Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»


05/04/2024

5 квітня 2024 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу Акціонерного товариства «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414) за національною шкалою на рівні uaА. Позичальник з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом підсумків роботи Банку за 2023 рік, регулярною та особливою? інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку за 2023 рік та за січень-лютий 2024 року, яка була надана Банком за запитом Агентства.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н1) впродовж 2023 року та січня-лютого 2024 року коливався в межах від 192,172 млн грн до 252,660 млн грн. Агентство зазначає, що в березні 2023 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» допустив тимчасове порушення нормативного значення Н1, встановленого регулятором на рівні 200 млн грн. При цьому, Агентство акцентує увагу на тому, що НБУ задекларував намір не вживати заходів впливу до банків за недотримання вимог до капіталу та ліквідності під час воєнного стану. В цілому, від початку 2023 року регулятивний капітал Банку виріс на 0,47% і станом на 01.03.2024 склав 201,725 млн грн, що на 1,750 млн грн перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівня 200 млн грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н2) в період з 02.01.2023 по 01.03.2024 коливався в діапазоні 27,24%–35,22% та на постійній основі не лише в рази перевищував встановлений НБУ граничний рівень, але і був вищим за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2024 Н2 Банку складав 29,96%, що майже втричі перевищувало граничний показник, встановлений регулятором на рівні 10%, а також було на 9,98 п.п. більше ніж середній рівень Н2 по банківській системі України.

Норматив достатності основного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н3) впродовж 2023 року та січня-лютого 2024 року коливався в межах від 17,54% до 27,22%, та на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був істотно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2024 Н3 Банку складав 19,23%, що в 2,75 раза перевищувало граничну позначку, встановлену регулятором на рівні 7%, та на 7,18 п.п. перевищувало середньо-ринковий рівень Н3.

     Таким чином, впродовж періоду аналізу та станом на початок березня 2024 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» підтримував нормативи достатності регулятивного (Н2) та основного (Н3) капіталу на дуже високому рівні. Зокрема, Н2 та Н3 Банку не лише в рази перевищували встановлені НБУ граничні показники, але й були вищими за середні рівні цих нормативів по банківській системі України. При цьому, в березні 2023 року Банк допустив тимчасове порушення нормативу Н1.

 

Структура та якість активів

За 2023 рік активи АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» виросли в 2,34 раза: з 1,427 млрд грн до 3,335 млрд грн. Структура активів Банку станом на 01.01.2024 порівняно з 01.01.2023 змінилась наступним чином:

- обсяг кредитів та заборгованості клієнтів зменшився на 21,63% і склав 341,172 млн грн, а їхня частка в активах Банку зменшилась на 20,28 п.п.: з 30,51% до 10,23%;

- обсяг грошових коштів та їх еквівалентів виріс в 2,9 раза і склав 194,071 млн грн, а їхня частка в активах Банку виросла на 1,12 п.п.: з 4,70% до 5,82%;

- інвестиції Банку в цінні папери збільшились в 3,57 раза і склали 2,568 млрд грн, а їхня частка в активах збільшилась на 26,64 п.п.: з 50,35% до 76,99%. Станом на 01.01.2024 портфель цінних паперів Банку був повністю сформований з ОВДП (52,13% портфеля) та з депозитних сертифікатів НБУ(47,87% портфеля).

Таким чином, станом на початок 2024 року 82,81% активів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» були представлені високоліквідними інструментами, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику: грошовими коштами та їх еквівалентами, депозитними сертифікатами НБУ і ОВДП.

      Частка неробочих кредитів (NPL) у кредитному портфелі АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», які розраховуються Агентством як сума кредитів 10 класу (для кредитів юридичним особам, крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення) та кредитів 5 класу (для кредитів всім іншим позичальникам) станом на 01.01.2024 порівняно з 01.01.2023 знизилась на 3,35 п.п. до 11,39%. При цьому, станом на 01.01.2024 частка NPL Банку була в 3,28 раза меншою ніж середній рівень NPL по банківській системі України.

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.03.2024 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» коливався в межах від 110,05% до 448,48%. Станом на 01.03.2024 NSFR Банку виріс до 437,40%, що в 4,37 раза перевищило граничне значення для даного нормативу, яке з 01.04.2023 р. встановлене НБУ на рівні менше 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» в період з 01.01.2023 по 01.03.2024 коливався в діапазоні від 186,14% до 785,66%, переважно в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.03.2024 LCRвв Банку складав 785,66%, що в 7,86 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»  впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.03.2024 коливався в межах від 191,35% до 787,26%, переважно в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.03.2024 LCRів Банку склав 191,35%, що в 1,91 раза перевищило нормативний показник, встановлений регулятором. 

    Отже, станом на початок березня 2024 року та впродовж всього періоду аналізу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать високі значення відповідних нормативів Банку, які з вагомим запасом перевищували встановлені регулятором граничні показники.

 

Дохідність операцій

За підсумками діяльності впродовж 2023 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» отримав прибуток, який за даними НБУ склав 29,039 млн грн, в той час як за підсумками 2022 року Банк отримав збиток в розмірі 18,707 млн грн. 

     Повернення АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» до прибуткової діяльності в аналізованому періоді відбулось внаслідок суттєвого зростання ключових статей його доходів. Зокрема, за підсумками 2023 року в порівнянні з 2022 роком чистий процентний дохід Банку виріс в 3,59 раза до 118,727 млн грн, а його чистий комісійний дохід збільшився в 1,58 раза до 44,327 млн грн.

 

Інші фактори

 

На момент оновлення рейтингу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» не був віднесений до категорії проблемних та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

Банк є універсальною фінансовою установою зі 100% українським капіталом, що надає клієнтам повний спектр банківських послуг. Станом на 01.03.2024 регіональна мережа Банку складалась з 13 відділень у 7 регіонах України.

 

 

Узагальнення

 

Таким чином, відповідно до інформації, наданої Банком, станом на початок березня 2024 року та впродовж всього періоду аналізу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» підтримував нормативи достатності регулятивного та основного капіталу (Н2 та Н3) на дуже високому рівні: їхні показники в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, а також були суттєво вищими за середні рівні відповідних нормативів по банківській системі України. Водночас Агентство зазначає, що в березні 2023 року Банк допустив тимчасове порушення нормативного значення Н1, а станом на 01.03.2024 рівень запасу за нормативом Н1 був мінімальним: Н1 Банку склав 201,725 млн грн, збільшившись від початку 2023 року на 0,47%. Станом на початок березня 2024 року та впродовж всього періоду аналізу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був дуже добре забезпечений ліквідністю: коефіцієнти NSFR, LCRвв та LCRів Банку істотно перевищували встановлені НБУ граничні значення.

Станом на 01.01.2024 року активи АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», характеризувались хорошою якістю: питома вага в активах Банку ліквідних інструментів з низьким рівнем кредитного ризику (грошові кошти та їх еквіваленти, ОВДП і депозитні сертифікати НБУ) становила 82,81%, а частка NPL у кредитному портфелі АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» була в 3,28 раза меншою за середньо-ринковий рівень NPL і складала 11,39%.

За підсумками 2023 року прибуток АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» виріс до 29,039 млн грн. При цьому, ключові статті доходів Банку за 2023 рік порівняно з 2022 роком показали високі темпи приросту: чистий процентний дохід збільшився в 3,59 раза до 118,727 млн грн, а чистий комісійний дохід виріс в 1,58 раза до 44,327 млн грн.

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг" 

 

Оновлення рейтингу АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПіТАЛ" із статистичними додатками (укр.) - 05.04.2024

Персональная страница банка на сайте Агентства

 

 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com