Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"


12/07/2022

7 липня 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (код ЄДРПОУ 36520434) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за перший квартал 2022 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за 2021 рік та за січень-травень 2022 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2021 року та січня-травня 2022 року регулятивний капітал АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н1) коливався в межах від 312,967 млн грн до 362,536 млн грн. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 6,07% і станом на 01.06.2022 його обсяг склав 337,059 млн грн, що на 137,059 млн грн перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн.

 Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н2) в період з 04.01.2021 по 01.06.2022 коливався в діапазоні 35,81-96,49%. При цьому, Н2 Банку на постійній основі в рази перевищував не лише встановлений регулятором граничний рівень, а й середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2022 Н2 Банку складав 47,85%, що в 4,79 рази перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також було в 2,87 рази більше за середньо-ринковий показник.

 Норматив достатності основного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н3) протягом 2021 року та січня-травня 2022 року коливався в межах 35,81- 90,75%, на постійній основі в декілька разів перевищуючи як встановлене НБУ граничне значення, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2022 норматив достатності основного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н3) складав 46,45%, що в 6,64 рази перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також було в 4,07 рази більше за середньо-ринковий показник.

     Таким чином, станом на початок червня 2022 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які в рази перевищували як встановлені НБУ граничні значення, так і середньо-ринкові показники.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.04.2022 порівняно з 01.01.2022 активи АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" зменшились на 32,21% і склали 3,624 млрд грн. При цьому, обсяг кредитного портфеля Банку виріс в 4,47 рази до 1,346  млрд грн, а його частка в активах зросла на 31,50 п.п. і склала 37,14%.

Агентство вкотре звертає увагу на значне коливання частки кредитів у активах АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", яке спостерігалося впродовж вказаного періоду аналізу (і було наслідком специфіки операцій Банку). Загалом за період з 01.01.2021 по 01.04.2022 питома вага кредитів та заборгованості клієнтів у активах АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" коливалась в діапазоні від 5,64% до 37,14%. Агентство зазначає, що станом на 01.04.2022 в кредитному портфелі Банку, як і раніше, були відсутні кредити фізичним особам, а частка кредитів в іноземній валюті складала лише 1,64%.

Станом на початок квітня 2022 року 55,98% активів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" можна було віднести до категорії високоліквідних активів, які зокрема складались з: грошових коштів та їх еквівалентів (783,149 млн грн), а також коштів в інших банках (1,246 млрд грн).

   Поряд з цим, Агентство підкреслює, що якість кредитного портфеля Банку продовжує залишатись на найвищому рівні: станом на 01.05.2022 в кредитному портфелі АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" були відсутні non-performing loans (NPL) (що розраховуються як сума кредитів 5 класу боржників-фізичних осіб та 10 класу боржників-юридичних осіб), тоді як середній показник NPL по банківській системі України складав 28,27%

 

Ліквідність

    Агентство відмічає, що з 23 березня 2022 року НБУ скасував для банків економічний норматив короткострокової ліквідності (Н6) у зв’язку із завершенням перехідного періоду щодо запровадження коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), який є довгостроковим нормативом ліквідності і визначає мінімально необхідний рівень ліквідності для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік (відповідне рішення було затверджене постановою Правління НБУ від 23 березня 2022 року № 59). Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) став обов’язковим до виконання з 1 квітня 2021 року.

Впродовж періоду з 01.04.2021 по 01.06.2022 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" коливався в межах від 213,10% до 708,92%. Станом на 01.06.2022 NSFR Банку склав 248,06%, що в 2,76 рази перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (не менше 90%).

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (LCRвв) в період з 01.01.2021 по 01.06.2022 коливався в діапазоні від 230,04% до 383,32%, в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.06.2022 LCRвв Банку складав 268,44%, що в 2,68 рази перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (LCRів) впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.06.2022 коливався в рамках 237,79-291,53% та на постійній основі в рази перевищував встановлений НБУ граничний рівень. Станом на 01.06.2022 LCRів Банку складав 254,01%, що в 2,54 рази перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

    Отже, станом на початок червня 2022 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" підтримував хороший запас ліквідності, про що свідчать відповідні  нормативи Банку (NSFR, LCRвв та LCRів), які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення. 

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2022 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" отримав прибуток в обсязі 6,014 млн грн, що на 17,15% перевищило прибуток, отриманий Банком за підсумками першого кварталу 2021 року.

Продемонстрована динаміка зростання прибутку АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" була обумовлена передусім високим темпом приросту чистого процентного доходу Банку, обсяг якого за підсумками першого кварталу 2022 року в порівнянні з підсумками першого кварталу 2021 року виріс на 50,46% і склав 35,707 млн грн. Водночас, чистий комісійний дохід АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" в аналізованому періоді скоротився на 17,61%: з 4,842 млн грн до 3,989 млн грн.

     Таким чином, за підсумками першого кварталу 2022 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" не лише продемонстрував прибуткову діяльність, а й наростив фінансовий результат в порівнянні з першим кварталом 2021 року, а також суттєво збільшив обсяг чистого процентного доходу, що в умовах погіршення економічного середовища, пов’язаного із російською агресією в Україні, високо оцінюється Агентством.

 

Інші фактори

     Агентство нагадує, що АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" має дуже високий рівень зовнішньої підтримки від свого акціонера – Deutsche Bank, який (крім традиційної зовнішньої підтримки своєї дочірньої структури, що базується на внесках до статутного капіталу, на забезпеченні ліквідності та стимулюється репутаційними ризиками) декларує гарантії виконання АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" його договірних зобов'язань. Наявність "твердої гарантії" Deutsche Bank, яка є публічною, є суттєвим позитивним фактором, який впливає на довгостроковий кредитний рейтинг та підсилює конкурентні переваги Deutsche Bank в Україні.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок червня 2022 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які в рази перевищували не лише встановлені НБУ граничні значення, а й середні показники даних нормативів по банківській системі України. Також АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продовжував підтримувати хороший запас ліквідності, про що свідчать відповідні  нормативи Банку (NSFR, LCRвв та LCRів), які в рази перевищували встановлені регулятором граничні значення. Кредитний портфель АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", як і раніше, характеризувався найвищою якістю: станом на 01.05.2022 в кредитному портфелі Банку були відсутні non-performing loans (NPL). За підсумками першого кварталу 2022 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" отримав прибуток в обсязі 6,014 млн грн, що на 17,15% перевищило прибуток, отриманий Банком за підсумками першого кварталу 2021 року. Продемонстрована динаміка зростання прибутку АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" була обумовлена передусім високим темпом приросту чистого процентного доходу Банку, обсяг якого за підсумками першого кварталу 2022 року в порівнянні з першим кварталом 2021 року виріс на 50,46%. Таким чином, АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" не лише продемонстрував прибуткову діяльність, а й наростив фінансовий результат та суттєво збільшив обсяг чистого процентного доходу, що в умовах погіршення економічного середовища, пов’язаного із російською агресією в Україні, високо оцінюється Агентством.

 Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (укр.) - 12.07.2022

Оновлення рейтингу АТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (engl.) - 12.07.2022

Персональна сторінка банку на сайті Агентства

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com