Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»


22/06/2022

        22 червня 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу Акціонерного товариства «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414) за національною шкалою на рівні uaА. Позичальник з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом підсумків роботи Банку за перший квартал 2022 року, регулярною та особливою? інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку за 2021 рік та за січень-травень 2022 року, яка була надана Банком за запитом Агентства.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

       Регулятивний капітал АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н1) впродовж 2021 року та січня-травня 2022 року коливався в межах від 183,704 млн грн до 237,003 млн грн. В період з 03.05.2022 по 31.05.2022 АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» допустив порушення нормативного значення Н1, встановленого регулятором на рівні 200 млн грн. При цьому, Агентство акцентує увагу на тому, що Національний банк України задекларував намір на вживати заходів впливу до банків за недотримання вимог до капіталу та ліквідності під час воєнного стану. Станом на початок червня 2022 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» повернув показник регулятивного капіталу до нормативних вимог НБУ, таким чином усунувши порушення, допущені раніше (станом на 01.06.2022 Н1 Банку склав 204,411 млн грн, що на 4,411 млн грн перевищувало встановлене регулятором граничне значення).

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н2) в період з 04.01.2021 по 01.06.2022 коливався в діапазоні 24,39- 32,85% та на постійній основі в рази перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також був вищим за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2022 Н2 Банку складав 27,62%, що в 2,76 рази перевищувало граничну відмітку, встановлену регулятором в розмірі 10%.

Норматив достатності основного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н3) впродовж 2021 року та січня-травня 2022 року коливався в рамках від 20,94% до 30,06%, та на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був помітно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2022 Н3 Банку складав 23,29%, що в 3,33 рази перевищувало граничну відмітку, встановлену регулятором на рівні 7%.

      Таким чином, станом на початок червня 2022 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» продовжував підтримувати нормативи достатності регулятивного (Н2) та основного (Н3) капіталу на високому рівні, про що свідчать їхні значення, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні показники. При цьому Агентство нагадує, що запас за нормативом Н1 Банку був невеликим, що в умовах несприятливих обставин призвело до порушення вимог регулятора по відношенню до мінімального значення даного нормативу. Втім, станом на початок червня 2022 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» повернув показник регулятивного капіталу до нормативних вимог НБУ (станом на 01.06.2022 Н1 Банку склав 204,411 млн грн, що на 4,411 млн грн перевищувало встановлене регулятором граничне значення). Крім того, Агентство підкреслює, що НБУ задекларував намір на вживати заходів впливу до банків за недотримання вимог до капіталу та ліквідності під час воєнного стану.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2022 по 01.04.2021 активи АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» зменшились на 6,99%: з 1,725 млрд грн до 1,604 млрд грн. При цьому, структура активів Банку станом на 01.04.2022 порівняно з 01.01.2022 зазнала наступних змін:

- обсяг кредитів та заборгованості клієнтів зменшився на 11,86% і склав 490,334 млн грн, а їхня частка в активах Банку зменшилась на 1,69 п.п.: з 32,26% до 30,57%;

- обсяг грошових коштів та їх еквівалентів виріс на 4,96% і склав 65,158 млн грн, а їхня частка в активах Банку збільшилась на 0,46 п.п.: з 3,60% до 4,06%;

- інвестиції Банку в цінні папери зменшились на 12,05% і склали 835,883 млн грн, а їхня частка в активах скоротилась на 3,00 п.п.: з 55,11% до 52,11% (станом на 01.04.2022 портфель цінних паперів Банку на 100% був сформований з цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю та рефінансуються НБУ).

Таким чином, станом на початок квітня 2022 року 56,17% активів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» складали високоліквідні інструменти, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику.

 Протягом періоду з 01.01.2021 по 01.05.2022 показник NPL в кредитному портфелі АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» коливався в діапазоні від 6,40% до 20,37%. Станом на 01.05.2022 порівняно з 01.01.2022 частка NPL в кредитах Банку зменшилась на 0,62 п.п. (з 7,51% до 6,89%), а середній показник NPL по банківській системі України скоротився на 3,34 п.п. (з 31,61% до 28,27%). Отже, станом на початок травня 2022 року частка NPL в кредитному портфелі АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» була у 4,1 рази меншою, ніж середньо-ринкове значення даного показника.

