Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено кредитний рейтинг АБ «УКРГАЗБАНК»


08/04/2024

8 квітня 2024 року Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280) за національною шкалою на рівні uaAА+. Позичальник з рейтингом uaAА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової звітності Банку за 2023 рік, а також статистичної звітності Банку за 2023 рік та за січень-лютий 2024 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АБ «УКРГАЗБАНК» (Н1) впродовж 2023 року та січня-лютого 2024 року коливався в межах від 7,358 млрд грн до 11,821 млрд грн. З початку 2023 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 32,50% і станом на 01.03.2024 його обсяг склав 10,073 млрд грн, що в 50,4 раза перевищувало граничне значення, встановлене НБУ в розмірі 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н2) впродовж періоду з 02.01.2023 року по 01.03.2024 коливався в діапазоні 10,63%-17,42%. При цьому, Н2 Банку з запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, але переважно був меншим ніж середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2024 Н2 Банку складав 14,94%, що на 4,94 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, але було на 5,04 п.п. нижчим за середній рівень Н2 по банківській системі України. 

Норматив достатності основного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н3) впродовж 2023 року та січня-лютого 2024 року коливався в межах від 10,55% до 13,62% і на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень. Станом на 01.03.2024 Н3 Банку складав 12,35%, що на 5,35 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, та було на 0,30 п.п. вищим за середньо-ринковий рівень Н3. 

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок березня 2024 року та впродовж всього періоду аналізу АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. 

    Крім того, Агентство вкотре акцентує увагу на наявності у АБ «УКРГАЗБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера – держави Україна в особі Міністерства фінансів.

 

Структура та якість активів

За 2023 рік активи АБ «УКРГАЗБАНК» виросли на 33,55% до 175,813 млрд грн, обсяг кредитного портфеля зменшився на 2,20% і склав 63,333 млрд грн, а портфель цінних паперів виріс більше ніж вдвічі до 46,668 млрд грн. При цьому, станом на 01.01.2024 портфель цінних паперів Банку був на 97,62% сформований з ОВДП. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в АБ «УКРГАЗБАНК» за 2023 рік виріс на 66,75% до 58,942 млрд грн, що становило 33,53% активів Банку. 

За 2023 рік структура активів та кредитного портфеля АБ «УКРГАЗБАНК» зазнала наступних змін:

 -  частка кредитів в активах Банку зменшилась на 13,17 п.п.: з 49,19% до 36,02%;

- частка кредитів фізичним особам (без врахування резервів) в кредитному портфелі Банку виросла на 2,31 п.п.: з 6,04% до 8,35%;

- частка валютних кредитів в кредитному портфелі Банку зменшилась на 7,22 п.п.: з 46,78% до 39,56%. 

Частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АБ «УКРГАЗБАНК», які розраховуються Агентством як сума кредитів 10 класу (для кредитів юридичним особам, крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення) та кредитів 5 класу (для кредитів всім іншим позичальникам) станом на 01.01.2024 порівняно з 01.01.2023 виросла на 6,96 п.п. до 31,66%. При цьому, станом на 01.01.2024 частка NPL Банку була на 5,69 п.п. меншою ніж середній рівень NPL по банківській системі України, який за даними НБУ становив 37,35%. 

     Таким чином, станом на початок 2024 року активи Банку були добре диверсифікованими: АБ «УКРГАЗБАНК» сформував вагомий портфель високоліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику (частка в активах грошових коштів та їх еквівалентів та ОВДП склала 59,44%), а частка кредитного портфеля Банку становила 36,02%. При цьому, показник NPL в кредитах АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.01.2024 був на 5,69 п.п. меншим ніж середнє значення NPL по банківській системі України.

 

Ліквідність

      Впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.03.2024 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АБ «УКРГАЗБАНК» коливався в межах від  113,89% до 146,01%. Станом на 01.03.2024 NSFR Банку становив 146,01%, що на 46,01 п.п. перевищувало граничне значення для даного нормативу, яке з 1 квітня 2023 року встановлене НБУ на рівні 100%. 

