Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"


07/04/2022

7 квітня 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (код ЄДРПОУ 36520434) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за 2021 рік, а також окремих форм статистичної звітності Банку за 2021 рік та за січень-лютий 2022 року.

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2021 року та січня-лютого 2022 року регулятивний капітал АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н1) коливався в межах 312,967-362,536 млн грн. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 4,03% і станом на 01.03.2022 його обсяг склав 330,577 млн грн, що на 130,577 млн грн перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н2) в період з 04.01.2021 по 01.03.2022 коливався в діапазоні 35,81-96,49%, демонструючи різноспрямовану динаміку. При цьому, показники Н2 Банку на постійній основі в рази перевищували не лише встановлений регулятором граничний рівень, а й середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2022 Н2 Банку складав 45,22%, що в 4,52 рази перевищувало граничний рівень, встановлений регулятором на рівні 10%.

Норматив достатності основного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н3) впродовж 2021 року та січня-лютого 2022 року коливався в рамках 35,81- 90,75% та на постійній основі в декілька разів перевищував як встановлене НБУ граничне значення, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2022 норматив достатності основного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н3) складав 44,75%, що в 6,39 рази перевищувало граничне значення, встановлене регулятором на рівні 7%.

Також Агентство звертає увагу на результати проведеної Національним банком України в 2021 році оцінки стійкості банків, які засвідчили, що АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" має достатній рівень запасу за нормативами Н2 та Н3.

    Отже, станом на початок березня 2022 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продовжував підтримувати достатність регулятивного та основного капіталу на дуже високому рівні, на що вказують відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які в декілька разів перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2021 по 01.01.2022 активи АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" виросли на 25,67% і склали 5,346 млрд грн, обсяг кредитного портфеля Банку зменшився на 25,08% до 301,303 млн грн, а його частка в активах скоротилась на 3,81 п.п. і склала 5,64%.

При цьому, Агентство звертає увагу на суттєве коливання частки кредитів у активах АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", яке спостерігалося впродовж аналізованого періоду (і було наслідком специфіки операцій Банку). Загалом за період з 01.10.2019 по 01.01.2022 питома вага кредитів та заборгованості клієнтів у активах Банку коливалась в межах від 5,64% до 54,09%. Крім того,  Агентство звертає увагу на те, що станом на 01.01.2022 в кредитному портфелі Банку були відсутні кредити фізичним особам та кредити в іноземній валюті.

Станом на початок 2022 року 76,11% активів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" можна було віднести до категорії високоліквідних активів, які зокрема складались з: грошових коштів та їх еквівалентів (1,982 млрд грн), а також коштів в інших банках (2,088 млрд грн).

     Крім того, Агентство підкреслює, що якість кредитного портфеля Банку продовжує залишатись на найвищому рівні: станом на 01.02.2022 в кредитному портфелі АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" були відсутні non-performing loans (NPL) (що розраховуються як сума кредитів 5 класу боржників-фізичних осіб та 10 класу боржників-юридичних осіб), тоді як середній показник NPL по банківській системі України складав 31,39%

 

Ліквідність

Впродовж 2021 року та січня-лютого 2022 року норматив короткострокової ліквідності АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н6) коливався в межах 90,84-111,68% та з вагомим запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також переважно був помітно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2022 Н6 Банку складав 102,62%, що на 42,62 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене регулятором на рівні 60%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (LCRвв) в період з 01.01.2021 по 01.02.2022 коливався в діапазоні від 230,04% до 301,56%, в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.02.2022 LCRвв Банку складав 273,00%, що в 2,73 рази перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (LCRів) впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.02.2022 коливався в рамках 237,79-258,77% та на постійній основі в рази перевищував встановлену НБУ граничну відмітку. Станом на 01.02.2022 LCRів Банку складав 255,02%, що в 2,55 рази перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" станом на 01.02.2022 складав 415,12%, що в 4,61 рази перевищувало визначене НБУ граничне значення для даного нормативу, яке з 1 жовтня 2021 року має становити не менше 90%.

     Таким чином, станом на початок лютого 2022 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продовжував підтримувати хороший запас ліквідності за нормативами LCRвв, LCRів та NSFR, які в рази перевищували встановлені НБУ мінімальні значення. Також станом на початок березня 2022 року Банк сформував вагомий запас за нормативом Н6, який істотно перевищував граничне значення, встановлене НБУ.

 

Дохідність операцій

За підсумками 2021 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" отримав прибуток в обсязі 6,680 млн грн, що в 5,1 рази (або на 413,12%) перевищило прибуток, отриманий Банком за підсумками 2020 року.

     Продемонстрована динаміка зростання прибутку АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" була обумовлена, зокрема, хорошими темпами приросту ключових статей його доходів. Так, за підсумками 2021 року в порівнянні з 2020 роком чистий процентний дохід Банку виріс на 26,713 млн грн (або на 30,07%) і склав 115,560 млн грн, а чистий комісійний дохід АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" збільшився на 6,728 млн грн (або на 38,10%) до 24,388 млн грн.

    Таким чином, за підсумками 2021 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продемонстрував хороший фінансовий результат, суттєво наростивши його обсяг в порівнянні з 2020 роком, чому, зокрема, сприяла хороша динаміка приросту ключових статей доходів Банку, що заслуговує на високу оцінку.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної податкової служби показала, що на момент оновлення рейтингу Банк перебував на обліку в органах доходів та зборів та не мав податкового боргу.

Агентство нагадує, що АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" має дуже високий рівень зовнішньої підтримки від свого акціонера – Deutsche Bank, який (крім традиційної зовнішньої підтримки своєї дочірньої структури, що базується на внесках до статутного капіталу, на забезпеченні ліквідності та стимулюється репутаційними ризиками) декларує гарантії виконання АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" його договірних зобов'язань. Наявність "твердої гарантії" Deutsche Bank, яка є публічною, є суттєвим позитивним фактором, який впливає на довгостроковий кредитний рейтинг та підсилює конкурентні переваги Deutsche Bank в Україні.

 

Узагальнення

Отже, станом на початок березня 2022 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продовжував підтримувати достатність регулятивного та основного капіталу на дуже високому рівні, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які в декілька разів перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на початок лютого 2022 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продовжував підтримувати хороший запас ліквідності за нормативами LCRвв, LCRів та NSFR, які в рази перевищували встановлені НБУ мінімальні значення. Також станом на початок березня 2022 року Банк сформував вагомий запас за нормативом Н6, який істотно перевищував граничне значення, встановлене НБУ. Кредитний портфель Банку характеризувався найвищою якістю: станом на 01.02.2022 в кредитному портфелі АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", як і раніше, були відсутні non-performing loans (NPL). За підсумками 2021 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" отримав прибуток в обсязі 6,680 млн грн, що в 5,1 рази перевищило прибуток, отриманий Банком за підсумками 2020 року. Високий темп приросту прибутку АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був обумовлений хорошою динамікою ключових статей його доходів: чистий процентний дохід виріс на 30,07%, а чистий комісійний дохід збільшився на 38,10%. Таким чином, за підсумками 2021 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продемонстрував хороший фінансовий результат, суттєво наростивши його обсяг в порівнянні з 2020 роком, що високо оцінюється Агентством.

 Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (укр.) - 07.04.2022

Оновлення рейтингу АТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (engl.) - 07.04.2022

Персональна сторінка банку на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com