Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»


26/03/2021

26 березня 2021 року на засіданні рейтингового комітету Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (АТ «АП БАНК», код ЄДРПОУ 35590956) за національною шкалою на рівні uaAA та рейтингу депозитів за національною шкалою Агентства на рівні ua1. Банк (позичальник) або окремий  борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. При оновленні рейтингу Агентство керувалось аналізом фінансової звітності Банку за 2020 рік, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-лютий 2021 року.

 

Завантажити файл поновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал 

Впродовж 2020 року та січня-лютого 2021 року регулятивний капітал АТ «АП БАНК» (Н1) коливався в межах 324,495-379,831 млн. грн. та демонстрував різноспрямовану динаміку. З початку 2021 року регулятивний капітал Банку (Н1) зменшився на 5,67% і станом на 01.03.2021 склав 330,729 млн. грн., що на 130,729 млн. грн. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «АП БАНК» (Н2) в період з 02.01.2020 по 01.03.2021 коливався в діапазоні від 34,57% до 63,47%. Незважаючи на різноспрямовану динаміку, Н2 Банку впродовж вказаного періоду аналізу на постійній основі в декілька разів перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був помітно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2021 Н2 Банку складав 35,49%, що в 3,55 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було на 13,13 п.п. більше за середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ «АП БАНК» (Н3) протягом 2020 року та січня-лютого 2021 року коливався в рамках від 28,70% до 53,46%. При цьому, Н3 Банку на постійній основі суттєво перевищував як встановлене НБУ граничне значення, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2021 Н3 Банку складав 29,50%, що в 4,21 рази перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також на 13,55 п.п. було більше за середньо-ринковий показник.

    Отже, станом на початок березня 2021 року АТ «АП БАНК» продовжував підтримувати нормативи достатності регулятивного та основного капіталу на високому рівні: Н2 та Н3 Банку в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, а також були помітно вищими за середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2020 по 01.01.2021 активи АТ «АП БАНК» виросли на 52,96% (з 1,123 млрд. грн. до 1,718 млрд. грн.), а кредитний портфель Банку збільшився на 27,35% (з 559,499 млн. грн. до 712,505 млн. грн.). При цьому Агентство нагадує про те, що в 2020 році АТ «АП БАНК» суттєво збільшив обсяг фінансування агробізнесу. Впродовж 5 років Банк фінансував виключно аграріїв, однак, в нових умовах, враховуючи підвищену потребу українського бізнесу у доступному фінансуванні, почав видавати кошти малим і середнім підприємствам інших галузей. 

Загалом, в кредитному портфелі АТ «АП БАНК»  протягом останніх 8 кварталів відбулися наступні зміни:

• частка кредитів в активах (у гривневому еквіваленті) виросла на 4,01 п.п. (з 37,47% станом на 01.01.2019 до 41,48% станом на 01.01.2021);

• частка валютних кредитів (у гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі зменшилась на 9,23 п.п. (з 18,79% станом на 01.01.2019 до 9,56% станом на 01.01.2021), що знижує рівень прямого впливу валютного ризику.

Крім того, Агентство звертає увагу на те, що в активах Банку станом на 01.01.2021 були відсутні кредити фізичним особам.

Впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.02.2021 частка неробочих кредитів (NPL), які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу для кредитів фізичним особам та десятого класу для кредитів юридичним особам, коливалась в межах від 0,39% до 2,20%. Частка NPL в кредитах АТ «АП БАНК» станом на 01.02.2021 склала 1,36%. При цьому, середнє значення частки NPL по банківській системі України станом на 01.02.2021 складало 43,11%. Отже, станом на початок лютого 2021 року показник NPL АТ «АП БАНК» був у 31,7 разів меншим за середньо-ринкове значення, що свідчить про високу якість кредитного портфеля Банку.

 

Ліквідність

      Норматив короткострокової ліквідності АТ «АП БАНК» (Н6) впродовж 2020 року та січня-лютого 2021 року коливався в діапазоні 128,01-185,56%. При цьому, Н6 Банку на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був помітно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2021 Н6 Банку складав 132,60%, що в 2,21 рази перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, а також було на 44,81 п.п. більше за середньо-ринковий показник.

     Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «АП БАНК» в період з 01.01.2020 по 01.03.2021 коливався в межах від 276,87% до 551,85%, в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.03.2021 LCRвв Банку складав 378,08%, що в 3,78 рази перевищувало встановлену НБУ нормативну відмітку.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «АП БАНК» впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.03.2021 коливався в рамках 257,85- 617,10% та в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.03.2021 LCRів Банку становив 476,64%, що в 4,77 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Отже, на думку Агентства, станом на початок березня 2021 року АТ «АП БАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв та LCRів), які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками 2020 року АТ «АП БАНК» показав прибуток в обсязі 596 тис. грн., що на 97,65% менше прибутку Банку, отриманого за підсумками 2019 року.

При цьому, за вказаний період аналізу ключові статті доходів АТ «АП БАНК» продемонстрували різноспрямовану динаміку: чистий процентний дохід скоротився на 18,76% (з 100,554 млн. грн. до 81,694 млн. грн.), а чистий комісійний дохід виріс на 18,07% (з 23,882 млн. грн. до 28,197 млн. грн.).

    Крім того, Агентство звертає увагу на те, що на фінансовий результат АТ «АП БАНК» тиск чинило зростання обсягу адміністративних та інших операційних витрат (зокрема, нарощення обсягу інвестицій у нові відділення та онлайн-інструменти для підтримки клієнтів Банку). При цьому, в другому півріччі 2020 року Банк повернувся до прибуткової роботи: за третій квартал 2020 року АТ «АП БАНК» отримав прибуток в обсязі 187 тис. грн., а за четвертий квартал прибуток Банку склав 7,930 млн. грн. Стратегія Банку, спрямована на розвиток інфраструктури обслуговування клієнтів (в тому числі за рахунок запровадження інноваційних технологій), позитивно оцінюється Агентством.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «АП БАНК» перебував на обліку в органах доходів і зборів. На момент оновлення рейтингу Банк як платник податків не мав податкового боргу.

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за 2020 рік та за січень-лютий 2021 року будь-яких судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «АП БАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

    Станом на початок березня 2021 року АТ «АП БАНК» був дуже добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним) та ліквідністю, на що вказують показники відповідних нормативів Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення. За підсумками 2020 року АТ «АП БАНК» показав хороші темпи приросту активів (+52,96%) та кредитного портфеля (+27,35%), підтримуючи його якість на високому рівні (зокрема, станом на початок лютого 2021 року частка NPL у кредитах Банку була в 31,7 разів меншою за середньо-ринковий показник). За підсумками 2020 року АТ «АП БАНК» показав прибуток в обсязі 596 тис. грн., що на 97,65% менше прибутку Банку, отриманого за підсумками 2019 року, що було очікуваним з огляду на триваючий карантин. При цьому, в третьому та четвертому кварталах 2020 року АТ «АП БАНК» повернувся до прибуткової роботи. Так, за третій квартал 2020 року АТ «АП БАНК» отримав прибуток в обсязі 187 тис. грн., а за четвертий – 7,930 млн. грн.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com