Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"


14/08/2023

14 серпня 2023 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (код ЄДРПОУ 36520434) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової звітності Банку за перше півріччя 2023 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за 2022 рік та за січень-липень 2023 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2022 року та січня-липня 2023 року регулятивний капітал АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н1) коливався в межах від 316,838 млн грн до 669,598 млн грн, демонструючи стійку тенденцію до зростання. З початку 2023 року регулятивний капітал Банку (Н1) збільшився на 26,42%, і станом на 01.08.2023 Н1 Банку склав 669,598 млн грн, що в 3,35 раза перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н2) в період з 04.01.2022 по 01.08.2023 коливався в діапазоні 35,81%-136,90%. При цьому, Н2 Банку на постійній основі в рази перевищував не лише встановлений регулятором граничний рівень, а й середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.08.2023 Н2 Банку становив 136,90%, що в 13,7 разів перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також було в 5,63 раза вище ніж середній рівень Н2 по банківській системі України. 

Норматив достатності основного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н3) впродовж 2022 року та січня-липня 2023 року коливався в межах 35,81%- 68,45%, на постійній основі в декілька разів перевищуючи як встановлене НБУ граничне значення, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.08.2023 норматив достатності основного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н3) складав 68,45%, що в 9,78 раза перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також в 4,62 раза перевищувало середньо-ринковий рівень Н3. 

Таким чином, впродовж всього періоду аналізу та станом на початок серпня 2023 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які в рази перевищували як встановлені НБУ граничні значення, так і середньо-ринкові показники відповідних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.07.2023 порівняно з 01.01.2023 активи АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" знизились на 3,79% і склали 5,113 млрд грн. За перше півріччя 2023 року обсяг кредитного портфеля Банку зменшився на 71,36% до 200,044 млн грн, а його частка в активах скоротилась на 9,23 п.п. до 3,91%.

Агентство зазначає, що значне коливання частки кредитів у активах АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", яке спостерігалося впродовж періоду аналізу, пов’язане зі специфікою операцій Банку. В цілому, за період з 01.07.2021 по 01.07.2023 питома вага кредитів та заборгованості клієнтів у активах АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" коливалась в діапазоні від 3,91% до 37,14%. Агентство зазначає, що станом на 01.07.2023 в кредитному портфелі Банку, як і раніше, були відсутні кредити фізичним особам.

Станом на початок другого півріччя 2023 року 95,70% активів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" можна було віднести до категорії високоліквідних активів, які зокрема складались з грошових коштів та їх еквівалентів (3,633 млрд грн), а також з коштів в інших банках (1,260 млрд грн).

Агентство підкреслює, що якість кредитного портфеля Банку продовжує залишатись на найвищому рівні: станом на 01.07.2023 в кредитному портфелі АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" були відсутні non-performing loans (NPL) (що розраховуються як сума кредитів 10 класу (для кредитів юридичним особам, крім  банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення) та кредитів 5 класу (для кредитів всім іншим позичальникам) в той час як середній показник NPL по банківській системі України складав 38,94%.

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.08.2023 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", який є довгостроковим нормативом ліквідності, коливався в межах від 213,10% до 1492,85%. Станом на 01.08.2023 NSFR Банку склав 1492,85%, що в 14,9 раза перевищувало граничне значення для даного нормативу. 

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (LCRвв) в період з 01.01.2022 по 01.08.2023 коливався в діапазоні від 227,65% до 572,96%, на постійній основі в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.08.2023 LCRвв Банку складав 572,96%, що в 5,73 раза перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (LCRів) впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.08.2023 коливався в межах 176,45%-291,53% та на постійній основі істотно перевищував встановлений НБУ граничний рівень. Станом на 01.08.2023 LCRів Банку складав 202,80%, що в 2,03 раза перевищувало встановлене регулятором нормативне значення. 

Отже, впродовж всього періоду аналізу та станом на початок серпня 2023 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" підтримував високий запас ліквідності, про що свідчать відповідні  нормативи Банку (NSFR, LCRвв та LCRів), які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

В аналізованому періоді АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" істотно наростив обсяги прибутку. Зокрема, за перше півріччя 2023 року прибуток Банку склав 136,211 млн грн, що майже в 4 раза перевищувало прибуток за перше півріччя 2022 року.

Високі темпи зростання прибутку АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", серед іншого, були зумовлені високим темпом приросту чистого процентного доходу Банку, який за підсумками першого півріччя 2023 року в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року виріс в 2,26 раза і склав 235,763 млн грн. При цьому, чистий комісійний дохід АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" в аналізованому періоді знизився на 7,01% до 5 млн грн.

Агентство високо оцінює прибуткову діяльність, вагомі обсяги та істотні темпи приросту чистого процентного доходу та прибутку, які АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продемонстрував в аналізованому періоді.

 

Інші фактори

Агентство нагадує, що АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" має дуже високий рівень зовнішньої підтримки від свого акціонера – Deutsche Bank, який (крім традиційної зовнішньої підтримки своєї дочірньої структури, що базується на внесках до статутного капіталу, на забезпеченні ліквідності та стимулюється репутаційними ризиками) декларує гарантії виконання АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" його договірних зобов'язань. Наявність "твердої гарантії" Deutsche Bank, яка є публічною, є суттєвим позитивним фактором, який впливає на довгостроковий кредитний рейтинг та підсилює конкурентні переваги Deutsche Bank в Україні.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок серпня 2023 року та впродовж всього періоду аналізу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом: зокрема, нормативи Н2 та Н3 Банку в рази перевищували не лише встановлені НБУ граничні значення, але й середні показники даних нормативів по банківській системі України. Також АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продовжував підтримувати дуже хороший запас ліквідності, про що свідчать нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які в рази перевищували встановлені регулятором граничні значення.

Кредитний портфель АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", як і раніше, характеризувався найвищою якістю: станом на 01.07.2023 в кредитному портфелі Банку були відсутні non-performing loans (NPL). При цьому, 95,70% активів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" можна було віднести до категорії високоліквідних активів, які, зокрема, складались з грошових коштів та їх еквівалентів, а також з коштів в інших банках.

За підсумками першого півріччя 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року прибуток АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" виріс майже в 4 раза і склав 136,211 млн грн, а чистий процентний дохід Банку збільшився в 2,26 раза до 235,763 млн грн. Таким чином, в першому півріччі 2023 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", як і в попередні періоді характеризувався високими темпами приросту прибутку та чистого процентного доходу, що високо оцінюється Агентством. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (укр.) - 14.08.2023

Оновлення рейтингу АТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (engl.) - 14.08.2023

Персональна сторінка банку на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com