Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено кредитний рейтинг АБ «УКРГАЗБАНК»


06/09/2019

6 вересня 2019 року Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280) за національною шкалою на рівні uaAА+. Позичальник з рейтингом uaAА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося підсумками роботи Банку за друге півріччя 2019 року, а також висновками, зробленими в результаті аналізу статистичної звітності Банку за січень-липень 2019 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Станом на 01.08.2019 регулятивний капітал АБ «УКРГАЗБАНК» склав 6,520 млрд. грн., що на 13,83% більше, ніж станом на 02.01.2019, а також в 32,6 рази вище встановленого НБУ граничного значення на рівні 200 млн. грн. Протягом 2018 року та січня-липня 2019 року динаміка Н1 Банку була нерівномірною, але з чіткою тенденцією до зростання, при цьому норматив Н1 знаходився в діапазоні 5,101-6,582 млрд. грн.

Протягом періоду з 02.01.2018 по 01.08.2019 норматив адекватності регулятивного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н2) коливався в межах від 10,92% до 15,30%. В рамках вказаного періоду аналізу Банк не допускав порушень Н2, а його значення із запасом перевищували встановлену НБУ граничну відмітку на рівні 10%, але при цьому були меншими за середні показники Н2 по банківській системі України. Станом на 01.08.2019 Н2 Банку склав 12,57%, що на 0,50 п.п. більше, ніж його значення станом на 02.01.2019, на  2,57 п.п. вище встановленого НБУ граничного рівня, але на 4,85 п.п. менше середньо-ринкового показника даного нормативу.

Таким чином, на думку Агентства, АБ «УКРГАЗБАНК» має хороший рівень забезпеченості регулятивним капіталом, на що вказують значення відповідних нормативів. Крім того, Агентство вкотре акцентує увагу на наявності у Банку високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера – держави Україна в особі Міністерства фінансів. 

 

Структура та якість активів

Активи АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 30.06.2019 в порівнянні з 31.12.2018 виросли на 1,92% і склали 83,805 млрд. грн. Зростання активів відбулось переважно за рахунок збільшення інвестицій, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, портфель яких збільшився на 28,65% (з 18,801 млрд. грн. до 24,189 млрд. грн.) і який станом на 30.06.2019 був на 98,37% сформований з ОВДП, депозитних сертифікатів, емітованих НБУ та державних боргових цінних паперів США. Також в активах Банку суттєвий приріст продемонстрував портфель коштів, розміщених у кредитних установах, обсяг яких виріс на 44,23% (з 727,055 млн. грн. до 1,049 млрд. грн.). В той же час, зменшення показали грошові кошти та їх еквіваленти, обсяг яких зменшився на 1,69% до 13,798 млрд. грн., а обсяг кредитного портфеля Банку знизився на 8,67% до 41,313 млрд. грн. Загалом станом на 30.06.2019р. 45,31% активів Банку було сформовано за рахунок високоліквідних інструментів з низьким рівнем кредитного ризику.

За період з 31.12.2018 по 30.06.2019 в структурі активів та кредитного портфеля АБ «УКРГАЗБАНК» відбулися наступні зміни:

- частка кредитів в активах Банку зменшилась на 5,72 п.п.: з 55,02% до 49,30%;

- частка валютних кредитів в кредитному портфелі Банку зросла на 0,94 п.п.: з 43,07% до 44,01%;

- частка кредитів фізичним особам (з врахуванням резервів) в кредитному портфелі зросла на 0,23 п.п.: з 13,01% до 13,24%.

Частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі Банку за період з 01.01.2019 по 01.07.2019 зросла на 2,18 п.п.: з 17,00% до 19,18%. При цьому Агентство відмічає, що, не зважаючи на приріст, частка NPL Банку була в 2,7 рази меншою за середній показник NPL по банківській системі України (який станом на 01.07.2019 склав 52,32%), що свідчить про хорошу якість кредитного портфеля АБ «УКРГАЗБАНК».

 

Ліквідність

В період з 02.01.2018 по 01.08.2019 норматив миттєвої ліквідності АБ «УКРГАЗБАНК» (Н4) коливався в діапазоні від 28,12% до 104,49%. Протягом вказаного періоду аналізу значення Н4 Банку з помітним запасом перевищували встановлене НБУ граничне значення та періодично (а з квітня 2019 року – на постійній основі) були вищими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.08.2019 Н4 Банку склав 93,08%, що було на 73,08 п.п. більше, ніж встановлене НБУ граничне значення, та на 28,15 п.п. перевищувало середній показник даного нормативу по банківській системі України.

Норматив поточної ліквідності Банку (Н5) протягом 2018 року та січня-липня 2019 року коливався в межах від 47,78% до 99,19%. Протягом вказаного періоду значення Н5 Банку з помітним запасом перевищували встановлене НБУ граничне значення, але при цьому Н5 був нижче за середньо-ринкові показники. Станом на 01.08.2019 норматив поточної ліквідності АБ «УКРГАЗБАНК» (Н5) склав 82,07%, що на 42,07 п.п. перевищило встановлену регулятором граничну відмітку, але на 17,11 п.п. було менше середнього значення даного нормативу по банківській системі.

