NPL по банківській системі України і становила всього 8,23%. За підсумками дев’яти місяців 2023 року прибуток та ключові статті доходів АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» продемонстрували дуже високі темпи приросту: прибуток Банку виріс до 59,164 млн грн, чистий процентний дохід порівняно з показником за дев’ять місяців 2022 року збільшився на 92,37%, а чистий комісійний дохід – на 55,79%. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "АП Банк" із статистичними додатками (укр.) - 06.12.2023

Персональна сторінка Банку на сайті агентства 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com