Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»


13/11/2020

13 листопада 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу Акціонерного товариства «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414) за національною шкалою на рівні uaА+. Позичальник з рейтингом uaА+ характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом підсумків роботи Банку за дев’ять місяців 2020 року, регулярною та особливою ??інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку за 2019 рік і січень-жовтень 2020 року, яка була надана Банком за запитом Агентства.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2019 року та січня-жовтня 2020 року регулятивний капітал АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н1) коливався в діапазоні 200,022-243,002 млн. грн. та демонстрував різноспрямовану динаміку. При цьому, протягом вказаного періоду аналізу Банк не допускав порушень вимог НБУ щодо нормативу Н1, але його значення впритул наближались до встановленого регулятором граничного показника на рівні 200 млн. грн. Станом на 02.11.2020 порівняно з 02.01.2020 регулятивний капітал Банку (Н1) зменшився на 4,37% і склав 202,665 млн. грн., що на 2,665 млн. грн. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н2) в період з 02.01.2019 по 02.11.2020 коливався в межах від 25,68% до 45,93%, демонструючи нерівномірну динаміку. Водночас Н2 Банку на постійній основі з великим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був помітно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.11.2020 Н2 Банку складав 26,38%, що на 16,38 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

Норматив достатності основного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н3) впродовж 2019 року та січня-жовтня 2020 року коливався в рамках 23,95-42,31% та демонстрував різноспрямовану динаміку. При цьому Н3 Банку з вагомим запасом перевищував як встановлене НБУ граничне значення, так і середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 02.11.2020 Н3 Банку складав 24,60%, що на 17,60 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Таким чином, станом на початок листопада 2020 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» продовжував підтримувати нормативи достатності регулятивного та основного капіталу (Н2 та Н3) на високому рівні. Водночас Агентство вкотре звертає увагу на те, що сформований Банком запас за нормативом Н1 залишається невеликим.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2020 по 01.10.2020 активи АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» виросли на 33,059 млн. грн. або на 3,19%: з 1,038 млрд. грн. до 1,071 млрд. грн. В структурі активів Банку станом на 01.10.2020 порівняно з 01.01.2020 відбулися наступні зміни:

- обсяг кредитів та заборгованості клієнтів збільшився на 6,14% і склав 378,322 млн. грн., а його частка в активах Банку виросла на 0,99 п.п.: з 34,34% до 35,33%;

- обсяг грошових коштів та їх еквівалентів скоротився на 22,72% і склав 88,851 млн. грн., а їхня частка в активах Банку знизилась на 2,78 п.п.: з 11,08% до 8,30%;

- інвестиції Банку в цінні папери зросли на 12,50% і склали 289,113 млн. грн., а їхня частка збільшилась на 2,24 п.п.: з 24,76% до 27,00%. Станом на 01.10.2020 портфель цінних паперів Банку на 100% був сформований з ОВДП та депозитних сертифікатів НБУ.

Таким чином, станом на початок жовтня 2020 року 35,30% активів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» складали високоліквідні інструменти з низьким рівнем кредитного ризику, а частка кредитного портфеля в активах Банку становила 35,33%.

