Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"


22/08/2022

22 серпня 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (код ЄДРПОУ 36520434) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за перше півріччя 2022 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за 2021 рік та за січень-липень 2022 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2021 року та січня-липня 2022 року регулятивний капітал АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н1) коливався в межах від 312,967 млн грн до 386,879 млн грн. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 21,75% і станом на 01.08.2022 його обсяг склав 386,879 млн грн, що на 186,879 млн грн перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн.

 Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н2) в період з 04.01.2021 по 01.08.2022 коливався в діапазоні 35,81-96,49%. При цьому, Н2 Банку на постійній основі в рази перевищував не лише встановлений регулятором граничний рівень, а й середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.08.2022 Н2 Банку становив 47,91%, що в 4,79 рази перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також було в 2,8 раза більше за середньо-ринковий показник.

 Норматив достатності основного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н3) впродовж 2021 року та січня-липня 2022 року коливався в межах 35,81- 90,75%, на постійній основі в декілька разів перевищуючи як встановлене НБУ граничне значення, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.08.2022 норматив достатності основного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н3) складав 40,53%, що в 5,79 раза перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також було в 3,52 раза більше за середньо-ринковий показник.

     Таким чином, станом на початок серпня 2022 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які в рази перевищували як встановлені НБУ граничні значення, так і середньо-ринкові показники.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.07.2022 порівняно з 01.01.2022 активи АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" зменшились на 12,92% і склали 4,656 млрд грн. При цьому, обсяг кредитного портфеля Банку виріс в 4,72 рази до 1,422  млрд грн, а його частка в активах виросла на 24,89 п.п. і склала 30,53%.

Агентство зазначає, що значне коливання частки кредитів у активах АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", яке спостерігалося впродовж вказаного періоду аналізу, пов’язане зі специфікою операцій Банку. В цілому, за період з 01.01.2021 по 01.07.2022 питома вага кредитів та заборгованості клієнтів у активах АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" коливалась в діапазоні від 5,64% до 37,14%. Агентство зазначає, що станом на 01.07.2022 в кредитному портфелі Банку, як і раніше, були відсутні кредити фізичним особам, а частка кредитів в іноземній валюті складала лише 0,28%.

Станом на початок липня 2022 року 68,74% активів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" можна було віднести до категорії високоліквідних активів, які зокрема складались з: грошових коштів та їх еквівалентів (1,872 млрд грн), а також коштів в інших банках (1,329 млрд грн).

 

Агентство підкреслює, що якість кредитного портфеля Банку продовжує залишатись на найвищому рівні: станом на 01.07.2022 в кредитному портфелі АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" були відсутні non-performing loans (NPL) (що розраховуються як сума кредитів 5 класу боржників-фізичних осіб та 10 класу боржників-юридичних осіб), в той час як середній показник NPL по банківській системі України складав 31,07%.

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.04.2021 по 01.08.2022 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" коливався в межах від 213,10% до 708,92%. Станом на 01.08.2022 NSFR Банку склав 275,04%, що в 3,06 раза перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (не менше 90%).

 Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (LCRвв) в період з 01.01.2021 по 01.08.2022 коливався в діапазоні від 230,04% до 383,32%, в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.08.2022 LCRвв Банку складав 233,95%, що в 2,34 раза перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

 Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (LCRів) впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.08.2022 коливався в межах 237,79-291,53% та на постійній основі в рази перевищував встановлений НБУ граничний рівень. Станом на 01.08.2022 LCRів Банку складав 254,70%, що в 2,55 раза перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

 Отже, станом на початок серпня 2022 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" підтримував високий запас ліквідності, про що свідчать відповідні  нормативи Банку (NSFR, LCRвв та LCRів), які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2022 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" показав вагомі фінансові результати. Зокрема, прибуток Банку за два квартали 2022 року склав 34,156 млн грн, що в 3,59 раза перевищило прибуток, отриманий Банком за аналогічний період 2021 року.

Високі темпи зростання прибутку АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" були зумовлені високим темпом приросту чистого процентного доходу Банку, обсяг якого за підсумками першого півріччя 2022 року в порівнянні з першим півріччям 2021 року виріс на 48,487 млн грн (на 86,51%) і склав 104,537 млн грн. В той же час, чистий комісійний дохід АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" в аналізованому періоді скоротився на 54,73% до 5,377 млн грн.

Таким чином, за підсумками першого півріччя 2022 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" не лише продемонстрував прибуткову діяльність, але й істотно наростив фінансовий результат в порівнянні з першим півріччям 2021 року, а також суттєво збільшив обсяг чистого процентного доходу, що в умовах погіршення економічного середовища, пов’язаного з російською агресією в Україні, високо оцінюється Агентством.

 

Інші фактори
    Агентство нагадує, що АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" має дуже високий рівень зовнішньої підтримки від свого акціонера – Deutsche Bank, який (крім традиційної зовнішньої підтримки своєї дочірньої структури, що базується на внесках до статутного капіталу, на забезпеченні ліквідності та стимулюється репутаційними ризиками) декларує гарантії виконання АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" його договірних зобов'язань. Наявність "твердої гарантії" Deutsche Bank, яка є публічною, є суттєвим позитивним фактором, який впливає на довгостроковий кредитний рейтинг та підсилює конкурентні переваги Deutsche Bank в Україні.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок серпня 2022 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які в рази перевищували не лише встановлені НБУ граничні значення, але й середні показники даних нормативів по банківській системі України. Також АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продовжував підтримувати дуже хороший запас ліквідності, про що свідчать відповідні  нормативи Банку (NSFR, LCRвв та LCRів), які в рази перевищували встановлені регулятором граничні значення.

Кредитний портфель АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", як і раніше, характеризувався найвищою якістю: станом на 01.07.2022 в кредитному портфелі Банку були відсутні non-performing loans (NPL). При цьому, 68,74% активів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" можна було віднести до категорії високоліквідних активів: грошові кошти та їх еквіваленти, а також кошти в інших банках.

За підсумками першого півріччя 2022 року порівняно з першим півріччям 2021 року прибуток АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" виріс 3,59 раза і склав 34,156 млн грн, а чистий комісійний дохід Банку виріс на 86,51% до 104,537 млн грн. Таким чином, АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" не лише продемонстрував прибуткову діяльність, але й суттєво наростив обсяг прибутку та чистого процентного доходу, що високо оцінюється Агентством.

 Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (укр.) - 22.08.2022

Оновлення рейтингу АТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (engl.) - 22.08.2022

Персональна сторінка банку на сайті Агентства

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com