Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»


19/11/2020

19 листопада 2020 року на засіданні рейтингового комітету Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (АТ «АП БАНК», код ЄДРПОУ 35590956) за національною шкалою на рівні uaAA та рейтингу депозитів за національною шкалою Агентства на рівні ua1. Банк (позичальник) або окремий  борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. При оновленні рейтингу Агентство керувалось аналізом фінансової звітності Банку за 9 місяців 2020 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-жовтень 2020 року. 

 

Завантажити файл поновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «АП БАНК» (Н1) впродовж 2019 року та січня-жовтня 2020 року коливався в діапазоні 324,495-385,369 млн. грн., демонструючи різноспрямовану динаміку. За період з 02.01.2020 по 02.11.2020 регулятивний капітал Банку (Н1) зменшився на 10,68% і склав 338,150 млн. грн. Незважаючи на зменшення, станом на 02.11.2020 Н1 Банку на 138,150 млн. грн. перевищував граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «АП БАНК» (Н2) в період з 02.01.2019 по 02.11.2020 коливався в межах від 37,86% до 90,55%. Незважаючи на різноспрямовану динаміку, Н2 Банку впродовж зазначеного періоду на постійній основі в декілька разів перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також переважно був в рази вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.11.2020 Н2 Банку складав 45,91%, що в 4,59 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було в 2,11 рази більше за середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ «АП БАНК» (Н3) протягом 2019 року та січня-жовтня 2020 року коливався в межах від 31,47 до 67,19% та демонстрував різноспрямовану динаміку, подібну до динаміки Н2 Банку. При цьому, Н3 Банку на постійній основі в рази перевищував як встановлене НБУ граничне значення, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.11.2020 Н3 Банку складав 38,19%, що в 5,46 разів перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також було в 2,43 рази більше за середньо-ринковий показник.

Таким чином, станом на початок листопада 2020 року АТ «АП БАНК» продовжував підтримувати нормативи достатності регулятивного та основного капіталу на високому рівні: Н2 та Н3 Банку в рази перевищували як встановлені НБУ граничні значення, так і середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.10.2020 порівняно з 01.01.2020 активи АТ «АП БАНК» виросли на 49,74% (з 1,123 млрд. грн. до 1,681 млрд. грн.), а кредитний портфель Банку збільшився на 30,17% (з 559,499 млн. грн. до 728,279 млн. грн.).

При цьому, Агентство звертає увагу на те, що в поточному році АТ «АП БАНК» збільшив обсяг фінансування агробізнесу на 36% до 705 млн. грн. (за інформацією, наведеною на сайті Банку). Протягом 5 років АТ «АП БАНК» фінансував виключно аграріїв, однак, в нових умовах, враховуючи підвищену потребу українського бізнесу у доступному фінансуванні, почав видавати кошти малим і середнім підприємствам інших галузей. 

Загалом, в кредитному портфелі АТ «АП БАНК»  впродовж останніх 8 кварталів відбулися наступні зміни:

• частка кредитів в активах (у гривневому еквіваленті) зменшилась на 6,23 п.п. (з 49,54% станом на 01.10.2018 до 43,31% станом на 01.10.2020);

• частка валютних кредитів (у гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі зменшилась на 8,51 п.п. (з 25,08% станом на 01.10.2018 до 16,57% станом на 01.10.2020), що знижує рівень прямого впливу валютного ризику.

Також Агентство звертає увагу на те, що в активах Банку станом на 01.10.2020 були відсутні кредити фізичним особам.

Протягом періоду з 01.01.2019 по 01.10.2020 частка неробочих кредитів (NPL), які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу для кредитів фізичним особам та десятого класу для кредитів юридичним особам, коливалась в діапазоні від 0,39% до 2,09%. Частка NPL в кредитах АТ «АП БАНК» станом на 01.10.2020 порівняно з 01.01.2020 виросла на 1,70 п.п. і склала 2,09%. Водночас, середнє значення частки NPL по банківській системі України станом на 01.10.2020 складало 47,73%. Таким чином, станом на початок жовтня поточного року показник NPL Банку був у 22,8 разів меншим за середньо-ринкове значення, що свідчить про високу якість кредитного портфеля АТ «АП БАНК».

 

Ліквідність

Впродовж 2019 року та січня-жовтня 2020 року норматив короткострокової ліквідності АТ «АП БАНК» (Н6) коливався в межах від 128,01% до 248,56%, демонструючи різноспрямовану динаміку. При цьому, Н6 Банку на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був значно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.11.2020 Н6 Банку складав 142,14%, що в 2,37 рази перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, а також було на 53,64 п.п. більше за середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «АП БАНК» в період з 01.01.2019 по 01.11.2020 коливався в діапазоні 284,26-718,16% та в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.11.2020 LCRвв Банку складав 474,95%, що в 4,75 рази перевищувало встановлений НБУ нормативний рівень.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «АП БАНК» протягом періоду з 01.01.2019 по 01.11.2020 коливався в межах 257,85-585,37%, в рази перевищуючи встановлені регулятором граничні значення. Станом на 01.11.2020 LCRів Банку складав 276,96%, що в 2,77 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок листопада 2020 року АТ «АП БАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, на що вказують показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв та LCRів), які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками 9 місяців 2020 року АТ «АП БАНК» показав збиток у розмірі 7,334 млн. грн., проти прибутку за аналогічний період 2019 року в обсязі 26,906 млн. грн.

За вказаний період аналізу ключові статті доходів Банку продемонстрували зменшення показників: чистий процентний дохід скоротився на 15,51% (з 75,507 млн. грн. до 63,793 млн. грн.), а чистий комісійний дохід знизився на 5,22% (з 17,959 млн. грн. до 17,021 млн. грн.).

Крім того, Агентство звертає увагу, що на поточний фінансовий результат АТ «АП БАНК» вплинуло зростання відрахувань Банку до резервів у зв’язку зі збільшенням обсягу кредитного портфеля, а також нарощення обсягу інвестицій у нові відділення та онлайн-інструменти для підтримки клієнтів. При цьому, за третій квартал 2020 року АТ «АП БАНК» отримав прибуток в обсязі 187 тис. грн., і за загальними підсумками 2020 року має намір вийти на позитивний фінансовий результат.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Акціонерне товариство «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» перебувало на обліку в органах доходів і зборів. На момент оновлення рейтингу Банк як платник податків не мав податкового боргу.

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за 2019 рік та січень-жовтень 2020 року будь-яких судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку.  

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу Акціонерне товариство «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

Станом на початок листопада 2020 року АТ «АП БАНК» був дуже добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним) та ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення. За підсумками 9 місяців 2020 року АТ «АП БАНК» показав хороші темпи приросту активів (+49,74%) та кредитного портфеля (+30,17%), при цьому підтримуючи його якість на високому рівні (станом на початок жовтня поточного року частка NPL у кредитах Банку була в 22,8 рази менше за середньо-ринковий показник). При цьому за підсумками 9 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року ключові статті доходів АТ «АП БАНК» продемонстрували зменшення показників, а фінансовий результат Банку склав 7,334 млн. грн. збитку, що було очікуваним з огляду на триваючий карантин. Водночас за третій квартал 2020 року АТ «АП БАНК» отримав прибуток в обсязі 187 тис. грн., і за загальними підсумками 2020 року має намір вийти на позитивний фінансовий результат.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com