Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено кредитний рейтинг АБ «УКРГАЗБАНК»


06/04/2021

     6 квітня 2021 року Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280) за національною шкалою на рівні uaAА+. Позичальник з рейтингом uaAА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової звітності Банку за 2020 рік, а також статистичної звітності Банку за січень-лютий 2021 року.

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

  Регулятивний капітал АБ «УКРГАЗБАНК» (Н1) впродовж 2020 року та січня-лютого 2021 року коливався в діапазоні 7,171-8,483 млрд. грн. Станом на 01.03.2021 регулятивний капітал Банку (Н1) склав 8,009 млрд. грн., що в 40 разів перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн.

  Норматив адекватності регулятивного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н2) в період з 02.01.2020 по 01.03.2021 коливався в межах від 13,16% до 16,79%. Динаміка Н2 Банку впродовж вказаного періоду аналізу була нерівномірною, але при цьому його значення переважно з помітним запасом перевищували встановлену НБУ граничну відмітку, проте були меншими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2021 Н2 Банку складав 15,80%, що на 5,80 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, але було на 6,56 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник.

   Норматив достатності основного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н3) протягом 2020 року та січня-лютого 2021 року коливався в рамках 13,05-16,63%, демонструючи різноспрямовану динаміку. Водночас Н3 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також періодично був вищим за середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 01.03.2021 Н3 Банку складав 15,69%, що на 8,69 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 0,26 п.п. менше за середній показник даного нормативу по банківській системі України.

   Таким чином, на думку Агентства, станом на початок березня 2021 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують показники відповідних нормативів Банку, які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Агентство вкотре підкреслює факт наявності у АБ «УКРГАЗБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера – держави Україна в особі Міністерства фінансів.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.01.2021 порівняно з 01.01.2020 активи АБ «УКРГАЗБАНК» виросли на 19,76% і склали 142,683 млрд. грн., а кредитний портфель Банку збільшився на 21,84% до 47,501 млрд. грн. Портфель цінних паперів АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.01.2021 складав 59,511 млрд. грн. або 41,71% активів Банку, при цьому його обсяг на 87,40% був сформований з цінних паперів, що рефінансуються НБУ. Крім того, станом на 01.01.2021 обсяг грошових коштів та їх еквівалентів складав 35,369 млрд. грн., що займало 24,79% активів Банку.

За період з 01.01.2020 по 01.01.2021 в структурі активів та кредитного портфеля АБ «УКРГАЗБАНК» відбулися наступні зміни:

- частка кредитів в активах Банку виросла на 0,57 п.п.: з 32,72% до 33,29%;

- частка валютних кредитів в кредитному портфелі Банку збільшилась на 11,77 п.п.: з 45,61% до 57,38%;

- частка кредитів фізичним особам (без врахування резервів) в кредитному портфелі Банку зменшилась на 0,49 п.п.: з 7,20% до 6,71%.

   Частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АБ «УКРГАЗБАНК» за період з 01.01.2020 по 01.02.2021 зменшилась на 5,27 п.п.: з 20,71% до 15,44%. При цьому, Агентство звертає увагу, що станом на 01.02.2021 середнє значення NPL по банківській системі України складало 43,11%, а частка NPL Банку становила 15,44%, тобто була в 2,79 рази меншою за середньо-ринковий показник.

    Таким чином, станом на початок 2021 року 61,24% активів АБ «УКРГАЗБАНК» складали високоліквідні інструменти, що характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, тоді як частка кредитного портфеля Банку становила 33,29% (при цьому, показник NPL в кредитах АБ «УКРГАЗБАНК»  був у 2,79 рази меншим за середнє значення NPL по банківській системі України).

 

Ліквідність

  Норматив короткострокової ліквідності АБ «УКРГАЗБАНК» (Н6) протягом 2020 року та січня-лютого 2021 року коливався в діапазоні від 73,39% до 90,57%. При цьому, Н6 Банку з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був менше середніх показників даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2021 Н6 Банку складав 74,64%, що на 14,64 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, але було на 13,15 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АБ «УКРГАЗБАНК» в період з 01.01.2020 по 01.03.2021 коливався в діапазоні 199,01-247,36% і переважно більш ніж вдвічі (крім 01.01.2020) перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного нормативу. Станом на 01.03.2020 LCRвв Банку складав 200,51%, що було в 2 рази більше, ніж встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АБ «УКРГАЗБАНК» протягом періоду з 01.01.2020 по 01.03.2021 коливався в межах 125,70-178,39% та з помітним запасом перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.03.2021 LCRів Банку складав 125,70%, що на 25,70 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

     Отже, на думку Агентства, станом на початок березня 2021 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н6, LCRвв та LCRів), які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

 За підсумками 2020 року АБ «УКРГАЗБАНК», за даними НБУ, отримав прибуток в обсязі 542,762 млн. грн., що на 57,89% менше прибутку, отриманого Банком за 2019 рік.

