Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Присвоєно довгостроковий кредитний рейтинг АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»


24/11/2023

24 листопада 2023 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про присвоєння кредитного рейтингу Акціонерного товариства «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414) за національною шкалою на рівні uaА. Позичальник з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи рішення про присвоєння кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом підсумків роботи Банку за дев’ять місяців 2023 року, регулярною та особливою? інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку за 2022 рік та за січень-жовтень 2023 року, яка була надана Банком за запитом Агентства.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н1) впродовж 2022 року та січня-жовтня 2023 року коливався в межах від 183,704 млн грн до 224,654 млн грн. Агентство зазначає, що в березні 2023 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» допустив тимчасове порушення нормативного значення Н1, встановленого регулятором на рівні 200 млн грн. При цьому, Агентство акцентує увагу на тому, що НБУ задекларував намір не вживати заходів впливу до банків за недотримання вимог до капіталу та ліквідності під час воєнного стану. В цілому, за 10 місяців 2023 року регулятивний капітал Банку виріс на 8,33% і станом на 01.11.2023 склав 217,510 млн грн, що на 17,510 млн грн перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівня 200 млн грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н2) в період з 04.01.2022 по 01.11.2023 коливався в діапазоні 24,39%–33,93% та на постійній основі не лише в рази перевищував встановлений НБУ граничний рівень, але і був вищим за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2023 Н2 Банку складав 33,67%, що в 3,37 раза перевищувало граничний показник, встановлений регулятором на рівні 10%. 

Норматив достатності основного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н3) впродовж 2022 року та січня-жовтня 2023 року коливався в межах від 19,99% до 27,22%, та на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був помітно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2023 Н3 Банку складав 26,33%, що в 3,76 раза перевищувало граничну позначку, встановлену регулятором на рівні 7%. 

Таким чином, впродовж періоду аналізу та станом на початок листопада 2023 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» підтримував нормативи достатності регулятивного (Н2) та основного (Н3) капіталу на дуже високому рівні. Зокрема, Н2 та Н3 Банку не лише в рази перевищували встановлені НБУ граничні показники, але й були вищими за середні рівні цих нормативів по банківській системі України. При цьому, в березні 2023 року Банк допустив тимчасове порушення нормативу Н1.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2023 по 01.10.2023 активи АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» виросли майже вдвічі: з 1,427 млрд грн до 2,822 млрд грн. Структура активів Банку станом на 01.10.2023 порівняно з 01.01.2023 змінилась наступним чином:

- обсяг кредитів та заборгованості клієнтів зменшився на 14,17% і склав 373,644 млн грн, а їхня частка в активах Банку зменшилась на 17,27 п.п.: з 30,51% до 13,24%;

- обсяг грошових коштів та їх еквівалентів виріс в 5,45 раза і склав 365,012 млн грн, а їхня частка в активах Банку виросла на 8,24 п.п.: з 4,70% до 12,94%;

- інвестиції Банку в цінні папери збільшились в 2,6 раза і склали 1,866 млрд грн, а їхня частка в активах виросла на 15,77 п.п.: з 50,35% до 66,12%. Станом на 01.10.2023 портфель цінних паперів Банку був повністю сформований з ОВДП (20,97% портфеля) та з депозитних сертифікатів НБУ(79,03% портфеля).

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2023 року 79,06% активів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» були представлені високоліквідними інструментами, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику: грошовими коштами та їх еквівалентами, депозитними сертифікатами НБУ та ОВДП.

       Частка неробочих кредитів (NPL) у кредитному портфелі АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», які розраховуються Агентством як сума кредитів 10 класу (для кредитів юридичним особам, крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення) та кредитів 5 класу (для кредитів всім іншим позичальникам) станом на 01.10.2023 порівняно з 01.01.2023 виросла на 2,81 п.п. до 17,43%. При цьому, станом на 01.10.2023 частка NPL Банку була в 2,17 раза меншою ніж середнє значення частки NPL по банківській системі України.