Рівень NPL в кредитах АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» впродовж періоду з 01.01.2019 по 01.10.2020 коливався в межах 11,58-35,67% та демонстрував різноспрямовану динаміку з тенденцією до зниження показників. Так, станом на 01.10.2020 порівняно з 01.01.2020 частка NPL в кредитах Банку зменшилась на 8,36 п.п.: з 19,94% до 11,58%. Також Агентство звертає увагу, що станом на 01.09.2020 середній показник NPL по банківській системі України складав 51,96%, тоді як частка NPL в кредитах АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» була на рівні 14,78%. Таким чином, станом на початок вересня 2020 року частка NPL в кредитному портфелі Банку була у 3,5 рази меншою, ніж середньо-ринкове значення даного показника.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н6) впродовж 2019 року та січня-жовтня 2020 року коливався в межах від 60,95% до 97,10%, демонструючи різноспрямовану динаміку. При цьому, Н6 Банку на постійній основі перевищував встановлене НБУ граничне значення, але переважно був меншим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.11.2020 Н6 Банку складав 66,97%, що на 6,97 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) Банку в період з 01.01.2019 по 01.10.2020 коливався в діапазоні від 192,21% до 2574,41%, і переважно на постійній основі в декілька разів перевищував встановлені регулятором граничні значення для даного нормативу. Станом на 01.10.2020 LCRвв Банку складав 272,05%, що в 2,7 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»  впродовж періоду з 01.01.2019 по 01.10.2020 коливався в межах від 368,26% до 2539,77%, та на постійній основі в декілька разів перевищував встановлені НБУ граничні показники. Станом на 01.10.2020 LCRів Банку складав 784,02%, що в 7,8 разів перевищувало встановлене НБУ нормативне значення на рівні 100%.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок жовтня 2020 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» підтримував достатній рівень забезпеченості ліквідністю, що демонструють відповідні нормативи Банку. Агентство вкотре підкреслює, що високі показники нормативів LCRвв та LCRів свідчать про те, що Банк сформував вагомий запас ліквідності для покриття відтоку коштів клієнтів протягом 30 днів в кризових умовах.

 

Дохідність операцій

За підсумками 9 місяців 2020 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» показав збиток в обсязі 2,576 млн. грн. На фінансовому результаті Банку відобразилась низхідна динаміка чистого процентного доходу, обсяг якого за підсумками 9 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року зменшився на 21,55% або на 5,601 млн. грн. Крім того, за вказаний період аналізу суттєво скоротився обсяг інших операційних доходів Банку: на 84,43% або на 39,138 млн. грн. (з 46,353 млн. грн. до 7,215 млн. грн.).

Водночас, за підсумками 9 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий комісійний дохід АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» виріс на 5,23% або на 1,081 млн. грн. і склав 21,746 млн. грн.

Також Агентство звертає увагу, що за підсумками третього кварталу 2020 року Банк отримав прибуток в обсязі 1,296 млн. грн. Крім того, Агентство нагадує, що за підсумками першого кварталу 2020 року прибуток АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» склав 205 тис. грн., і діяльність Банку в другому, третьому та четвертому кварталах 2019 року була прибутковою.

На думку Агентства, фінансовий результат Банку за підсумками 9 місяців 2020 року був обумовлений дією об’єктивних факторів, спричинених запровадженням карантинних обмежень. При цьому Агентство позитивно оцінює фінансовий результат АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за підсумками третього кварталу поточного року, що демонструє здатність Банку оперативно відновлювати позитивні тенденції свого розвитку.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність будь-яких судових рішень, в яких Банк виступав відповідачем, які б несли значні ризики для діяльності Банку.

На момент оновлення рейтингу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був зареєстрований в органах ДФС та не мав податкової заборгованості.

 

Узагальнення

Станом на початок листопада 2020 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» продовжував підтримувати нормативи достатності регулятивного та основного капіталу (Н2 та Н3) на високому рівні. При цьому, Агентство вкотре підкреслює, що сформований Банком запас за нормативом Н1 залишається невеликим. Рівень забезпеченості ліквідністю АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був достатнім: станом на початок жовтня 2020 року нормативи LCRвв та LCRів Банку в декілька разів перевищували встановлені НБУ граничні значення. За підсумками 9 місяців 2020 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» показав збиток в обсязі 2,576 млн. грн. (при цьому за підсумками третього кварталу 2020 року Банк отримав прибуток в обсязі 1,296 млн. грн.). На думку Агентства, фінансовий результат Банку за підсумками 9 місяців 2020 року був обумовлений дією об’єктивних факторів, спричинених запровадженням карантину. Агентство позитивно оцінює фінансовий результат АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за підсумками третього кварталу поточного року, що демонструє здатність Банку оперативно відновлювати позитивні тенденції свого розвитку.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com