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АБ «УКРГАЗБАНК» в період з 01.01.2023 по 01.03.2024 коливався в діапазоні від 142,73% до 217,79%. Станом на 01.03.2024 LCRвв Банку складав 217,79%, що в 2,18 раза перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АБ «УКРГАЗБАНК» впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.03.2024 коливався в межах 130,31-283,41% та з запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.03.2024 LCRів Банку становив 193,90%, що в 1,94 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень. 

     Отже, на думку Агентства, станом на початок березня 2024 року та впродовж періоду аналізу АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений ліквідністю, на що вказують відповідні нормативи Банку, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками діяльності впродовж 2023 року прибуток АБ «УКРГАЗБАНК» склав 1,936 млрд грн, в той час діяльність Банку за підсумками 2022 року була збитковою. Агентство нагадує, що АБ «УКРГАЗБАНК» повернувся до прибуткової роботи в четвертому кварталі 2022 року, а наявність збитків в І-ІІІ кварталах 2022 року була пов’язана з істотним зростанням відрахувань до резервів.

     За підсумками 2023 року порівняно з 2022 роком ключові статті доходів АБ «УКРГАЗБАНК» показали різноспрямовану динаміку. Зокрема чистий процентний дохід Банку виріс на 33,75% до 6,680 млрд грн, а чистий комісійний дохід знизився на 8,73% і склав 1,297 млрд грн. Агентство позитивно оцінює вагомі обсяги чистого прибутку та ключових статей доходів Банку, отримані в 2023 році.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АБ «УКРГАЗБАНК» не був віднесений до категорії проблемних та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання. 

АБ «УКРГАЗБАНК» має статус системно-важливого Банку. Цей статус за результатами щорічного перегляду переліку системно важливих банків підтверджено рішенням Правління НБУ від 29.02.2024 р. №70-рш «Про визначення системно важливих банків».

 

З перших днів війни АБ «УКРГАЗБАНК» підтримує критично важливі та стратегічні галузі економіки країни, зокрема, підприємства агросектору, харчової промисловості, електроенергетики тощо, активно допомагає ЗСУ. Банк є одним з лідерів державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» (інвестиційний компонент) та програми портфельного страхування експортних кредитів. Зокрема, загалом за 2023 рік АБ «УКРГАЗБАНК» здійснив 758 нових угод з торгівельного фінансування, що на 227 угод більше ніж у 2022 році. Сума нових угод склала 15,9 млрд грн.

Крім того, в 2023 році АБ «УКРГАЗБАНК» було реалізовано:

-       81 угоду на загальну суму 212,35 млн євро за підтримки ЄБРР (тобто кожне десяте євро з усього, що інвестує ЄБРР в Україну, йде через АБ «УКРГАЗБАНК»);

-          21 угоду на зальну суму 72,36 млн євро за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC).

 

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок березня 2024 року та впродовж періоду аналізу АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений капіталом (регулятивним та основним) та ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.01.2024 портфель активів АБ «УКРГАЗБАНК» був добре диверсифікованим. Зокрема, частка в активах портфеля високоліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику (грошові кошти та їх еквіваленти і ОВДП) становила 59,44%, а частка кредитного портфеля становила 36,02%. При цьому, питома вага непрацюючих кредитів (NPL) в кредитах АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.01.2024 була на 5,69 п.п. меншою за середнє значення NPL по банківській системі України. 

За підсумками 2023 року прибуток АБ «УКРГАЗБАНК» склав 1,936 млрд грн. Чистий процентний дохід Банку за 2023 року порівняно з 2022 роком виріс на 33,75% до 6,680 млрд грн, а чистий комісійний дохід зменшився на 8,73% і склав 1,297 млрд грн. Агентство позитивно оцінює вагомі обсяги чистого прибутку, чистого процентного та чистого комісійного доходів, отримані Банком за результатами діяльності в 2023 році.

Також Агентство вкотре нагадує про наявність у АБ «УКРГАЗБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера (держави Україна) в особі Міністерства фінансів, що є додатковим фактором стійкості та стабільності Банку. 

 

 Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг"

Оновлення рейтингу АТ АБ "Укргазбанк" із статистичними показними - 08.04.2024

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com