Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"


18/08/2021

18 серпня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (код ЄДРПОУ 36520434) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за перше півріччя 2021 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за січень-липень 2021 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н1) впродовж 2020 року та січня-липня 2021 року коливався в межах від 317,401 млн грн до 370,873  млн грн. З початку 2021 року регулятивний капітал Банку (Н1) зменшився на 7,43% і станом на 02.08.2021 його обсяг склав 328,047 млн грн, що на 128,047 млн грн перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н2) в період з 02.01.2020 по 02.08.2021 коливався в діапазоні 58,05-153,63% та демонстрував різноспрямовану динаміку. При цьому, Н2 Банку на постійній основі з великим запасом перевищував не лише встановлений регулятором граничний рівень, а й середні показники даного нормативу по банківській системі України. Так, станом на 02.08.2021 Н2 Банку складав 68,87%, що в 6,89 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було в 3,17 рази більше за середньо-ринковий показник. 

Норматив достатності основного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н3) впродовж 2020 року та січня-липня 2021 року коливався в рамках 52,04- 150,02% та на постійній основі в декілька разів перевищував як встановлений НБУ граничний рівень, так і середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.08.2021 норматив достатності основного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н3) складав 68,60%, що в 9,80 рази перевищувало встановлену регулятором граничну відмітку, а також було в 4,37 рази більше за середньо-ринковий показник. 

Отже, станом на початок серпня 2021 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать відповідні нормативи Банку. Зокрема, нормативи Н2 та Н3 АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" в декілька разів перевищували як встановлені НБУ граничні значення, так і середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.07.2021 порівняно з 01.01.2020 активи АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" виросли на 9,41% і склали 4,654 млрд грн, обсяг кредитного портфеля Банку зменшився на 1,72% до 395,260 млн грн, а його частка в активах скоротилась на 0,96 п.п. і склала 8,49%.

При цьому, Агентство вкотре звертає увагу на зазвичай суттєве коливання частки кредитів у активах АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", що спостерігається з кварталу до кварталу та є наслідком специфіки операцій Банку. Так, в період з 01.07.2019 по 01.07.2021 питома вага кредитів та заборгованості клієнтів у активах АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" коливалась в межах від 7,74% до 54,09%. Поряд з цим Агентство підкреслює, що станом на початок липня 2021 року в кредитному портфелі Банку були відсутні кредити фізичним особам та кредити в іноземній валюті, що нівелює прямий вплив валютного ризику. Станом на 01.07.2021 до категорії високоліквідних активів можна було віднести 68,74% активів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ": грошові кошти та їх еквіваленти складали 1,733 млрд грн або 37,23% активів Банку, а кошти в інших банках – 1,467 млрд грн або 31,51% активів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ".

Крім того, Агентство акцентує увагу на тому, що Банк, як і раніше, продовжує підтримувати якість кредитного портфеля на найвищому рівні: станом на 01.07.2021 в кредитному портфелі АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" були відсутні non-performing loans (NPL) (що розраховуються як сума кредитів 5 класу боржників-фізичних осіб та 10 класу боржників-юридичних осіб), тоді як середній показник NPL по банківській системі України складав 39,09%.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н6) впродовж 2020 року та січня-липня 2021 року коливався в межах 90,84-117,09% та з вагомим запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також переважно був помітно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.08.2021 Н6 Банку складав 107,51%, що на 47,51 п.п. перевищувало встановлену НБУ граничну відмітку, а також було на 17,96 п.п. більше, ніж середньо-ринкове значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (LCRвв) в період з 01.01.2020 по 01.08.2021 коливався в діапазоні від 230,04% до 556,16%, на постійній основі в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.08.2021 LCRвв Банку складав 290,74%, що в 2,91 рази перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (LCRів) впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.08.2021 коливався в рамках 205,65-536,75% та в рази перевищував встановлений НБУ граничний рівень. Станом на 01.08.2021 LCRів Банку складав 256,60%, що в 2,57 рази перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" станом на 01.08.2021 складав 664,55%, що в 8,31 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

     Таким чином, станом на початок серпня 2021 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був дуже добре забезпечений ліквідністю: нормативи LCRвв, LCRів та NSFR Банку в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, а Н6 був помітно вищим за середній показник даного нормативу по банківській системі України.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2021 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" отримав прибуток в обсязі 9,517 млн грн, що на 10,81% менше прибутку, отриманого Банком за підсумками першого півріччя 2020 року. 

При цьому, ключові статті доходів Банку за вказаний період аналізу продемонстрували висхідну динаміку. Так, за підсумками першого півріччя 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року чистий процентний дохід АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" виріс на 10,86% і склав 56,050 млн грн, а чистий комісійний дохід збільшився у 2,24 рази до 11,877 млн грн. Водночас, низхідна динаміка прибутку АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" пов’язана зі зростанням обсягу непроцентних витрат Банку (на 35,90%: з 47,087 млн грн до 63,991 млн грн), а саме: витрат на утримання персоналу (на 33,00%) та адміністративних та інших операційних витрат (на 39,37%). 

Отже, в умовах триваючих карантинних обмежень, АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" наростив ключові статті своїх доходів та згенерував доволі вагомий обсяг прибутку, що позитивно оцінюється Агентством.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк перебував на обліку в органах доходів та зборів та не мав заборгованості з податків.

Агентство нагадує, що АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" має дуже високий рівень зовнішньої підтримки від свого акціонера – Deutsche Bank. Агентство вкотре підкреслює, що Deutsche Bank, крім традиційної зовнішньої підтримки своєї дочірньої структури, яка базується на внесках до статутного капіталу, на забезпеченні ліквідності та стимулюється репутаційними ризиками, декларує гарантії виконання АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" його договірних зобов'язань. Наявність "твердої гарантії" Deutsche Bank, яка є публічною, є суттєвим позитивним фактором, який впливає на довгостроковий кредитний рейтинг та підсилює конкурентні переваги Deutsche Bank в Україні.

 

 

Узагальнення

 

Таким чином, станом на початок серпня 2021 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був дуже добре забезпечений капіталом (регулятивним та основним), про що свідчать відповідні нормативи Банку: Н2 та Н3 в декілька разів перевищували як встановлені НБУ граничні значення, так і середні показники даних нормативів по банківській системі України. АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" підтримував дуже хороший запас ліквідності: LCRвв, LCRів та NSFR в рази перевищували встановлені регулятором граничні значення, а Н6 був помітно вищим за середньо-ринковий показник. Якість кредитного портфеля АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продовжувала залишатися на найвищому рівні: станом на 01.07.2021 в кредитному портфелі Банку, як і раніше, були відсутні non-performing loans (NPL). За підсумками першого півріччя 2021 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" отримав прибуток в обсязі 9,517 млн грн, що на 10,81% менше прибутку, отриманого Банком за підсумками першого півріччя 2020 року. При цьому, АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" наростив ключові статті своїх доходів, а на динаміку прибутку Банку вплинуло зростання обсягу непроцентних витрат. Водночас, Агентство позитивно оцінює факт прибуткової діяльності АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" на фоні зростання чистого процентного та чистого комісійного доходів Банку (на 10,86% та 123,88% відповідно).

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (укр.) - 18.08.2021

Оновлення рейтингу АТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (engl.) - 18.08.2021

Персональна сторінка банку на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com