Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «АЙБОКС БАНК»


14/08/2019

14 серпня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу Приватного акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК» (код ЄДРПОУ 21570492) на рівні uaAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою  кредитоспроможністю  порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за перше півріччя 2019 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-липень 2019 року.

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Станом на 01.08.2019 регулятивний капітал АТ «АЙБОКС БАНК» (Н1) складав 203,660 млн. грн., що на 0,49% менше ніж станом на 02.01.2019. Протягом 2018 року та січня-липня 2019 року Н1 Банку коливався в діапазоні 196,475-215,345 млн. грн. Починаючи з січня 2019 року показник регулятивного капіталу Банку на постійній основі перевищував граничне значення, встановлене НБУ на рівні 200 млн. грн., проте розмір такого перевищення був несуттєвим.

Протягом 2018 року та січня-липня 2019 року норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «АЙБОКС БАНК» (Н2) коливався в діапазоні 20,22-25,59%. Станом на 01.08.2019 Н2 Банку становив 22,53%, що на 12,53 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ, та було на 5,11 п.п. вище ніж середнє значення даного нормативу по банківській системі.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок серпня 2019 року АТ «АЙБОКС БАНК» був добре забезпечений регулятивним капіталом: Банк не допускав порушень нормативу Н1, а також сформував та підтримував  високий рівень за нормативом Н2.

 

Структура та якість активів

Протягом січня-червня 2019 року активи АТ «АЙБОКС БАНК» продемонстрували низхідну динаміку. Так, станом на 30.06.2019 порівняно з 31.12.2018 активи Банку знизились на 20,42% і склали 744,926 млн. грн.

За період з 31.12.2018 по 30.06.2019 кредитний портфель Банку зменшився на 11,35%, проте його частка в активах виросла на 5,45 п.п.: з 47,86% до 53,31%. Грошові кошти та їх еквіваленти в АТ «АЙБОКС БАНК» станом на 30.06.2019р. зменшились до 122,628 млн. грн. і займали 16,46% в структурі активів Банку.

За період з 01.01.2019 по 01.07.2019 рівень non-performing loans (NPL) в кредитному портфелі Банку виріс на 1,46 п.п.: з 27,15% до 28,61%. Проте, не дивлячись на зростання, рівень NPL Банку залишався майже вдвічі нижчим за середнє значення даного показника по банківській системі України. Агентство нагадує, що рівень NPL розраховується як сума 5 класу кредитів фізичним особам та 10 класу кредитів юридичним особам.

 

Ліквідність

Норматив миттєвої ліквідності (Н4) АТ "АЙБОКС БАНК" станом на 01.08.2019 складав 53,01%, що на 33,01 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, проте було на 11,32 п.п. менше за середнє значення Н4 по банківській системі. Протягом періоду з січня 2018 року по липень 2019 року Н4 Банку коливався в діапазоні 27,42-141,29%. При цьому, Н4 Банку протягом зазначеного періоду на постійній основі перевищував граничний розмір Н4, встановлений НБУ, та час від часу був вищим за середнє значення даного нормативу по банківський системі.

Норматив поточної ліквідності Банку (Н5) станом на 01.08.2019 знаходився на рівні 86,33%, що на 46,33 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу. Протягом періоду з січня 2018 року по липень 2019 року Н5 Банку коливався в діапазоні 64,92-235,66%, тобто постійно був вищим за встановлений НБУ граничний розмір, та час від часу перевищував середнє значення даного нормативу по банківський системі.

Норматив короткострокової ліквідності АТ "АЙБОКС БАНК" (Н6) на 01.08.2019 становив 76,34%, що на 16,34 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення. Протягом періоду з січня 2018 року по липень 2019 року Н6 Банку коливався в діапазоні 72,38-188,30%, тобто постійно перевищував граничний розмір даного нормативу, встановлений НБУ, а також час від часу був вищим за середнє значення Н6 по банківський системі.

Таким чином, АТ "АЙБОКС БАНК" сформував та постійно підтримував помітний запас за всіма трьома нормативами ліквідності Банку по відношенню до граничних значень, встановлених НБУ для даних нормативів. При цьому, нормативи ліквідності Банку коливались навколо їх середніх значень по банківській системі України, та час від часу перевищували їх.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2019 року  АТ "АЙБОКС БАНК" отримав прибуток у сумі 430 тис. грн., що на 76,23% перевищило прибуток Банку за перше півріччя 2018 року. Не дивлячись на незначний розмір, прибуток Банку за два перші квартали 2019 року більш ніж в 6 разів перевищив прибуток Банку за весь 2018 рік, який склав 68 тис. грн.

Також Агентство звертає увагу на високі темпи приросту ключових статей доходів Банку. Так, за підсумками першого півріччя 2019 року в порівнянні з першим півріччям 2018 року чистий процентний дохід Банку виріс на 35,13% до 31,872 млн. грн., а чистий комісійний дохід збільшився на 16,79% і склав 112,259 млн. грн.

Агентство підкреслює, що за останні 14  кварталів АТ "АЙБОКС БАНК" працював з прибутком на протязі 13 кварталів. Тобто прибуткова робота для Банку була майже звичайною практикою, що позитивно впливало на оцінку діяльності Банку.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк на момент оновлення рейтингу перебував на обліку в органах ДФС та не мав заборгованості з податків.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ "АЙБОКС БАНК" виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків. 

АТ "АЙБОКС БАНК" на початку серпня 2019 року був добре забезпечений регулятивним капіталом, про що свідчив високий рівень Н2. На протязі січня-липня 2019 року Банк сформував і підтримував хороший запас за нормативами ліквідності Н4, Н5 та Н6. Діяльність Банку була прибутковою, при цьому ключові статті доходів АТ "АЙБОКС БАНК" показали істотний приріст. Якість кредитного портфеля Банку була майже вдвічі кращою, ніж в середньому по банківській системі України.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "АЙБОКС БАНК" із статистичними показниками (укр.) - 14.08.2019

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com