Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»


16/03/2024

16 березня 2024 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 36061927) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк (позичальник) або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової звітності Банку за 2023 рік, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2023 рік та за січень-лютий 2024 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

 

Капитал и адекватность капитала

Регулятивний капітал АТ «ЄПБ» (Н1) впродовж 2023 року та січня-лютого 2024 року коливався в межах від 290,047 млн грн до 343,278 млн грн. З початку 2023 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 13,47% і станом на 01.03.2024 його обсяг склав 338,955 млн грн, що на 138,955 млн грн перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «ЄПБ» (Н2) в період з 02.01.2023 по 01.03.2024 коливався в діапазоні 70,48%–96,34% та на постійній основі в рази перевищував не лише встановлене НБУ граничне значення, а й середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2024 Н2 Банку склав 76,70%, що в 7,67 раза перевищило встановлений регулятором граничний рівень, а також було в 3,84 раза більшим за середній рівень Н2 по банківській системі України. 

       Норматив достатності основного капіталу АТ «ЄПБ» (Н3) впродовж 2023 року та січня-лютого 2024 року коливався в межах 61,53%–80,09% та на постійній основі в кілька разів перевищував як встановлене НБУ граничне значення, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2024 Н3 Банку становив 63,32%, що в 9,05 раза перевищувало встановлене регулятором граничне значення, та в 5,25 раза перевищувало середньо-ринковий рівень Н3. 

Таким чином, впродовж аналізованого періоду та станом на початок березня 2024 року АТ «ЄПБ» продовжував підтримувати достатність регулятивного та основного капіталу на дуже високому рівні. Зокрема, показники нормативів Н2 та Н3 Банку в декілька разів перевищували не лише встановлені НБУ граничні рівні, а й середні значення даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

За 2023 рік активи АТ «ЄПБ» виросли на 36,93% і станом на 01.01.2024 становили 1,112 млрд грн, кредитний портфель Банку скоротився на 36,81% і склав 180,199 млн грн, інвестиції в цінні папери (які складались виключно з депозитних сертифікатів НБУ (96,72% портфеля цінних паперів) та з ОВДП (3,28% портфеля)) виросли в 1,92 раза до 827,197 млн грн, а грошові кошти та їх еквіваленти збільшились на 13,79% до 60,611 млн грн.

 За період з 01.01.2023 по 01.01.2024 в структурі активів АТ «ЄПБ» відбулись наступні зміни:

- частка кредитного портфеля в активах Банку знизилась на 18,91 п.п.: з 35,12% до 16,21%;

- частка інвестицій в цінні папери виросла на 21,34 п.п.: з 53,06% до 74,40%;

- частка грошових коштів та їх еквівалентів зменшилась на 1,11 п.п.: з 6,56% до 5,45%.

Отже, станом на початок 2024 року 79,85% активів АТ «ЄПБ» були представлені ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику: грошовими коштами та їх еквівалентами, депозитними сертифікатами НБУ та ОВДП. 

Частка неробочих кредитів (NPL) у кредитному портфелі АТ «ЄПБ», які розраховуються Агентством як сума кредитів 10 класу (для кредитів юридичним особам, крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення) та кредитів 5 класу (для кредитів всім іншим позичальникам) станом на 01.01.2024 порівняно з 01.01.2023 виросла на 23,76 п.п. до 53,41%, а середнє значення частки NPL по банківській системі України знизилось на 0,77 п.п. до 37,35%.

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.03.2024 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «ЄПБ» коливався в межах від 220,26% до 429,81%. Станом на 01.03.2024 NSFR Банку склав 340,31%, що в 3,4 раза перевищило граничне значення для даного нормативу. 

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «ЄПБ» в період з 01.01.2023 по 01.03.2024 коливався в діапазоні 432,14%-2595,33% та на постійній основі в декілька разів перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.03.2024 LCRвв Банку складав 572,01%, що в 5,72 раза перевищувало нормативне значення, встановлене регулятором на рівні 100%. 

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «ЄПБ» впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.03.2024 коливався в межах від 269,73% до 670,63%, в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.03.2024 LCRів Банку складав 425,53%, що в 4,26 раза перевищувало нормативне значення. 

Отже, станом на початок березня 2024 року та впродовж аналізованого періоду АТ «ЄПБ» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать високі показники нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які істотно перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

      Прибуток АТ «ЄПБ» за 2023 рік склав 15,603 млн грн, що на 8,82% більше ніж прибуток Банку за 2022 рік. 

     При цьому, ключові статті доходів АТ «ЄПБ» в аналізованому періоді також показали зростання. Зокрема, за підсумками 2023 року порівняно з 2022 роком чистий процентний дохід Банку виріс на 14,18% до 98,922 млн грн, а чистий комісійний дохід збільшився на 13,77% і склав 14,100 млн грн. 

Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність та висхідну динаміку ключових статей доходів та прибутку АТ «ЄПБ» в умовах військової агресії з боку росії та запровадження в Україні воєнного стану.

 

Інші фактори

 

На момент оновлення рейтингу АТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами відповідно до власних внутрішніх правил та положень, а також відповідно до чинного законодавства.

 

Узагальнення

Таким чином, впродовж періоду аналізу та станом на початок березня 2024 року АТ «ЄПБ» продовжував підтримувати достатність капіталу (регулятивного та основного) на дуже високому рівні. Зокрема, нормативи Н2 та Н3 Банку в декілька разів перевищували не лише встановлені НБУ граничні значення, а й середні показники цих нормативів по банківській системі України. Також АТ «ЄПБ» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ нормативні значення. Частка NPL в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» станом на 01.01.2024 склала 53,41%, що було на 16,06 п.п. більше, ніж середній показник NPL по банківській системі України (частка кредитного портфеля в активах Банку станом на 01.01.2024 становила всього 16,21%). Станом на 01.01.2024 року 79,85% активів АТ «ЄПБ» були представлені ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошовими коштами та їх еквівалентами, депозитними сертифікатами НБУ та ОВДП. За підсумками 2023 року АТ «ЄПБ» продемонстрував прибуткову діяльність, при цьому ключові статті його доходів та прибуток збільшились порівняно з 2022 роком. Зокрема, чистий процентний дохід Банку виріс на 14,18% до 98,922 млн грн, чистий комісійний дохід – на 13,77% до 14,100 млн грн, а прибуток – на 8,82% до 15,603 млн грн. 

      Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "ЄПБ" із статистичними додатками (укр.) - 16.03.2024

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com