Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»


08/11/2021

8 листопада 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 36061927) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Банк (позичальник) або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової звітності Банку за підсумками дев’яти місяців 2021 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2020 рік та за січень-жовтень 2021 року.

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «ЄПБ» (Н1) впродовж 2020 року та січня-жовтня 2021 року коливався в діапазоні від 238,908 млн грн до 280,092 млн грн та демонстрував тенденцією до зростання. З початку 2021 року регулятивний капітал Банку виріс на 6,94% і станом на 01.11.2021 його обсяг склав 279,512 млн грн, що на 79,512 млн грн перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «ЄПБ» (Н2) в період з 02.01.2020 по 01.11.2021 коливався в межах 52,80-76,75% та на постійній основі в рази перевищував не лише встановлене НБУ граничне значення, а й середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2021 Н2 Банку склав 76,75%, що в 7,7 рази перевищило граничну відмітку, встановлену регулятором на рівні 10%. 

Норматив достатності основного капіталу АТ «ЄПБ» (Н3) протягом 2020 року та січня-жовтня 2021 року коливався в рамках 47,35-76,31% та на постійній основі в декілька разів перевищував як встановлене НБУ граничне значення, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2021 Н3 Банку складав 76,31%, що в 10,9 рази перевищувало граничну позначку, встановлену регулятором на рівні 7%. 

Отже, станом на початок листопада 2021 року АТ «ЄПБ» продовжував підтримувати достатність регулятивного та основного капіталу на високу рівні, на що вказують показники нормативів Н2 та Н3 Банку, які в декілька разів перевищували встановлені НБУ граничні значення, а також були істотно вищими за середні значення Н2 та Н3 по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.10.2021 порівняно з 01.01.2021 активи АТ «ЄПБ» виросли на 90,06% і склали 941,500 млн грн, кредитний портфель Банку зменшився на 13,91% до 316,303 млн грн, обсяг інвестицій в цінні папери (які складались виключно з боргових цінних паперів, емітованих НБУ) виріс в 6,66 разів і склав 466,544 млн грн, а грошові кошти та їх еквіваленти збільшились в 4,46 рази до 128,606 млн грн. 

 За період з 01.01.2021 по 01.10.2021 в структурі активів АТ «ЄПБ» відбулися наступні зміни:

-  частка кредитного портфеля в активах Банку зменшилась на 40,57 п.п.: з 74,17% до 33,60%;

- частка інвестицій в цінні папери виросла на 35,41 п.п.: з 14,14% до 49,55%;

- частка грошових коштів та їх еквівалентів збільшилась на 7,83 п.п.: з 5,83% до 13,66%. 

       Впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.09.2021  частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» (що розраховуються як сума кредитів п’ятого класу фізичним особам і кредитів десятого класу юридичним особам) коливалась в межах від 23,15% до 27,95%. Станом на 01.09.2021 порівняно з 01.01.2021 частка NPL Банку зменшилась на 1,24 п.п. і склала 25,78%, що на 11,15 п.п. менше за середній показник NPL по банківській системі України, який складав 36,93%.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ «ЄПБ» (Н6) впродовж 2020 року та січня-жовтня 2021 року коливався в діапазоні 86,01-163,65%, та на постійній основі з вагомим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також переважно був помітно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2021 Н6 Банку складав 123,38%, що в 2,06 рази перевищувало граничне значення, встановлене регулятором на рівні 60%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «ЄПБ» в період з 01.01.2020 по 01.10.2021 коливався в межах від 271,25% до 1174,98%. При цьому, LCRвв Банку в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.10.2021 коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) Банку складав 619,11%, що в 6,19 рази перевищувало нормативне значення, встановлене регулятором на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «ЄПБ» впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.10.2021 коливався в рамках від 117,11% до 1560,96%, та переважно в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.10.2021 LCRів Банку складав 244,00%, що в 2,44 рази перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «ЄПБ» станом на 01.10.2021 складав 257,24%, що було в 2,86 рази вище за встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (яке з 1 жовтня 2021 року має становити не менше 90%). При цьому Агентство нагадує, що вказаний коефіцієнт встановлює мінімально необхідний рівень ліквідності, достатній для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті в один рік.

    Отже, в аналізованому періоді АТ «ЄПБ» продовжував підтримувати хороший запас ліквідності, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR).

 

Дохідність операцій

    За підсумками 9 місяців 2021 року АТ «ЄПБ» отримав прибуток в обсязі 15,660 млн грн, що на 1,39% перевищило обсяг прибутку, отриманий Банком за підсумками 9 місяців 2020 року. 

  Водночас, за вказаний період аналізу ключові статті доходів АТ «ЄПБ» продемонстрували різноспрямовану динаміку. Так, за підсумками 9 місяців 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року чистий процентний дохід Банку зменшився на 2,03% до 49,636 млн грн, тоді як чистий комісійний дохід виріс на 27,55% до 11,240 млн грн). 

    Агентство позитивно оцінює як висхідну динаміку прибутку АТ «ЄПБ», так і хороший темп приросту чистого комісійного доходу Банку.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «ЄПБ» перебував на обліку в органах доходів та зборів. 

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за 2020 рік та за січень-жовтень 2021 року судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами відповідно до власних внутрішніх правил та положень, а також відповідно до чинного законодавства. 

Таким чином, станом на початок листопада 2021 року АТ «ЄПБ» продовжував підтримувати високий рівень достатності регулятивного та основного капіталу, на що вказують показники нормативів Н2 та Н3 Банку, які в декілька разів перевищували встановлені НБУ граничні значення, а також були вищими за середні значення відповідних нормативів по банківській системі України. Впродовж періоду аналізу АТ «ЄПБ» був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR). Частка NPL в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» станом на початок вересня 2021 року була на 11,15 п.п. меншою за середній показник NPL по банківській системі України. За підсумками 9 місяців 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року АТ «ЄПБ» продемонстрував хороший темп приросту чистого комісійного доходу (+27,55%), а також на 1,39% наростив обсяг прибутку (до 15,660 млн грн), що в умовах триваючих карантинних обмежень позитивно оцінюється Агентством.  

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com