Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»


27/09/2021

27 вересня 2021 року на засіданні рейтингового комітету Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (АТ «АП БАНК», код ЄДРПОУ 35590956) за національною шкалою на рівні uaAA та рейтингу депозитів за національною шкалою Агентства на рівні ua1. Банк (позичальник) або окремий  борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. При оновленні рейтингу Агентство керувалось аналізом фінансової звітності Банку за перше півріччя 2021 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-серпень 2021 року.

Завантажити файл поновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал 

Впродовж 2020 року та січня-серпня 2021 року регулятивний капітал АТ «АП БАНК» (Н1) коливався в межах від 293,123 млн грн до 379,831 млн грн. З початку 2021 року регулятивний капітал Банку (Н1) зменшився на 14,05% і станом на 01.09.2021 його обсяг склав 301,336 млн грн, що на 101,336 млн грн перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «АП БАНК» (Н2) в період з 02.01.2020 по 01.09.2021 коливався в діапазоні від 23,08% до 63,47%. Незважаючи на різноспрямовану динаміку, Н2 Банку впродовж вказаного періоду аналізу на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також переважно був помітно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.09.2021 Н2 Банку складав 24,55%, що в 2,46 рази перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, а також було на 3,26 п.п. більше за середньо-ринкове значення. 

Норматив достатності основного капіталу АТ «АП БАНК» (Н3) протягом 2020 року та січня-серпня 2021 року коливався в рамках від 18,92% до 53,46%. При цьому, Н3 Банку на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також переважно був істотно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.09.2021 Н3 Банку складав 20,18%, що в 2,88 рази перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також було на 5,00 п.п. більше за середньо-ринковий показник. 

 Отже, станом на початок вересня 2021 року АТ «АП БАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують нормативи Н2 та Н3 Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, а також були вищими за середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2021 по 01.07.2021 активи АТ «АП БАНК» виросли на 14,30% (з 1,718 млрд грн до 1,963 млрд грн), а кредитний портфель Банку збільшився на 67,45% (з 712,505 млн грн до 1,193  млрд грн).

В кредитному портфелі АТ «АП БАНК» впродовж останніх 8 кварталів відбулися наступні зміни:

• частка кредитів в активах (у гривневому еквіваленті) зменшилась на 2,86 п.п. (з 63,64% станом на 01.07.2019 до 60,78% станом на 01.07.2021);

• частка валютних кредитів (у гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі зменшилась на 7,56 п.п. (з 14,59% станом на 01.07.2019 до 7,03% станом на 01.07.2021), що знижує рівень прямого впливу валютного ризику.

Крім того, Агентство звертає увагу на те, що в активах Банку станом на 01.07.2021 були відсутні кредити фізичним особам.

     Впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.07.2021 частка непрацюючих кредитів (NPL), які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу для кредитів фізичним особам та десятого класу для кредитів юридичним особам, коливалась в межах від 0,39% до 2,20%. Станом на 01.07.2021 частка NPL в кредитах АТ «АП БАНК» складала 1,58%, а середнє значення частки NPL по банківській системі України становило 39,09%. Таким чином, станом на початок липня 2021 року показник NPL АТ «АП БАНК» був у 24,74 рази меншим за середньо-ринкове значення, що свідчить про високу якість кредитного портфеля Банку.

 

Ліквідність

      Норматив короткострокової ліквідності АТ «АП БАНК» (Н6) впродовж 2020 року та січня-серпня 2021 року коливався в діапазоні від 128,01% до 185,56%. При цьому, показники Н6 Банку на постійній основі в рази перевищували встановлену НБУ граничну відмітку, а також були помітно вищими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.09.2021 Н6 Банку складав 145,95%, що в 2,43 рази перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, а також було на 56,45 п.п. більше за середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «АП БАНК» в період з 01.01.2020 по 01.09.2021 коливався в межах 216,92- 551,85% та в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.09.2021 LCRвв Банку складав 216,92%, що в 2,17 рази перевищувало встановлений регулятором норматив.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «АП БАНК» впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.09.2021 коливався в рамках від 257,85% до 617,10%, в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.09.2021 LCRів Банку становив 358,21%, що в 3,58 рази перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «АП БАНК» станом на 01.09.2021 складав 171,88%, що в 2,15 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні не менше 80%).

     Отже, на думку Агентства, станом на початок вересня 2021 року АТ «АП БАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR), які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2021 року АТ «АП БАНК» показав збиток в обсязі 4,604 млн грн, що на 38,78% менше обсягу збитку, отриманого Банком за підсумками першого півріччя 2020 року. Водночас, Агентство звертає увагу, що за підсумками другого кварталу поточного року АТ «АП БАНК» знову вийшов на прибуткову діяльність – фінансовий результат Банку склав 2,293 млн грн.

Крім того, Агентство відмічає, що за підсумками першого півріччя 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року ключові статті доходів АТ «АП БАНК» продемонстрували хороші темпи приросту: чистий процентний дохід Банку виріс на 23,68% (до 52,986 млн грн), а чистий комісійний дохід збільшився на 46,51% (до 14,978 млн грн).

      Поряд з цим, Агентство звертає увагу на те, що на фінансовий результат АТ «АП БАНК» досить суттєвий тиск продовжували чинити наступні фактори: зростання обсягу резерву на покриття збитків за активами (на 61,04%), збільшення обсягу адміністративних та інших операційних витрат (на 27,88%), а також негативний результат від переоцінки іноземної валюти (в обсязі 1,195 млн грн) за підсумками першого півріччя 2021 року проти позитивного (в обсязі 2,264 млн грн) за підсумками першого півріччя 2020 року.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «АП БАНК» перебував на обліку в органах доходів і зборів. На момент оновлення рейтингу Банк як платник податків не мав податкового боргу. 

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за 2020 рік та за січень-серпень 2021 року будь-яких судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку.  

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «АП БАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків. 

Станом на початок вересня 2021 року АТ «АП БАНК» був дуже добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним) та ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення. Якість кредитного портфеля АТ «АП БАНК» залишалась на високому рівні: станом на початок липня 2021 року частка NPL у кредитах Банку була в 24,74 рази меншою ніж середній показник NPL по банківській системі України. За підсумками першого півріччя 2021 року АТ «АП БАНК» показав збиток в обсязі 4,604 млн грн, що на 38,78% менше обсягу збитку, отриманого Банком за підсумками першого півріччя 2020 року. Водночас, Агентство звертає увагу, що за підсумками другого кварталу поточного року АТ «АП БАНК» знову вийшов на прибуткову діяльність – фінансовий результат Банку склав 2,293 млн грн. Також Агентство відмічає, що за підсумками першого півріччя 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року ключові статті доходів АТ «АП БАНК» продемонстрували хороші темпи приросту: чистий процентний дохід Банку виріс на 23,68%, а чистий комісійний дохід збільшився на 46,51%.

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "АП Банк" із статистичними додатками (укр.) - 27.09.2021

Оновлення рейтингу АТ "АП Банк" із статистичними додатками (engl.) - 27.09.2021

Персональна сторінка Банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com