Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КБ «ГЛОБУС»


25/05/2023

25 травня 2023 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059) за національною шкалою на рівні uaAАА. Також був оновлений рейтинг депозитів Банку на рівні ua2+ за шкалою Агентства. Позичальник з рейтингом uaAАА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу за національною шкалою, РА «Експерт-Рейтинг» керувалося основними підсумками роботи Банку за перший квартал 2023 року, особливою і регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2022 рік та за січень-квітень 2023 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтинга із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н1) впродовж 2022 року та січня-квітня 2023 року коливався в межах від 481,587 млн грн до 669,467 млн грн. З початку 2023 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 20,70% і станом на 01.05.2023 склав 626,785 млн грн, що в 3,13 раза перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н2) в період з 04.01.2022 по 01.05.2023 коливався в діапазоні від 12,33% до 19,98%. Впродовж аналізованого періоду Н2 Банку зі значним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.05.2023 Н2 Банку складав 19,98%, що майже вдвічі перевищувало граничний рівень, встановлений регулятором, але було на 0,97 п.п. менше ніж середній рівень Н2 по банківській системі України. 

Норматив достатності основного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н3) впродовж 2022 року та січня-квітня 2023 року коливався в межах від 10,62% до 16,50% та переважно істотно перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був переважно вищим за середньо-ринковий показник. Станом на 01.05.2023 Н3 Банку становив 16,50%, що в 2,36 раза перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівні 7%, а також було на 3,08 п.п. більше за середньо-ринковий рівень Н3. 

Таким чином, станом на початок травня 2023 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений основним та регулятивним капіталом. Нормативи достатності регулятивного та основного капіталу Банку (Н2 та Н3) зі значним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а норматив Н3 Банку був вищим за середній рівень Н3 по банківській системі.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.04.2023 порівняно з 01.01.2023 активи АТ «КБ «ГЛОБУС» зменшились на 9,08% і склали 6,543 млрд грн, обсяг кредитного портфеля Банку знизився на 6,32% до 1,849 млрд грн, а його частка в активах АТ «КБ «ГЛОБУС» виросла на 0,83 п.п. (з 27,42% до 28,25%). Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в першому кварталі 2023 року продовжив зростати, збільшившись на 18,39% до 1,203 млрд грн, а їх питома вага в активах АТ «КБ «ГЛОБУС» збільшилась на 5,62 п.п. (з 12,77% до 18,39%).

Також Агентство зазначає, що за період з 01.01.2023 по 01.04.2023 портфель інвестицій Банку в цінні папери зменшився на 20,06% до 3,109 млрд грн, що становило 47,51% активів Банку. При цьому, портфель цінних паперів АТ «КБ «ГЛОБУС» був повністю сформований з ОВДП та депозитних сертифікатів НБУ, тобто з інструментів з низьким кредитним ризиком. Таким чином, станом на початок другого кварталу 2023 року 65,90% активів Банку були представлені ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошовими коштами та їх еквівалентами, депозитними сертифікатами НБУ та ОВДП.

Впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.04.2023 частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС», які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу (для кредитів фізичним особам) та десятого класу (для кредитів юридичним особам), коливалась в діапазоні 6,76-22,25%. Станом на 01.04.2023 частка NPL в кредитах АТ «КБ «ГЛОБУС» складала 22,25%, в той час як середній показник частки NPL по банківській системі України становив 41,63%. Отже, станом на початок квітня 2023 року показник частки NPL Банку був в 1,87 раза меншим за середньо-ринкове значення.

 

Ліквідність

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «КБ «ГЛОБУС» впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.05.2023 коливався в діапазоні від 90,16% до 186,14%, з тенденцією до зростання. Станом на 01.05.2023 NSFR Банку складав 186,14%, що на 86,14 п.п. перевищило граничне значення, яке з 1 квітня 2023 року встановлене НБУ на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «КБ «ГЛОБУС» в період з 01.01.2022 по 01.05.2023 коливався в межах від 108,06% до 525,77% та переважно істотно перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.05.2023 LCRвв Банку складав 525,77%, що в 5,26 раза перевищувало встановлений регулятором нормативний показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «КБ «ГЛОБУС» впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.05.2023 коливався в діапазоні від 138,42% до 350,06%, переважно з помітним запасом перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.05.2023 LCRів Банку складав 316,75%, що в 3,17 раза перевищувало встановлений регулятором нормативний рівень.

Таким чином, станом на початок травня 2023 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений ліквідністю: нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку з вагомим запасом перевищували встановлені регулятором граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками діяльності в першому кварталі 2023 року прибуток АТ «КБ «ГЛОБУС» склав 8,107 млн грн, порівняно зі збитком Банку за перший квартал 2022 року в обсязі 5,576 млн грн. Чистий процентний дохід Банку в аналізованому періоді знизився на 12,05% до 114,18 млн грн, а чистий комісійний дохід виріс на 19,96% до 53,27 млн грн.

При цьому, тиск на прибуток Банку здійснювало зростання збитку від зменшення корисності кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках, який в першому кварталі 2023 року порівняно з першим кварталом 2022 року виріс в 1,85 раза і склав 58,549 млн грн.

Агентство позитивно оцінює повернення  АТ «КБ «ГЛОБУС» до практики прибуткової роботи, а також вагомі обсяги чистого процентного та чистого комісійного доходів.  

 

Інші фактори

АТ «КБ «ГЛОБУС» не був віднесений НБУ до категорії проблемних, дотримувався ключових нормативів, встановлених НБУ, і виконував зобов'язання перед кредиторами і вкладниками в рамках чинного законодавства, правил і процедур Банку.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок травня 2023 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений основним та регулятивним капіталом. Нормативи Н2 та Н3 Банку зі значним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а норматив Н3 Банку був вищим і за середній рівень даного нормативу по банківській системі України. Також станом на 01.05.2023 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений ліквідністю, про що, зокрема, свідчать нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які істотно перевищували встановлені регулятором граничні значення. Станом на 01.04.2023 року активи АТ «КБ «ГЛОБУС» характеризувались хорошою якістю: питома вага в активах ліквідних інструментів з низьким рівнем кредитного ризику становила 65,90%, а частка NPL у кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС» була в 1,87 раза нижчою за середній рівень NPL по банківській системі України. За підсумками першого кварталу 2023 року прибуток АТ «КБ «ГЛОБУС» склав 8,107 млн грн. Агентство зазначає, що чистий процентний дохід Банку зменшився порівняно з першим кварталом 2022 року на 12,05%, чистий комісійний дохід виріс на 19,96%, а істотний вплив на розмір прибутку Банку спричинило зростання в 1,85 раза збитку від зменшення корисності фінансових активів. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (укр.) - 25.05.2023

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (eng.) - 25.05.2023

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com