Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «АЙБОКС БАНК»


16/03/2020

16 березня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу Приватного акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК» (код ЄДРПОУ 21570492) на рівні uaAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю  порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за 2019 рік, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-лютий 2020 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ «АЙБОКС БАНК» (Н1) протягом 2019 року та січня-лютого 2020 року коливався в межах від 200,132 млн. грн. до 217,767 млн. грн. Станом на 02.03.2020 в порівнянні з 02.01.2020 обсяг регулятивного капіталу Банку (Н1) виріс на 1,32% і склав 210,063 млн. грн., що на 10,063 млн. грн. перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «АЙБОКС БАНК» (Н2) в період з 02.01.2019 по 02.03.2020  коливався в діапазоні 20,46-28,97%. Незважаючи на нерівномірну динаміку, значення Н2 Банку впродовж зазначеного періоду з помітним запасом перевищувало і встановлене НБУ мінімальне значення для нормативу Н2, і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.03.2020 Н2 Банку складав 28,28%, що на 18,28 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Норматив достатності основного капіталу АТ «АЙБОКС БАНК» (Н3) протягом 2019 року та січня-лютого 2020 року коливався в межах 18,65-26,41% і з вагомим запасом перевищував не лише встановлений регулятором граничний рівень, але й був вищим за середньоринкові показники. Станом на 02.03.2020 Н3 Банку складав 25,85%, що було на 18,225 п.п. вище встановленого НБУ граничного значення на рівні 7,625% (з врахуванням буферу запасу капіталу в розмірі 0,625%).

Також Агентство звертає увагу на результати проведеної Національним банком України в 2019 році оцінки стійкості банків, згідно яких АТ «АЙБОКС БАНК» має достатній рівень запасу за нормативами Н2 та Н3.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок березня 2020 року забезпеченість капіталом АТ «АЙБОКС БАНК» була на достатньому рівні: Банк не допускав порушень нормативу Н1, а також сформував та підтримував  вагомий запас за нормативами Н2 та Н3.

 

Структура та якість активів

За 2019 рік активи АТ «АЙБОКС БАНК» виросли на 29,90%: з 936,074 млн. грн. станом на 01.01.2019 до 1,216 млрд. грн. станом на 01.01.2020.

При цьому за період з 01.01.2019 по 01.01.2020 кредитний портфель Банку зменшився на 16,12% (з 447,967 млн. грн. до 375,759 млн. грн.), а його частка в активах АТ «АЙБОКС БАНК» знизилась на  16,96 п.п. (з 47,86% до 30,90%). В той же час, істотний приріст продемонстрували грошові кошти та їх еквіваленти, обсяг яких виріс в 2,25 рази (з 253,345 млн. грн. станом на 01.01.2019 до 569,624 млн. грн. станом на 01.01.2020). При цьому, їх частка в активах Банку за вказаний період виросла на 19,78 п.п. (з 27,06% до 46,85%).

Рівень non-performing loans (NPL) в кредитному портфелі АТ «АЙБОКС БАНК» (який розраховується Агентством як сума 5 класу кредитів фізичним особам та 10 класу кредитів юридичним особам) впродовж періоду з 01.01.2019 по 01.02.2020 демонстрував нерівномірну динаміку, але при цьому зменшився на 9,99 п.п.: з 27,15% до 17,16%. Станом на 01.02.2020 рівень NPL Банку був втричі нижчим за середнє значення даного показника по банківській системі України, яке складало 51,03%. 

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ "АЙБОКС БАНК" (Н6) протягом 2019 року та січня-лютого 2020 року коливався в межах від 71,52% до 119,10%. Динаміка Н6 Банку була нерівномірною, при цьому його значення з помітним запасом перевищували встановлену НБУ граничну відмітку, але переважно були меншими середніх показників даного нормативу по банківський системі України. Станом на 02.03.2020 Н6 Банку складав 93,28%, що на 33,28 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "АЙБОКС БАНК" в період з 01.01.2019 по 01.03.2020 коливався в діапазоні 92,99-445,12%. Впродовж вказаного періоду аналізу LCRвв Банку показував різноспрямовану динаміку, але при цьому переважно з помітним запасом перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного коефіцієнта. Станом на 01.03.2020 LCRвв Банку складав 188,85%, що на 88,85 п.п. перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "АЙБОКС БАНК" протягом періоду з 01.01.2019 по 01.03.2020 коливався в межах від 358,54% до 1156,2%, в декілька разів перевищуючи встановлені НБУ граничні значення для даного коефіцієнта. Станом на 01.03.2020 LCRів Банку складав 1156,20%, що в 11,6 рази перевищило нормативне значення, встановлене НБУ на рівні 100%.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок березня 2020 року АТ "АЙБОКС БАНК" був добре забезпечений ліквідністю: Н6 та LCRвв з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а LCRів був у 11,6 рази більшим за нормативний показник. 

 

Дохідність операцій

За підсумками 2019 року прибуток АТ "АЙБОКС БАНК" склав 5,197 млн. грн., що в 76,4 рази перевищило прибуток Банку за 2018 рік.

Агентство звертає увагу на хороший темп приросту чистого процентного доходу Банку, обсяг якого за вказаний період аналізу виріс на 18,02%: з 50,524 млн. грн. до 59,631 млн. грн. При цьому, чистий комісійний дохід Банку за цей же період зменшився на 4,01%: з 230,308 млн. грн. до 221,071 млн. грн.

Агентство позитивно оцінює факт прибуткової діяльності Банку та підкреслює, що протягом останніх 15 кварталів АТ "АЙБОКС БАНК" генерував прибуток на постійній основі. Прибуткова робота позитивно впливає на оцінку діяльності Банку.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк на момент оновлення рейтингу перебував на обліку в органах ДФС та не мав заборгованості з податків.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ "АЙБОКС БАНК" виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків. 

Таким чином, станом на початок березня 2020 року забезпеченість АТ "АЙБОКС БАНК" капіталом була на достатньому рівні: Банк не допускав порушень нормативу Н1 та підтримував вагомий запас за нормативами Н2 та Н3. Банк був добре забезпечений ліквідністю: Н6 та LCRвв з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а LCRів був у 11,6 рази більшим за нормативний показник. Прибуток АТ "АЙБОКС БАНК" за підсумками 2019 року в порівнянні з 2018 роком виріс у 76,4 рази, крім того Банк показав хороший темп приросту чистого процентного доходу. Станом на початок лютого 2020 року якість кредитного портфеля АТ "АЙБОКС БАНК" була кращою, ніж в середньому по банківській системі України, про що свідчить рівень NPL Банку, який був втричі нижчим за середньоринковий показник.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "АЙБОКС БАНК" із статистичними показниками (укр.) - 16.03.2020

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com