Норматив короткострокової ліквідності АБ «УКРГАЗБАНК» (Н6) в період с 02.01.2018 по 01.08.2019 коливався в межах 62,64-87,64%. Протягом  вказаного періоду Н6 Банку з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був менше середніх показників Н6 по банківській системі України. Станом на 01.08.2019 Н6 Банку склав 85,26%, що було на 25,26 п.п. вище за встановлене НБУ граничне значення, але на 8,07 п.п. менше за середньо-ринковий показник даного нормативу.

Таким чином, на думку Агентства, протягом 2018 року та січня–липня 2019 року АБ «УКРГАЗБАНК» підтримував оптимальний запас ліквідності, що відповідало масштабам його діяльності, і про що свідчать показники нормативів ліквідності Банку, які на постійній основі помітно перевищували  встановлені НБУ граничні значення, а Н4 ще й періодично перевищував середні показники даного нормативу по банківській системі України. 

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2019 року АБ «УКРГАЗБАНК» отримав прибуток у сумі 275,986 млн. грн., що на 27,81% більше прибутку Банку за підсумками першого півріччя 2018 року.

У першому півріччі 2019 року Банк згенерував вагомі обсяги ключових статей доходів, але їх динаміка в порівнянні з тим же періодом 2018 року була різноспрямованою. Так, за вказаний період чистий процентний дохід Банку зменшився на 5,03% (з 1,612 млрд. грн. до 1,531 млрд. грн.), чистий комісійний дохід виріс на 45,25% (з 322,499 млн. грн. до 468,437 млн. грн.), а обсяг непроцентних доходів збільшився в 2,3 рази (з 519,013 млн. грн. до 1,202 млрд. грн.).

Агентство високо оцінює фінансовий результат діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» за другий квартал 2019 року (який склав 221,713 млн. грн. чистого прибутку).  Протягом останніх 14 кварталів Банк демонструє прибуткову діяльність із чіткою тенденцію до зростання обсягу прибутку із кварталу в квартал в рамках звітного року, починаючи з 2017 року. Здатність Банку на постійній основі генерувати та нарощувати ключові статі своїх доходів та прибуток заслуговує на високу оцінку. 

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АБ «УКРГАЗБАНК» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

Агентство високо оцінює співпрацю АБ «УКРГАЗБАНК» з першокласними західноєвропейськими банками в сфері торговельного фінансування, з якими Банк уклав угоди з метою забезпечення постачання імпортного газу в Україну. Крім того, АБ «УКРГАЗБАНК» отримав лінію торговельного фінансування від ЄБРР обсягом 40 млн. євро у межах «Програми сприяння розвитку торгівлі», яка спрямована на забезпечення Банку можливостями фінансування експортно-орієнтованих компаній, підтримку економічного розвитку України та створення нових робочих місць. Також Агентство високо оцінює співпрацю АБ «УКРГАЗБАНК» з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFС) та Експортно-імпортним банком США (US EXIM) за кредитними договорами та угодами фінансування зовнішньоекономічних торговельних операцій. Така співпраця сприяє росту кредитної активності Банку.

Агентство нагадує, що АБ «УКРГАЗБАНК» першим серед державних банків реалізував реформу корпоративного управління, створив систему  управління екологічними та соціальними ризиками, запровадив абсолютно нову для країни модель «Green banking». Успішна кооперація державного банку та IFC вже дозволила реалізувати більше 145 проектів у сфері чистої енергетики. Нині третина всіх проектів відновлюваної енергетики в Україні фінансується саме АБ «УКРГАЗБАНК».

Також Агентство нагадує, що Міністерство фінансів України, IFC і АБ «УКРГАЗБАНК» почали процедуру Due Diligence для входження в капітал Банку. Це стало можливим завдяки успішному виконанню АБ «УКРГАЗБАНК» і Міністерством фінансів України умов підписаного тристороннього Меморандуму про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації (продажу) Банку. 

 

Узагальнення

Таким чином, протягом 2018 року та січня-липня 2019 року АБ «УКРГАЗБАНК» підтримував достатній рівень забезпеченості регулятивним капіталом та оптимальний запас ліквідності, на що вказують відповідні нормативи, значення яких із запасом перевищували встановлені НБУ граничні показники. Банк продовжує генерувати вагомі обсяги доходів та прибутку: за підсумками першого півріччя 2019 року прибуток Банку склав 275,986 млн. грн., що на 27,81% більше, ніж за підсумками першого півріччя 2018 року. Станом на 01.07.2019 частка неробочих кредитів (NPL) в кредитах Банку була в 2,7 рази меншою за середній показник NPL по банківській системі України, що свідчить про хорошу якість кредитного портфеля АБ «УКРГАЗБАНК». Крім того, Агентство нагадує про наявність у Банку високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера – держави Україна в особі Міністерства фінансів.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com