Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"


31/05/2021

31 травня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (код ЄДРПОУ 36520434) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за 2020 рік, а також окремих форм статистичної звітності Банку за січень-квітень 2021 року.

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2020 року та січня-квітня 2021 року регулятивний капітал АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н1) коливався в діапазоні від 319,466 млн грн до 370,873  млн грн. З початку 2021 року регулятивний капітал Банку (Н1) зменшився на 9,85% і станом на 05.05.2021 його обсяг склав 319,466 млн грн, що на 119,466 млн грн перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н2) в період з 02.01.2020 по 05.05.2021 коливався в межах від 58,05% до 153,63%, демонструючи різноспрямовану динаміку. При цьому, Н2 Банку на постійній основі з великим запасом перевищував як встановлений регулятором граничний рівень, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Так, станом на 05.05.2021 Н2 Банку складав 77,34%, що в 7,73 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було в 3,36 рази більше за середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н3) впродовж 2020 року та січня-квітня 2021 року коливався в рамках 52,04-150,02%. При цьому, показники Н3 Банку на постійній основі в декілька разів перевищували не лише встановлений НБУ граничний рівень, а й середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 05.05.2021 норматив достатності основного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н3) складав 77,34%, що в 11,05 разів перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, а також було в 4,61 рази більше за середньо-ринковий показник.

      Таким чином, станом на початок травня 2021 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продовжував підтримувати достатність регулятивного та основного капіталу  на дуже високому рівні, про що свідчать показники нормативів Н2 та Н3 Банку, які в декілька разів перевищували як встановлені НБУ граничні рівні, так і середньо-ринкові значення.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2021 по 01.04.2020 активи АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" зменшились на 24,15% (з 4,254 млрд грн до 3,227 млрд грн), при цьому, кредитний портфель Банку виріс на 6,92% (з 402,171 млн грн до 429,982 млн грн), а його частка в активах збільшилась на 3,88 п.п. (з 9,45% до 13,33%).

Агентство знову звертає увагу на зазвичай суттєве коливання частки кредитів у активах АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", що спостерігається з кварталу до кварталу та пов’язане зі специфікою операцій Банку. Зокрема, в період з 01.01.2019 по 01.04.2021 питома вага кредитів та заборгованості клієнтів у активах АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" коливалась в діапазоні від 7,74% до 54,09%. Крім того, Агентство підкреслює, що станом на 01.04.2021 в кредитному портфелі Банку були відсутні кредити фізичним особам та кредити в іноземній валюті, що нівелює прямий вплив валютного ризику. Станом на 01.04.2021 до категорії високоліквідних активів можна було віднести 65,90% активів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ": грошові кошти та їх еквіваленти складали 1,085 млрд грн або 33,64% активів Банку, а кошти в інших банках – 1,041 млрд грн або 32,26% активів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ".

     Також  Агентство акцентує увагу на тому, що Банк, як і раніше, продовжує підтримувати якість кредитного портфеля на найвищому рівні: станом на 01.04.2021 в кредитному портфелі АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" були відсутні non-performing loans (NPL) (що розраховуються як сума кредитів 5 класу боржників-фізичних осіб та 10 класу боржників-юридичних осіб), тоді як середній показник NPL по банківській системі України складав 42,01%.

 

Ліквідність

Впродовж 2020 року та січня-квітня 2021 року  норматив короткострокової ліквідності АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н6) коливався в діапазоні від 90,84% до 117,09%. При цьому, Н6 Банку практично на постійній основі з вагомим запасом перевищував встановлену НБУ граничну відмітку, а також був помітно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 05.05.2021 Н6 Банку складав 109,31%, що на 49,31 п.п. перевищувало встановлений НБУ граничний рівень, а також було на 19,81 п.п. більше, ніж середньо-ринкове значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (LCRвв) в період з 01.01.2020 по 01.05.2021 коливався в межах 230,04-556,16% та на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.05.2021 LCRвв Банку складав 294,60%, що в 2,95 рази перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (LCRів) впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.05.2021 коливався в рамках від 205,65% до 536,75%, в рази перевищуючи встановлену НБУ граничну позначку. Станом на 01.05.2021 LCRів Банку складав 254,54%, що в 2,55 рази перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" станом на 01.05.2021 складав 522,00%, що в 6,53 разів перевищувало встановлене НБУ граничне значення. Норматив NSFR визначає мінімально необхідний рівень стабільного фінансування, достатній для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік.

      Отже, станом на початок травня 2021 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був дуже добре забезпечений ліквідністю: Банк підтримував вагомий запас за нормативом Н6, а нормативи LCRвв, LCRів та NSFR в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2021 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" отримав прибуток в обсязі 5,134 млн грн, що на 41,94% менше прибутку, отриманого Банком за підсумками першого кварталу 2020 року. При цьому, Агентство нагадує, що в четвертому кварталі 2020 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" показав збиток в сумі 6,111 млн грн.

     Ключові статті доходів Банку за підсумками першого кварталу 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року продемонстрували різноспрямовану динаміку. Так, чистий процентний дохід АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" зменшився на 19,75% (до 23,732 млн грн), а чистий комісійний дохід Банку виріс на 52,84% (до 4,842 млн грн).

     Таким чином, в умовах триваючих карантинних обмежень, АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" повернувся до прибуткової діяльності, збільшивши більш ніж в 1,5 рази чистий комісійний дохід та згенерувавши прибуток в обсязі 5,134 млн грн. При цьому, низхідна динаміка фінансового результату, продемонстрована Банком за підсумками першого кварталу 2021 року в порівнянні з першим кварталом 2020 року, відповідає загальній тенденції в банківській системі України.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк перебував на обліку в органах доходів та зборів та не мав заборгованості з податків.

     Агентство вкотре підкреслює, що АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" має дуже високий рівень зовнішньої підтримки від свого акціонера – Deutsche Bank. Агентство нагадує, що Deutsche Bank, крім традиційної зовнішньої підтримки своєї дочірньої структури, яка базується на внесках до статутного капіталу, на забезпеченні ліквідності та стимулюється репутаційними ризиками, декларує гарантії виконання АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" його договірних зобов'язань. Наявність "твердої гарантії" Deutsche Bank, яка є публічною, є суттєвим позитивним фактором, який впливає на довгостроковий кредитний рейтинг та підсилює конкурентні переваги Deutsche Bank в Україні. 

 

Узагальнення

     Таким чином, станом на початок травня 2021 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продовжував підтримувати достатність регулятивного та основного капіталу на дуже високому рівні, про що свідчать показники нормативів Н2 та Н3 Банку, які в декілька разів перевищували не лише встановлені НБУ граничні рівні, а й середньо-ринкові значення. АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був дуже добре забезпечений ліквідністю, на що, зокрема, вказують нормативи Н6, NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які істотно перевищували встановлені регулятором граничні значення. Якість кредитного портфеля АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продовжувала залишатися на найвищому рівні: станом на 01.04.2021 в кредитному портфелі Банку, як і раніше, були відсутні non-performing loans (NPL). За підсумками першого кварталу 2021 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" отримав прибуток в обсязі 5,134 млн грн, що на 41,94% менше прибутку, отриманого Банком за підсумками першого кварталу 2020 року. При цьому, Агентство зазначає, що низхідна динаміка фінансового результату є загальною тенденцією банківської системи України. Водночас Агентство позитивно оцінює факт повернення АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" до прибуткової діяльності, а також приріст більш ніж в 1,5 рази чистого комісійного доходу Банку.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (укр.) - 31.05.2021

Оновлення рейтингу АТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (engl.) - 31.05.2021

Персональна сторінка банку на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com