Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг Акціонерного товариства «Полтава-Банк»


18/03/2024

 18 березня 2024 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу Акціонерного товариства «Полтава-Банк» (код ЄДРПОУ 09807595) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк (позичальник) або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової звітності Банку за 2023 рік, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2023 рік та за січень-лютий 2024 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «Полтава-Банк» (Н1) впродовж 2023 року та січня-лютого 2024 року коливався в межах від 759,160 млн грн до 969,351 млн грн. З початку 2023 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 13,10% і станом на 01.03.2024 його обсяг склав 881,037 млн грн, що в 4,41 раза перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «Полтава-Банк» (Н2) в період з 02.01.2023 по 01.03.2024 коливався в діапазоні 34,25%–43,72% та на постійній основі не лише в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, але й був істотно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2024 Н2 Банку склав 35,20%, що в 3,52 раза перевищило встановлений регулятором граничний показник, а також було на 15,22 п.п. вище ніж середньо-ринковий рівень Н3. 

Норматив достатності основного капіталу АТ «Полтава-Банк» (Н3) впродовж 2023 року та січня-лютого 2024 року коливався в межах 25,54%–31,61% та на постійній основі в рази перевищував як встановлене НБУ граничне значення, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2024 Н3 Банку становив 25,54%, що в 3,65 раза перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також було в 2,12 раза вищим за середній рівень Н3 по банківській системі України. 

Таким чином, впродовж аналізованого періоду та станом на початок березня 2024 року АТ «Полтава-Банк» продовжував підтримувати достатність регулятивного та основного капіталу на дуже високому рівні, на що вказують показники нормативів Н2 та Н3 Банку, які в рази перевищували не лише встановлені НБУ граничні рівні, а й середні значення даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

За 2023 рік активи АТ «Полтава-Банк виросли на 12,60% до 4,822 млрд грн, кредитний портфель знизився на 20,47% і склав 990,620 млн грн, інвестиції в цінні папери (які на 99,998% складались з ОВДП та депозитних сертифікатів НБУ) збільшились на 6,87% до 2,348 млрд грн, а грошові кошти та їх еквіваленти виросли в 2,54 раза і склали 1,088 млрд грн.

 За період з 01.01.2023 по 01.01.2024 в структурі активів АТ «Полтава-Банк» відбулися наступні зміни:

-  частка кредитного портфеля в активах Банку зменшилась на 8,55 п.п.: з 29,09% до 20,54%;

-  частка інвестицій в цінні папери знизилась на 2,61 п.п.: з 51,30% до 48,69%;

-  частка грошових коштів та їх еквівалентів виросла на 12,58 п.п.: з 9,99% до 22,57%.

Отже, станом на початок 2024 року 71,26% активів АТ «Полтава-Банк» були представлені ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику: грошовими коштами та їх еквівалентами, ОВДП і депозитними сертифікатами НБУ.

Частка неробочих кредитів (NPL) у кредитному портфелі АТ «Полтава-Банк», які розраховуються Агентством як сума кредитів 10 класу (для кредитів юридичним особам, крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення) та кредитів 5 класу (для кредитів всім іншим позичальникам) станом на 01.01.2024 порівняно з 01.01.2023 виросла на 21,38 п.п. до 33,05%. При цьому, станом на 01.01.2024 частка NPL Банку була на 4,30 п.п. меншою ніж середнє значення рівня NPL по банківській системі України.

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.03.2024 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «Полтава-Банк» коливався в межах від 171,08% до 272,57%. Станом на 01.03.2024 NSFR Банку склав 227,53%, що в 2,28 раза перевищило граничне значення для даного нормативу, встановлене НБУ на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «Полтава-Банк» в період з 01.01.2023 по 01.03.2024 коливався в діапазоні 449,82%-795,05% та на постійній основі в декілька разів перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.03.2024 LCRвв Банку складав 477,29%, що в 4,77 раза перевищувало нормативне значення, встановлене регулятором на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «Полтава-Банк» впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.03.2024 коливався в межах від 152,85% до 576,95%, переважно в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.03.2024 LCRів Банку складав 434,29%, що в 4,34 раза перевищувало нормативне значення (на рівні 100%).

Отже, станом на початок березня 2024 року АТ «Полтава-Банк» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать високі показники нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

В аналізованому періоді ключові статті доходів та прибуток АТ «Полтава-Банк» показали істотний приріст. 

Зокрема, чистий процентний дохід АТ «Полтава-Банк» за 2023 рік порівняно з 2022 роком виріс на 38,32% до 353,045 млн грн, а чистий комісійний дохід збільшився на 14,51% до 113,785 млн грн. Прибуток АТ «Полтава-Банк» за 2023 рік склав 93,723 млн грн, що в 2,28 раза перевищило прибуток Банку за 2022 рік. При цьому, в звіті про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером витрат за 2023 рік Банком визнано збиток від зменшення корисності на суму 82,828 млн грн. 

Агентство позитивно оцінює висхідну динаміку та вагомі темпи приросту прибутку та ключових статей доходів АТ «Полтава-Банк», які були продемонстровані Банком в аналізованому періоді.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АТ «Полтава-Банк» виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами відповідно до власних внутрішніх правил та положень, а також відповідно до чинного законодавства.

 

Узагальнення

Таким чином, впродовж періоду аналізу та станом на початок березня 2024 року АТ «Полтава-Банк» продовжував підтримувати достатність капіталу (регулятивного та основного) на дуже високому рівні: нормативи Н2 та Н3 Банку не лише в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, але й були істотно вищими за середні показники цих нормативів по банківській системі України. Також АТ «Полтава-Банк» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які станом на 01.03.2024 в рази перевищували встановлені НБУ нормативні значення.

Активи АТ «Полтава-Банк» характеризувались високою якістю: станом на початок 2024 року 71,26% активів АТ «Полтава-Банк» були представлені ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошовими коштами та їх еквівалентами, ОВДП і депозитними сертифікатами НБУ. Частка NPL в кредитному портфелі Банку станом на 01.01.2024 склала 33,05%, що було на 4,30 п.п. менше ніж середній рівень NPL по банківській системі України. При цьому, частка кредитного портфеля в активах Банку знизилась до 20,54%.

За підсумками 2023 року порівняно з 2022 роком АТ «Полтава-Банк» істотно наростив обсяги прибутку та ключових статей доходів: чистий процентний дохід виріс на 38,32%, чистий комісійний дохід – на 14,51%, а прибуток збільшився в 2,28 раза і склав 93,723 млн грн. Агентство позитивно оцінює високі темпи приросту та вагомі обсяги ключових статей доходів та прибутку АТ «Полтава-Банк» в аналізованому періоді. 

 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "ПОЛАВА-БАНК" (укр.) - 18.03.2024

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com