Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено кредитний рейтинг АБ «УКРГАЗБАНК»


02/12/2020

2 грудня 2020 року Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280) за національною шкалою на рівні uaAА+. Позичальник з рейтингом uaAА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової звітності Банку за дев’ять місяців 2020 року, а також статистичної звітності Банку за січень-жовтень 2020 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АБ «УКРГАЗБАНК» (Н1) протягом 2019 року та січня-жовтня 2020 року коливався в діапазоні 5,616-8,289 млрд. грн., демонструючи різноспрямовану динаміку з тенденцією до зростання. За період з 02.01.2020 по 02.11.2020 регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 12,50% і склав 8,116 млрд. грн., що в 40,58 разів перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н2) в період з 02.01.2019 по 02.11.2020 коливався в межах від 11,77% до 16,79%. Динаміка Н2 Банку впродовж вказаного періоду аналізу була нерівномірною, при цьому його значення переважно з помітним запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, але були меншими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.11.2020 Н2 Банку складав 15,04%, що на 5,04 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, але було на 6,72 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н3) протягом 2019 року та січня-жовтня 2020 року коливався в рамках 11,45-16,63% та демонстрував різноспрямовану динаміку. При цьому, Н3 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також переважно був вищим за середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 02.11.2020 Н3 Банку складав 14,89%, що на 7,89 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 0,85 п.п. менше ніж середній показник даного нормативу по банківській системі України.

Отже, на думку Агентства, станом на початок листопада 2020 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку, які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Агентство вкотре акцентує увагу на наявності у АБ «УКРГАЗБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера – держави Україна в особі Міністерства фінансів.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2020 по 01.10.2020 активи АБ «УКРГАЗБАНК» виросли на 32,08% до 157,356  млрд. грн., а кредитний портфель Банку збільшився на 9,82% і склав 42,813 млрд. грн. Станом на 01.10.2020 портфель цінних паперів АБ «УКРГАЗБАНК» складав 72,612 млрд. грн. або 46,15% активів Банку, при цьому його обсяг на 97,53% був сформований з високоліквідних інструментів з низьким рівнем кредитного ризику, а саме: ОВДП (45,872 млрд. грн. або 63,17%), депозитних сертифікатів, емітованих НБУ (17,017 млрд. грн. або 23,44%), державних боргових цінних паперів США (5,725 млрд. грн. або 7,88%) та облігацій Державної іпотечної установи (2,208 млрд. грн. або 3,04%). Крім того, станом на 01.10.2020 обсяг грошових коштів та їх еквівалентів складав 38,125 млрд. грн., що займало 24,23% активів Банку.

Станом на 01.10.2020 порівняно з 01.01.2020 структура активів та кредитного портфеля АБ «УКРГАЗБАНК» зазнала наступних змін:

- частка кредитів в активах Банку зменшилась на 5,51 п.п.: з 32,72% до 27,21%;

- частка валютних кредитів в кредитному портфелі Банку виросла на 17,36 п.п.: з 45,61% до 62,97%;

- частка кредитів фізичним особам (без врахування резервів) в кредитному портфелі Банку зменшилась на 0,33 п.п.: з 7,20% до 6,87%.

Частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АБ «УКРГАЗБАНК» за період з 01.01.2020 по 01.11.2020 зменшилась на 4,60 п.п.: з 20,71% до 16,11%. При цьому, Агентство звертає увагу, що станом на 01.10.2020 середнє значення NPL по банківській системі України складало 47,73%, а частка NPL Банку становила 15,84%, тобто була в 3,01 рази меншою за середньо-ринковий показник.

Отже, станом на початок жовтня 2020 року 69,24% активів АБ «УКРГАЗБАНК» складали високоліквідні інструменти, що характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, тоді як частка кредитного портфеля Банку становила 27,21% (при цьому показник NPL в кредитах АБ «УКРГАЗБАНК»  був у 3,01 рази меншим за середнє значення NPL по банківській системі України).

 

Ліквідність

Впродовж 2019 року та січня-жовтня 2020 року норматив короткострокової ліквідності АБ «УКРГАЗБАНК» (Н6) коливався в межах від 69,61% до 90,57%, демонструючи різноспрямовану динаміку. Н6 Банку з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був менше середніх показників даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.11.2020 Н6 Банку складав 85,71%, що на 25,71 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, але було на 2,79 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АБ «УКРГАЗБАНК» в період з 01.01.2019 по 01.11.2020 коливався в діапазоні 103,78-247,36% і переважно в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного нормативу. Станом на 01.11.2020 LCRвв Банку складав 243,95%, що було в 2,44 рази більше, ніж встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АБ «УКРГАЗБАНК» протягом періоду з 01.01.2019 по 01.11.2020 коливався в рамках 64,03-194,42% та з помітним запасом перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.11.2020 LCRів Банку складав 134,71%, що на 34,71 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок листопада 2020 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений ліквідністю, на що вказують відповідні нормативи Банку (Н6, LCRвв та LCRів), які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. 

