Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «АЙБОКС БАНК»


11/03/2021

11 березня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу Приватного акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК» (код ЄДРПОУ 21570492) на рівні uaAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю  порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за 2020 рік, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень 2021 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ «АЙБОКС БАНК» (Н1) впродовж 2020 року та січня 2021 року коливався в діапазоні 201,090-354,104 млн. грн. З початку 2020 року обсяг регулятивного капіталу Банку (Н1) виріс на 61,73% і станом на 01.02.2021 склав 335,293 млн. грн., що на 135,293 млн. грн. перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні 200 млн. грн.).

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «АЙБОКС БАНК» (Н2) за період з 02.01.2020 по 01.02.2021 коливався в межах від 22,21% до 49,30%. Протягом зазначеного періоду динаміка Н2 Банку була нерівномірною, але його значення на постійній основі з вагомим запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а також були суттєво вищими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.02.2020 Н2 Банку складав 47,76%, що на 37,76 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення та було на 26,37 п.п. вище за середньо-ринковий показник

Норматив достатності основного капіталу АТ «АЙБОКС БАНК» (Н3) впродовж 2020 року та січня 2021 року коливався в межах 20,27-34,06% та на постійній основі зі значним запасом перевищував встановлену НБУ граничну відмітку, а також був істотно вищим за середньо-ринкові показники. Станом на 01.02.2021 Н3 Банку складав 31,54%, що на 24,54 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене для даного нормативу на рівні 7%, та було на 16,37 п.п. вище за середній рівень Н3 по банківській системі України.

Таким чином, станом на початок лютого 2021 року, на думку Агентства,  АТ «АЙБОКС БАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н2 та Н3), які з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2020 по 01.01.2021 активи АТ «АЙБОКС БАНК» показали приріст на 66,07% до 2,019 млрд. грн. При цьому, станом на 01.01.2021 порівняно з 01.01.2020 обсяг кредитного портфеля АТ «АЙБОКС БАНК» зменшився на 32,70% і склав 252,867 млн. грн., а його частка в активах Банку скоротилась на 18,38 п.п. (з 30,90% до 12,52%). Водночас, за даний період істотний приріст (+57,95%) продемонстрували грошові кошти та їх еквіваленти, хоча їх частка в активах АТ «АЙБОКС БАНК» зменшилась на 2,30 п.п. (з 46,84% до 44,54%).

Також Агентство зазначає, що станом на 01.01.2021 Банк сформував портфель інвестицій в ОВДП в обсязі 630,572 млн. грн., що становило 31,23% від його активів. Таким чином, станом на початок 2021 року 75,77% активів АТ «АЙБОКС БАНК» складали високоліквідні інструменти, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти та ОВДП.

Частка non-performing loans (NPL) в кредитному портфелі Банку (який розраховується Агентством як сума 5 класу кредитів фізичним особам та 10 класу кредитів юридичним особам) за період з 01.01.2020 по 01.01.2021 виросла на 18,03 п.п.: з 15,69% до 33,72%. При цьому, Агентство звертає увагу на незначну частку (12,52%) кредитного портфеля в активах АТ «АЙБОКС БАНК» станом на початок 2021 року.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ "АЙБОКС БАНК" (Н6) впродовж 2020 року та січня 2021 року коливався в діапазоні 89,96-109,28%. Значення Н6 Банку з помітним запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а також переважно були більшими за середні значення даного нормативу по банківський системі України. Станом на 01.02.2021 Н6 Банку складав 108,26%, що на 48,26 п.п. перевищувало встановлену регулятором граничну позначку та було на 20,87 п.п. вище за середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "АЙБОКС БАНК" в період з 01.01.2020 по 01.02.2021 коливався в межах від 119,49% до 479,11%. При цьому, LCRвв Банку переважно з помітним запасом перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.02.2021 LCRвв Банку складав 233,34%, що в 2,33 рази перевищувало встановлений регулятором нормативний показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "АЙБОКС БАНК" протягом періоду з 01.01.2020 по 01.02.2021 коливався в рамках 116,34-1156,20% і практично на постійній основі в декілька разів перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.02.2021 LCRів Банку становив 406,07%, що в 4,06 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок лютого 2021 року АТ "АЙБОКС БАНК" був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв та LCRів), які з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками діяльності в 2020 році АТ "АЙБОКС БАНК" отримав прибуток в обсязі 110,832 млн. грн., що в 21 раз перевищило прибуток Банку за 2019 рік.

При цьому, ключові статті доходів АТ "АЙБОКС БАНК" в аналізованому періоді продемонстрували різноспрямовану динаміку: чистий процентний дохід Банку зменшився на 14,51% до 50,980 млн. грн., а чистий комісійний дохід АТ "АЙБОКС БАНК" виріс на 67,88% до 371,134 млн. грн.

Вагомий фінансовий результат, згенерований Банком за підсумками 2020 року, позитивно оцінюється Агентством.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк на момент оновлення рейтингу перебував на обліку в органах ДФС та не мав заборгованості з податків.

Також Агентство зазначає, що наприкінці 2020 року АТ "АЙБОКС БАНК" отримав статус принципального члена (principal member) міжнародної платіжної системи Visa, що сприятиме реалізації проектів Банку у сфері e-commerce.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ "АЙБОКС БАНК" виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

Станом на початок лютого 2021 року АТ "АЙБОКС БАНК" був дуже добре забезпечений регулятивним і основним капіталом та ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку, які з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.01.2021 року частка non-performing loans (NPL) в кредитному портфелі АТ «АЙБОКС БАНК» складала 33,72%, що було на 9,21 п.п. менше ніж середнє значення даного показника по банківській системі України (при цьому, частка кредитного портфеля в активах Банку становила всього 12,52%). АТ "АЙБОКС БАНК" продемонстрував свою ефективність як транзакційний банк: за підсумками 2020 року в порівнянні з 2019 роком чистий комісійний дохід АТ "АЙБОКС БАНК" збільшився на 67,88% (до 371,134 млн. грн.), а його прибуток виріс у 21 раз (до 110,832 млн. грн.). Здатність Банку генерувати та нарощувати фінансовий результат в умовах триваючих карантинних обмежень та падіння рівня ділової активності в країні позитивно оцінюється Агентством.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "АЙБОКС БАНК" із статистичними показниками (укр.) - 11.03.2021

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com