Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»


20/05/2019

20 травня 2019 року на засіданні рейтингового комітету Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (код ЄДРПОУ 35590956) за національною шкалою на рівні uaAA та рейтингу депозитів за національною шкалою Агентства на рівні ua1. Банк (позичальник) або окремий  борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. При оновленні рейтингу Агентство керувалось аналізом фінансової та статистичної звітності Банку за І квартал 2019 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку січень-квітень 2019 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал

Протягом 2018  року та січня-квітня 2019 року регулятивний капітал АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (Н1) коливався в діапазоні 320,278-361,789 млн. грн., і загалом продемонстрував висхідний тренд. Станом на 02.05.2019 регулятивний капітал Банку склав 360,563 млн. грн., що на 160,563 млн. грн. перевищує граничне значення Н1, встановлене НБУ на рівні 200 млн. грн.

Протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) коливався в межах 59,16-149,56%. Н2 Банку в рази перевищував не лише граничну позначку Н2, встановлену НБУ на рівні не менше 10%, а й середні значення даного нормативу по банківській системі України.

В рамках вказаного періоду аналізу мінімальне значення нормативу адекватності регулятивного капіталу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (Н2) було зафіксоване на рівні 59,16% станом на 22.04.2019, а максимального значення Н2 Банку сягнув станом на 02.01.2018 на рівні 149,56%. Станом на 02.05.2019 норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) становив 60,26%, що на 50,26 п.п. перевищує встановлену НБУ граничну позначку

Отже, протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року, АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»  був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом, про що свідчать показники відповідних нормативів.

 

Структура та якість активів

Протягом останніх 9 кварталів в кредитному портфелі АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»  відбулися наступні зміни:

•        частка кредитів в активах Банку (в гривневому еквіваленті) виросла на 26,08 п.п. (з 23,78% станом на 01.01.2017 до 49,86% станом на 01.04.2019), що позитивно відобразилось на показниках його доходів та прибутку.

•        частка валютних кредитів (в гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі Банку зменшилась на 9,00 п.п. (з 23,48% станом на 01.01.2017 до 14,48% станом на 01.04.2019), що зменшує вплив валютного ризику.

Також Агентство звертає увагу на те, що в активах Банку були відсутні кредити фізичним особам.  

Протягом періоду з 01.09.2017 по 01.04.2019 частка неробочих кредитів (NPL), які рахуються Агентством як сума п’ятого класу для кредитів фізичним особам та десятого класу для кредитів юридичним особам, коливалась в діапазоні 0,01-1,97%, і станом на 01.04.2019 склала 1,16%. В той же час середнє значення частки NPL по банківській системі України станом на 01.04.2019 складало 53,34%. Таким чином, кредитний портфель АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» характеризується дуже високою якістю, на що вказує дуже низький показник NPL порівняно з його середньо-ринковим значенням.

 

Ліквідність

Протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року норматив миттєвої ліквідності (Н4) Банку на постійній основі в рази перевищував не лише встановлену НБУ граничну позначку, а й середнє значення Н4 по банківській системі. Станом на 02.05.2019 Н4 Банку склав 151,94%, що в 7,6 разів перевищувало встановлене НБУ граничне значення Н4.

Норматив поточної ліквідності (Н5) АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року систематично в рази перевищував встановлену НБУ граничну позначку, та був вищим за середнє значення даного нормативу по банківській системі України (лише станом на 02.07.2018 Н5 Банку був на 8,68 п.п. меншим за середньо-ринковий показник). Таким чином, протягом вказаного періоду аналізу Банк створив значний запас Н5 по відношенню до граничного значення даного нормативу, встановленого НБУ. Станом на 02.05.2019р. норматив поточної ліквідності (Н5) Банку становив 119,62%, що на 79,62 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року норматив короткострокової ліквідності АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (Н6), так само як і норматив миттєвої (Н4) та поточної (Н5) ліквідності, був постійно вище встановленого НБУ граничного значення, та з великим запасом перевищував середнє значення Н6 по банківській системі. Станом на 02.05.2019 Н6 Банку становив 220,84%, що було на 160,84 п.п. більше, ніж граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу.

Таким чином, протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року всі три нормативи ліквідності АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» з помітним запасом перевищували як встановлені НБУ граничні позначки, так і середні значення даних нормативів по банківській системі України, що свідчить про хороший рівень забезпеченості Банку ліквідністю.

 

Дохіднісь операцій

За підсумками першого кварталу 2019 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» отримав прибуток у сумі 11,225 млн. грн., що в 4,7 рази  перевищило обсяг прибутку Банку за підсумками першого кварталу 2018 року. Агентство нагадує, що Банк повернувся до прибуткової діяльності в третьому кварталі 2017 року. Прибуток Банку за 2018 рік склав 24,068 млн. грн., що в 4,6 рази перевищило прибуток Банку за 2017 рік. Останні 7 звітних кварталів були для Банку прибутковими.

Приріст прибутку Банку забезпечили високі темпи приросту ключових статей його доходів. Так, за підсумками першого кварталу 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року чистий процентний дохід Банку виріс на 45,35%, а чистий комісійний дохід збільшився в 2,7 рази.

Агентство позитивно оцінює динаміку доходів та прибутку Банку, що відповідає загальним тенденціям у банківському секторі, який, згідно інформації НБУ, у першому кварталі поточного року отримав рекордні прибутки.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» перебував на обліку в органах ДФС. На момент оновлення рейтингу Банк як платник податків не мав податкового боргу.

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за 2017-2018 роки та січень-квітень 2019 року будь-яких судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку.  

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків. 

За підсумками першого кварталу 2019 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» суттєво наростив чистий процентний та чистий комісійний доходи, що дозволило йому збільшити обсяг прибутку в 4,7 рази в порівнянні з першим кварталом 2018 року.

Станом на початок травня 2019 року, а також протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року, АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»  був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом та ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів. Кредитний портфель Банку характеризується високою якістю, на що вказує дуже низька частка неробочих кредитів (NPL) в порівнянні з її середньо-ринковим значенням, що, в свою чергу, позитивно впливатиме на показники доходів та прибутку Банку.

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Підтвердження рейтингу ПАТ "АП Банк" із статистичними додатками (укр.) - 20.05.2019

Підтвердження рейтингу ПАТ "АП Банк" із статистичними додатками (engl.) - 20.05.2019

Персональна сторінка Банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com