 Водночас, ключові статті доходів АБ «УКРГАЗБАНК» продемонстрували зростання показників. Так, за підсумками 2020 року в порівнянні з 2019 роком чистий процентний дохід Банку виріс на 4,13% і склав 2,853 млрд. грн., а чистий комісійний дохід Банку збільшився на 16,10% до 1,236 млрд. грн.

При цьому, Агентство звертає увагу на те, що за четвертий квартал 2020 року АБ «УКРГАЗБАНК» отримав збиток у розмірі 142,426 млн. грн. Хоча впродовж попередніх 8 кварталів поспіль АБ «УКРГАЗБАНК» підтримував прибуткову діяльність на постійній основі. Збиток Банку Агентство пов’язує з необхідністю формування резервів під очікувані кредитні ризики, викликані триваючим карантином. Агентство нагадує про те, що прибуток АБ «УКРГАЗБАНК» за третій квартал 2020 року складав 248,006 млн. грн., за другий - 98,110 млн. грн., а за перший - 339,072 млн. грн.

    Таким чином, незважаючи на збитковість у четвертому кварталі, за підсумками 2020 року АБ «УКРГАЗБАНК» згенерував досить вагомий обсяг прибутку, що в умовах триваючого карантину, високо оцінюється Агентством.

 

Інші фактори

Агентство вкотре нагадує про те, що АБ «УКРГАЗБАНК» продовжує підтримувати зовнішньоекономічну діяльність своїх клієнтів та стабільно нарощує портфель угод торговельного фінансування. Зокрема, в листопаді 2020 року АБ «УКРГАЗБАНК» здійснив соту угоду для українського бізнесу у рамках ліміту торговельного фінансування від ЄБРР. Старт роботи з ЄБРР відбувся влітку 2019 року із 40 млн. доларів США ліміту. Завдяки активній роботі з підтримки міжнародної діяльності клієнтів вже навесні 2020 року ліміт був збільшений до 170 млн. доларів США.

Також в листопаді 2020 року АБ «УКРГАЗБАНК» та Експортно-кредитне агентство підписали угоду про співпрацю для розвитку українського експорту та допомоги підприємцям сегменту МСБ у роботі на міжнародних ринках. Банк надаватиме українським експортерам спрощений доступ до фінансування для виходу на нові ринки та збільшення обсягів експорту. При цьому експортери будуть захищені від ризику неплатежів та фінансових втрат, пов’язаних з виконанням зовнішньоекономічних контрактів.

Агентство звертає увагу, що АБ «УКРГАЗБАНК» разом з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) фінансують будівництво багатофункціонального комплексу у місті Києві. Зокрема, в листопаді 2020 року АБ «УКРГАЗБАНК» надав свою першу гарантію на 11,4 млн. євро для реалізації цього проекту, який включатиме приватний навчальний ІТ-центр, багатофункціональні адаптивні офісні приміщення для інноваторів, цифрові виробничі лабораторії (fablabs), приміщення загального користування та простір для взаємодії, переговорні кімнати та приміщення для семінарів та подій, а також інші допоміжні споруди та об'єкти інфраструктури. Загальна сума фінансування складе 25 млн євро. Строк кредитування – 9 років.

   В грудні 2020 року АБ «УКРГАЗБАНК» разом з Національною платіжною системою «Український платіжний «ПРОСТІР» (ПРОСТІР) та найбільшою у світі системою UnionPay International розробили спільний продукт, аналогів якому наразі немає на українському ринку. Це перша в Україні кобейджингова картка, що працює відразу з двома платіжними системами – UnionPay та ПРОСТІР.

Крім того, 25 січня 2021 року АБ «УКРГАЗБАНК» та Міжнародна фінансова корпорація (IFC), яка є підрозділом Групи Світового банку, підписали кредитну угоду, за якою Банк отримає позику у 30 млн євро з правом IFC конвертувати її у частку в акціонерному капіталі Банку.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок березня 2021 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним) та ліквідністю, на що вказують відповідні нормативи Банку, які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на початок 2020 року 61,24% активів АБ «УКРГАЗБАНК» складали високоліквідні інструменти, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а частка кредитного портфеля Банку становила 33,29% (при цьому частка неробочих кредитів (NPL) в кредитах Банку була в 2,79 рази меншою за середньо-ринковий показник). За підсумками 2020 року в порівнянні з 2019 роком прибуток АБ «УКРГАЗБАНК» зменшився на 57,89% і склав 542,762 млн. грн. Незважаючи на зниження, фінансовий результат, згенерований Банком в умовах триваючих карантинних обмежень, спричинених пандемією коронавірсу COVID-19, є вагомим, та позитивно оцінюється Агентством. Також Агентство нагадує про наявність у АБ «УКРГАЗБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера – держави Україна в особі Міністерства фінансів. 

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг"

Оновлення рейтингу АТ АБ "Укргазбанк" із статистичними показними - 06.04.2021

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com