Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"


09/09/2019

9 вересня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (код ЄДРПОУ 36520434) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками першого півріччя 2019 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за 2018 рік та за січень-липень 2019 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н1) протягом 2018 року та січня-липня 2019 року коливався в діапазоні 248,129-361,696 млн. грн. і показував нерівномірну динаміку. Станом на 01.08.2019 в порівнянні з 02.01.2019 Н1 Банку збільшився на 4,65% і склав 297,159 млн. грн., що на 97,159 млн. грн. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

В період з 02.01.2018 по 01.08.2019 норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н2) коливався в межах від 16,72-166,51%. Протягом вказаного періоду динаміка Н2 Банку була нерівномірною, але до початку липня 2019 року його значення з дуже великим запасом перевищували не лише встановлену НБУ граничну відмітку, але й середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.08.2019 норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) становив 19,46%, що на 9,46 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, та було на 2,04 п.п. вище середнього показника Н2 по банківській системі України.

Таким чином, протягом 2018 року та січня-червня 2019 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був добре забезпечений регулятивним капіталом. Норматив Н2 Банку на протягом аналізованого періоду майже весь час перевищував середні показники даного нормативу по банківській системі України. 

 

Структура та якість активів

Активи АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" станом на 01.07.2019 в порівнянні з 01.01.2019 зменшились на 27,25% і склали 2,561 млрд. грн., а частка кредитного портфеля в активах Банку за вказаний період знизилась на 10,54 п.п. до 41,98%. На початок другого півріччя 2019 року 56,22% активів Банку можна було віднести до категорії високоліквідних активів, а саме: грошові кошти та кошти в НБУ становили 24,68% активів Банку, а кошти в інших банках – 31,54%.

Сприймаючі дані про якість активів Банку, Агентство вкотре акцентує увагу на тому, що необхідно враховувати специфіку операцій АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", частка кредитів у активах якого істотно змінюється з кварталу до кварталу. Зокрема, в період з 01.01.2018 по 01.07.2019 питома вага кредитів та заборгованості клієнтів у активах Банку коливалась в діапазоні від 24,66% до 64,83%. Станом на 01.07.2019 в кредитному портфелі Банку були відсутні кредити в іноземній валюті та кредити фізичним особам.

АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продовжує підтримувати якість кредитного портфеля на дуже високому рівні: станом на 01.07.2019 в кредитному портфелі Банку, як і раніше, відсутні non-performing loans (NPL) (які розраховуються як сума кредитів 5 класу боржників-фізичних осіб та 10 класу боржників-юридичних осіб), при тому, що середній показник NPL по банківській системі України складав 52,31%.

 

Ліквідність

Протягом 2018 року та січня-липня 2019 року норматив миттєвої ліквідності АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н4) коливався в діапазоні 52,71-328,49% і показував нерівномірну динаміку, але практично на постійній основі перевищував середньо-ринкові показники. Станом на 01.08.2019 Н4 Банку складав 95,49%, що було на 75,49 п.п. більше встановленого НБУ граничного значення, і на 30,56 п.п. вище ніж середнє значення даного нормативу по банківській системі України.

Норматив поточної ліквідності Банку (Н5) протягом періоду з 02.01.2018 по 01.08.2019 коливався в межах 110,52-144,81% та з помітним запасом перевищував як встановлене НБУ граничне значення, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.08.2019 Н5 Банку склав 119,95%, що на 79,95 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було на 20,77 п.п. більше, ніж середньо-ринковий показник.

Протягом 2018 року та січня-липня 2019 року норматив короткострокової ліквідності АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н6) коливався в рамках 117,19-176,29%. Протягом вказаного періоду аналізу Н5 Банку з великим запасом перевищував і встановлене НБУ граничне значення, і середні показники Н6 по банківській системі України. Станом на 01.08.2019  норматив короткострокової ліквідності АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н6) складав 126,11%, що на 66,11 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення, та було на 32,78 п.п. вище за середній показник по банківській системі України.

Таким чином, протягом 2018 року та січня-липня 2019 року всі три нормативи ліквідності АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н4, Н5 та Н6) на постійній основі з великим запасом перевищували як встановлені НБУ граничні значення, так і середні показники даних нормативів по банківській системі України. Банк був дуже добре забезпечений ліквідністю та дотримувався консервативної політики управління нею.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2019 року прибуток АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" склав 27,961 млн. грн., що на 65,87% перевищило прибуток Банку за підсумками першого півріччя 2018 року.

Головною дохідною статтею Банку, як і раніше, залишається чистий процентний дохід, обсяг якого за підсумками першого півріччя 2019 року досяг відмітки в 72,800 млн. грн., що на 13,44% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Крім того, приріст на 9,19% показав і чистий комісійний дохід: з 8,586 млн. грн. до 9,375 млн. грн.

Незважаючи на незначне зменшення обсягу прибутку Банку у другому кварталі 2019 року в порівнянні з першим кварталом, Агентство вкотре акцентує увагу на тому, що АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" показує прибуткову діяльність на регулярній основі. Здатність Банку на постійній основі генерувати вагомі обсяги прибутку позитивно впливає на його кредитний рейтинг.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк перебував на обліку в органах доходів та зборів та не мав заборгованості з податків.

Агентство підкреслює, що АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" має дуже високий рівень зовнішньої підтримки від свого акціонера – Deutsche Bank. Група Deutsche Bank завершила перше півріччя 2019 року з загальним чистим доходом (total net revenues) в обсязі 12,554 млрд. євро (за 2018 рік його обсяг склав 25,316 млрд. євро), що вказує на те, що зовнішня підтримка групою Deutsche Bank свого банку в Україні є необмеженою.

Додатково Агентство нагадує, що Deutsche Bank є єдиним з іноземних банків в Україні, що крім традиційної зовнішньої підтримки своєї дочірньої структури, яка базується на внесках до статутного капіталу, на забезпеченні ліквідності та стимулюється репутаційними ризиками, декларує гарантії виконання АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" його договірних зобов'язань. На момент оновлення рейтингу такі гарантії мали 26 дочірніх банки Deutsche Bank, в тому числі й АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ". Наявність "твердої гарантії" Deutsche Bank, яка є публічною, є суттєвим позитивним фактором, який впливає на довгостроковий кредитний рейтинг та підсилює конкурентні переваги Deutsche Bank в Україні. Перелік інститутів, які мають гарантії Deutsche Bank, оновлюється на сайті Банку у розділі "Declaration of Backing".

 

Узагальнення

Таким чином, протягом 2018 року та січня-липня 2019 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був добре забезпечений регулятивним капіталом. Норматив Н2 Банку на протягом аналізованого періоду майже весь час перевищував середні показники даного нормативу по банківській системі України. Банк був дуже добре забезпечений ліквідністю: всі три нормативи ліквідності Банку (Н4, Н5 та Н6) на постійній основі з великим запасом перевищували як встановлені НБУ граничні значення, так і середні показники даних нормативів по банківській системі України. Якість кредитного портфеля АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" залишалась на дуже високому рівні. Банк продовжив генерувати вагомі обсяги прибутку та нарощувати ключові статті доходів.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПАТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (укр.) - 09.09.2019

Оновлення рейтингу ПАТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (engl.) - 09.09.2019

Персональна сторінка банку на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com