Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»


17/09/2019

17 вересня 2019 року на засіданні рейтингового комітету Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (АТ «АП БАНК», код ЄДРПОУ 35590956) за національною шкалою на рівні uaAA та рейтингу депозитів за національною шкалою Агентства на рівні ua1. Банк (позичальник) або окремий  борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. При оновленні рейтингу Агентство керувалось аналізом фінансової та статистичної звітності Банку за І півріччя 2019 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку січень-серпень 2019 року.

 

Завантажити файл поновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «АП БАНК» (Н1) протягом 2018  року та січня-серпня 2019 року коливався в межах 320,278-371,327 млн. грн. та показував відносно стабільну динаміку з чітко вираженою тенденцією до зростання. Станом на 02.09.2019 Н1 Банку склав 371,327 млн. грн., що на 171,327 млн. грн. перевищує встановлене НБУ граничне значення на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) в період з 02.01.2018 по 02.09.2019 коливався в діапазоні 48,20-149,56%. Протягом періоду аналізу Н2 Банку на постійній основі в рази перевищував не лише граничну позначку Н2, встановлену НБУ на рівні не менше 10%, а й середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.09.2019 норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) становив 53,92%, що було на 43,92 п.п. вище встановленого НБУ граничного значення.

Таким чином, протягом 2018 року та січня-серпня 2019 року АТ «АП БАНК»  був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом: Н2 Банку в рази перевищував як встановлене НБУ граничне значення, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України.  

 

Структура та якість активів

З початку 2019 року активи АТ «АП БАНК» виросли на 4,31% і станом на 01.07.2019 склали 970,386 млн. грн., а кредитний портфель Банку за цей же період збільшився на 76,97%: з 348,960 млн. грн. до 617,548 млн. грн.

В кредитному портфелі АТ «АП БАНК» протягом 8 кварталів (в період з 01.07.2017 по 01.07.2019) відбулися наступні зміни:

• частка кредитів в активах Банку (в гривневому еквіваленті) виросла на 8,66 п.п. (з 54,98% станом на 01.07.2017 до 63,64% станом на 01.07.2019), що позитивно вплинуло на показники його доходів та прибутку;

• частка валютних кредитів (в гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі Банку зменшилась на 11,59 п.п. (з 26,18% станом на 01.07.2017 до 14,59% станом на 01.07.2019), що зменшує рівень впливу валютного ризику.

Також Агентство звертає увагу на те, що станом на 01.07.2019 в активах Банку з’явилися кредити фізичним особам в розмірі 399 тис. грн., тобто їх обсяг є незначним.

Протягом періоду з 01.09.2017 по 01.07.2019 частка неробочих кредитів (NPL), які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу для кредитів фізичним особам та десятого класу для кредитів юридичним особам, коливалась в рамках 0,01-1,97%. Станом на 01.08.2019 частка NPL Банку склала 1,01%, що на 0,67 п.п. менше, ніж станом на 01.01.2019. При цьому середнє значення частки NPL по банківській системі України станом на 01.08.2019 складало 52,24%. Таким чином, АТ «АП БАНК» продовжує підтримувати якість кредитного портфеля на дуже високому рівні, на що вказує дуже низький показник NPL Банку порівняно з його середньо-ринковим значенням.

 

Ліквідність

Норматив миттєвої ліквідності АТ «АП БАНК» (Н4) в період з 02.01.2018 по 02.09.2019 на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, і був вищим за середні показники Н4 по банківській системі України. Таким чином, протягом зазначеного періоду аналізу Банк підтримував великий запас за нормативом Н4. Станом на 02.09.2019 Н4 Банку складав 139,33%, що в 7 разів перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Норматив поточної ліквідності (Н5) АТ «АП БАНК» протягом 2018 року та січня-серпня 2019 року, незважаючи на нерівномірну динаміку, систематично в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, та був вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України (лише станом на 02.07.2018 Н5 Банку був на 8,68 п.п. меншим за середньо-ринковий показник). Протягом вказаного періоду аналізу АТ «АП БАНК» підтримував значний запас за нормативом Н5 по відношенню до встановленого НБ граничного рівня. Станом на 02.09.2019 Н5 Банку становив 126,41%, що на 86,41 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Акціонерне товариство «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» сформував та підтримував дуже великий запас за нормативом короткострокової ліквідності (Н6): в період з 02.01.2018 по 02.09.2019 його значення на постійній основі в рази перевищувало встановлену НБУ граничну відмітку, і було набагато вищим за середні показники Н6 по банківській системі України. Станом на 02.09.2019 Н6 Банку становив 207,04%, що було на 147,04 п.п. більше, ніж граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу.

Таким чином, протягом 2018 року та січня-серпня 2019 року АТ «АП БАНК» підтримував дуже хороший запас ліквідності: всі три нормативи ліквідності Банку (Н4, Н5 та Н6) в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, та були значно вищими за середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2019 року АТ «АП БАНК» отримав прибуток у розмірі 14,947 млн. грн., що на 82,59% перевищило обсяг прибутку Банку за підсумками першого півріччя 2018 року.

Агентство нагадує, що Банк повернувся до прибуткової діяльності в третьому кварталі 2017 року, й з того часу Банк систематично показує позитивний фінансовий результат. Прибуток АТ «АП БАНК» за 2018 рік склав 24,068 млн. грн., що в 3,8 рази перевищило прибуток Банку за 2017 рік.

Високий темп приросту прибутку Банку став результатом хороших темпів приросту ключових статей його доходів. Так, за підсумками першого півріччя 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року чистий процентний дохід Банку виріс на 34,30% (до 49,719 млн. грн.), а чистий комісійний дохід збільшився на 58,46% (до 12,086 млн. грн.).

Агентство позитивно оцінює здатність Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» генерувати прибуток та нарощувати ключові статті своїх доходів. 

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Акціонерне товариство «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» перебував на обліку в органах доходів і зборів. На момент оновлення рейтингу Банк як платник податків не мав податкового боргу.

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за 2018 рік та січень-серпень 2019 року будь-яких судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу Акціонерне товариство «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків. 

Таким чином, станом на початок вересня 2019 року, а також протягом 2018 року та січня-серпня 2019 року, АТ «АП БАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом та ліквідністю, на що вказують значення відповідних нормативів. За підсумками першого півріччя 2019 року АТ «АП БАНК» отримав прибуток у розмірі 14,947 млн. грн., що на 82,59% перевищило обсяг прибутку Банку за підсумками першого півріччя 2018 року. Банк продовжує підтримувати якість кредитного портфеля на дуже високому рівні, про що свідчить дуже низький показник NPL Банку порівняно з його середньо-ринковим значенням, що позитивно впливатиме на показники доходів та прибутку Банку.

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Поновлення рейтингу АТ "АП Банк" із статистичними додатками (укр.) - 17.09.2019

Поновлення рейтингу АТ "АП Банк" із статистичними додатками (engl.) - 17.09.2019

Персональна сторінка Банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com