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.11.2023 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» коливався в межах від 110,05% до 353,54%. Станом на 01.11.2023 NSFR Банку виріс до 296,22%, що в 2,96 раза перевищило граничне значення для даного нормативу, яке з 01.04.2023 р. встановлене НБУ на рівні менше 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» в період з 01.01.2022 по 01.11.2023 коливався в діапазоні від 186,14% до 512,50%, переважно в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.11.2023 LCRвв Банку складав 248,01%, що в 2,48 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»  впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.11.2023 коливався в межах від 394,77% до 1008,20%, в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.11.2023 LCRів Банку склав 787,26%, що в 7,87 раза перевищило нормативний показник, встановлений регулятором. 

Отже, станом на початок листопада 2023 року та впродовж всього періоду аналізу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать високі значення відповідних нормативів Банку, які з вагомим запасом перевищували встановлені регулятором граничні показники.

 

 

Дохідність операцій

За підсумками діяльності впродовж 9 місяців 2023 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» отримав прибуток в обсязі 3,904 млн грн, в той час як в аналогічному періоді 2022 року діяльність Банку була збитковою. 

       Повернення АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» до прибуткової діяльності в аналізованому періоді відбулось в результаті суттєвого зростання ключових статей його доходів. Зокрема, за підсумками 9 місяців 2023 року в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року чистий процентний дохід Банку виріс в 2,35 раза до 63,044 млн грн, а його чистий комісійний дохід збільшився в 1,52 раза до 32,146 млн грн.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

Банк є універсальною фінансовою установою зі 100% українським капіталом, що надає клієнтам повний спектр банківських послуг. Станом на 01.11.2023 регіональна мережа Банку складалась з 14 відділень у 8 регіонах України.

 

Станом на 01.10.2023 р. чисті активи АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», за даними НБУ, становили 0,11% від сукупних чистих активів всієї банківської системи України, частка його кредитного портфеля дорівнювала 0,06% в сукупному обсязі кредитів та заборгованості клієнтів по банківській системі, а частка зобов’язань в сукупних зобов’язаннях банків в Україні становила 0,11%. Невелика частка Банку у банківській системі України не має негативного впливу на його кредитний рейтинг через суттєвий запас адекватності і достатності капіталу, а також високі значення нормативів ліквідності Банку.

 

Узагальнення

Таким чином, відповідно до інформації, наданої Банком, станом на початок листопада 2023 року та впродовж всього періоду аналізу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» підтримував нормативи достатності регулятивного та основного капіталу (Н2 та Н3) на дуже високому рівні: їхні показники в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення. Водночас Агентство зазначає, що в березні 2023 року Банк допустив тимчасове порушення нормативного значення Н1. За інформацією АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», станом на 02.03.2023 Банк вже повернув показник регулятивного капіталу до нормативних вимог НБУ, а станом на 01.11.2023 Н1 Банку склав 217,510 млн грн, збільшившись від початку 2023 року на 8,33%. Станом на початок листопада 2023 року та впродовж всього періоду аналізу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був дуже добре забезпечений ліквідністю: коефіцієнти NSFR, LCRвв та LCRів Банку істотно перевищували встановлені НБУ граничні значення.

Станом на 01.10.2023 року активи АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», характеризувались хорошою якістю: питома вага в активах Банку ліквідних інструментів з низьким рівнем кредитного ризику становила 79,06%, а частка NPL у кредитному портфелі АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» була в 2,17 раза меншою за середньо-ринкову і складала 17,43%.

За підсумками 9 місяців 2023 року прибуток АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» склав 3,904 млн грн. При цьому, ключові статті доходів Банку за 9 місяців 2023 року показали суттєве зростання порівняно з аналогічним періодом 2022 року: чистий процентний дохід збільшився в 2,35 раза до 63,044 млн грн, а чистий комісійний дохід виріс в 1,52 раза до 32,146 млн грн. 

 

      Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг" 

Оновлення рейтингу АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПіТАЛ" із статистичними додатками (укр.) - 24.11.2023

Персональная страница банка на сайте Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com