 

Дохідність операцій

За підсумками 9 місяців 2020 року АБ «УКРГАЗБАНК» отримав прибуток в обсязі 685,188 млн. грн., що на 97,47% перевищило прибуток Банку за 9 місяців 2019 року.

Водночас, ключові статті доходів Банку продемонстрували різноспрямовану динаміку. Так, за підсумками 9 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий процентний дохід АБ «УКРГАЗБАНК» зменшився на 7,07% і склав 2,151 млрд. грн., а чистий комісійний дохід Банку збільшився на 17,33% до 868,697 млн. грн.

При цьому, Агентство звертає увагу на те, що впродовж 9 кварталів поспіль АБ «УКРГАЗБАНК» підтримував прибуткову діяльність на постійній основі. Зокрема, прибуток Банку за третій квартал 2020 року склав 248,006 млн. грн., за другий квартал його обсяг становив 98,110 млн. грн., а за перший – 339,072 млн. грн.

Таким чином, за підсумками 9 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року АБ «УКРГАЗБАНК» майже вдвічі наростив фінансовий результат, що на фоні тенденції зниження прибутку в банківській системі України, високо оцінюється Агентством.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АБ «УКРГАЗБАНК» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

Агентство вкотре нагадує про те, що АБ «УКРГАЗБАНК» продовжує підтримувати зовнішньоекономічну діяльність своїх клієнтів та стабільно нарощує портфель угод торговельного фінансування. Восени 2020 року АБ «УКРГАЗБАНК» здійснив соту угоду для українського бізнесу у рамках ліміту торговельного фінансування від ЄБРР. Старт роботи з ЄБРР відбувся влітку 2019 року із 40 млн. доларів США ліміту. Завдяки активній роботі з підтримки міжнародної діяльності клієнтів вже навесні 2020 року ліміт був збільшений до 170 млн. доларів США. Наразі Банк вже реалізував угод на понад 100 млн. доларів США.

Також Агентство звертає увагу на те, що в листопаді поточного року АБ «УКРГАЗБАНК» та Експортно-кредитне агентство підписали угоду про співпрацю для розвитку українського експорту та допомоги підприємцям сегменту МСБ у роботі на міжнародних ринках. Банк надаватиме українським експортерам спрощений доступ до фінансування для виходу на нові ринки та збільшення обсягів експорту. При цьому, експортери будуть захищені від ризику неплатежів та фінансових втрат, пов’язаних з виконанням зовнішньоекономічних контрактів. Насьогодні це зручний інструмент для вітчизняних виробників, які мають намір постачати свою продукцію у різні країни світу.

Крім того, Агентство зазначає, що АБ «УКРГАЗБАНК» разом з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) профінансують будівництво багатофункціонального комплексу у Києві. Зокрема, АБ «УКРГАЗБАНК» надав свою першу гарантію на 11,4 млн. євро для реалізації цього масштабного проєкту. Організований як справжня екосистема, проєкт включатиме приватний навчальний ІТ-центр, багатофункціональні адаптивні офісні приміщення для інноваторів, цифрові виробничі лабораторії (fablabs), приміщення загального користування та простір для взаємодії, переговорні кімнати та приміщення для семінарів та подій, а також інші допоміжні споруди та об'єкти інфраструктури. В інноваційному кампусі орендарі матимуть доступ до приміщень, багатофункціонального офісного простору, менторських та тренінгових програм, а також спільних інструментів та послуг для підтримки їхнього бізнес-зростання. Загальна сума фінансування складе 25 млн. євро. Строк кредитування – 9 років.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок листопада 2020 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним) та ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку, які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на початок жовтня 2020 року 69,24% активів АБ «УКРГАЗБАНК» складали високоліквідні інструменти, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а частка кредитного портфеля Банку становила 27,21% (при цьому, частка неробочих кредитів (NPL) в кредитах Банку була в 3,01 рази меншою за середньо-ринковий показник). За підсумками 9 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року АБ «УКРГАЗБАНК» на 97,47% збільшив фінансовий результат (до 685,188 млн. грн.), що на фоні тенденції зниження прибутку в банківській системі України, високо оцінюється Агентством. Також Агентство нагадує про наявність у АБ «УКРГАЗБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера – держави Україна в особі Міністерства фінансів.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com