 

Ліквідність

     Агентство нагадує, що з 23 березня 2022 року НБУ скасував для банків економічний норматив короткострокової ліквідності (Н6) у зв’язку із завершенням перехідного періоду щодо запровадження коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), який є довгостроковим нормативом ліквідності і визначає мінімально необхідний рівень ліквідності для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік. Відповідне рішення було затверджене постановою Правління НБУ від 23 березня 2022 року № 59. Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) став обов’язковим до виконання з 1 квітня 2021 року.

Впродовж періоду з 01.04.2021 по 01.06.2022 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» коливався в межах від 103,24% до 129,58%. Станом на 01.06.2022 NSFR Банку склав 124,81%, що на 34,81 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (яке починаючи з 01 жовтня 2021 року має бути не менше 90%).

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» в період з 01.01.2021 по 01.06.2022 коливався в діапазоні від 106,37% до 511,07%, переважно в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.06.2022 LCRвв Банку складав 349,40%, що в 3,49 рази перевищувало встановлений регулятором граничний показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»  впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.06.2022 коливався в рамках від 119,43% до 1008,20%, та переважно в декілька разів перевищував встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу. Станом на 01.06.2022 LCRів Банку склав 394,77%, що в 3,95 рази перевищило нормативний показник, встановлений регулятором.

  Отже, станом на початок червня 2022 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був добре забезпечений ліквідністю, на що вказують відповідні нормативи Банку (зокрема коефіцієнти LCRвв та LCRів були в декілька разів вищими за встановлені НБУ граничні значення, а NSFR з помітним запасом перевищував встановлений регулятором граничний показник). 

 

Дохідність операцій

    За підсумками першого кварталу 2022 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» отримав прибуток в обсязі 3,182 млн грн, що в 3,46 рази перевищило обсяг прибутку, отриманий Банком за підсумками першого кварталу 2021 року.

        При цьому, ключові статті доходів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» продемонстрували різноспрямовану динаміку. Так, за підсумками першого кварталу 2022 року в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року чистий процентний дохід Банку виріс на 17,66% до 17,739 млн грн, тоді як чистий комісійний дохід зменшився на 23,37% і склав 8,040 млн грн.

      Агентство позитивно оцінює як високий темп приросту прибутку АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», так і зростання обсягу чистого процентного доходу Банку, що вдалося йому продемонструвати попри складну макроекономічну ситуацію, викликану триваючими карантинними обмеженнями та запровадженням воєнного стану внаслідок військової агресії РФ.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

 

Узагальнення

     Таким чином, відповідно до інформації, наданої Банком, станом на початок червня 2022 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» продовжував підтримувати нормативи достатності регулятивного та основного капіталу (Н2 та Н3) на високому рівні: їхні показники в рази перевищували встановлені НБУ граничні відмітки. Водночас Агентство нагадує, що запас за нормативом Н1 Банку був невеликим, що в умовах несприятливих обставин призвело до порушення вимог регулятора по відношенню до мінімального значення даного нормативу (а саме – в період з 03.05.2022 по 31.05.2022). Втім, станом на початок червня 2022 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» повернув показник регулятивного капіталу до нормативних вимог НБУ (станом на 01.06.2022 Н1 Банку склав 204,411 млн грн, що на 4,411 млн грн перевищувало встановлене регулятором граничне значення). Крім того, Агентство підкреслює, що Національний банк України задекларував намір на вживати заходів впливу до банків за недотримання вимог до капіталу та ліквідності під час воєнного стану. При цьому, Агентство акцентує увагу, що станом на початок червня 2022 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був добре забезпечений ліквідністю: коефіцієнти LCRвв та LCRів були в декілька разів вищими за встановлені НБУ граничні значення, а NSFR з помітним запасом перевищував встановлений регулятором граничний показник. За підсумками першого кварталу 2022 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» отримав прибуток в обсязі 3,182 млн грн, що в 3,46 рази перевищило обсяг прибутку, отриманий Банком за підсумками першого кварталу 2021 року. Агентство позитивно оцінює високий темп приросту прибутку АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на фоні зростання обсягу чистого процентного доходу Банку (+17,66%), що вдалося продемонструвати, незважаючи на складну макроекономічну ситуацію, викликану триваючими карантинними обмеженнями та запровадженням воєнного стану внаслідок військової агресії РФ.

    Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com