Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КБ «ГЛОБУС»


18/03/2024

18 березня 2024 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059) за національною шкалою на рівні uaAАА. Також був оновлений рейтинг депозитів Банку на рівні ua2+ за шкалою Агентства. Позичальник з рейтингом uaAАА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу за національною шкалою, РА «Експерт-Рейтинг» керувалося основними підсумками роботи Банку за 2023 рік, особливою і регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2023 рік та за січень-лютий 2024 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтинга із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н1) впродовж 2023 року та січня-лютого 2024 року коливався в межах від 518,421 млн грн до 797,263 млн грн. З початку 2023 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 40,70% і станом на 01.03.2024 склав 730,633 млн грн, що в 3,65 раза перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н2) в період з 02.01.2023 по 01.03.2024 коливався в діапазоні від 15,84% до 24,57%. Впродовж аналізованого періоду Н2 Банку зі значним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.03.2024 Н2 Банку складав 19,58%, що майже вдвічі перевищувало граничний рівень, встановлений регулятором, але було на 0,40 п.п. менше ніж середній рівень Н2 по банківській системі України. 

Норматив достатності основного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н3) впродовж 2023 року та січня-лютого 2024 року коливався в межах від 13,17% до 17,16% та істотно перевищував встановлене НБУ граничне значення. Також впродовж періоду аналізу Н3 АТ «КБ «ГЛОБУС» був переважно вищим за середньо-ринковий показник. Станом на 01.03.2024 Н3 Банку становив 13,21%, що в 1,89 раза перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівні 7%, а також було на 1,16 п.п. більше за середньо-ринковий рівень Н3. 

Таким чином, станом на початок березня 2024 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений основним та регулятивним капіталом. Нормативи достатності регулятивного та основного капіталу Банку (Н2 та Н3) зі значним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а норматив Н3 Банку також був вищим і за середній рівень Н3 по банківській системі.

 

Структура та якість активів

За 2023 рік активи АТ «КБ «ГЛОБУС» збільшились на 84,72% і склали 13,293 млрд грн, кредитний портфель Банку знизився на 18,23% до 1,614 млрд грн, а його частка в активах АТ «КБ «ГЛОБУС» зменшилась на 15,28 п.п. до 12,14%. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів за 2023 рік виріс на 6,69% до 980,592 млн грн, а їх питома вага в активах АТ «КБ «ГЛОБУС» знизилась на 5,40 п.п. до 7,38%.

За період з 01.01.2023 по 01.01.2024 портфель інвестицій Банку в цінні папери виріс в 2,66 раза до 10,347 млрд грн, що становило 77,84% активів Банку. При цьому, портфель цінних паперів АТ «КБ «ГЛОБУС» був повністю сформований з ОВДП, депозитних сертифікатів НБУ та з боргових цінних паперів Казначейства США, тобто з інструментів з низьким кредитним ризиком. Таким чином, станом на початок 2024 року 85,21% активів Банку були представлені ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошовими коштами та їх еквівалентами, депозитними сертифікатами НБУ та державними цінними паперами. 

Частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС», які розраховуються Агентством як сума кредитів 10 класу (для кредитів юридичним особам, крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення) та кредитів 5 класу (для кредитів всім іншим позичальникам) за 2023 рік виросла на 13,38 п.п. до 33,53%. При цьому, станом на 01.01.2024 частка NPL Банку була на 3,82 п.п. меншою ніж середнє значення частки NPL по банківській системі України.

 

Ліквідність

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «КБ «ГЛОБУС» впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.03.2024 коливався в діапазоні від 145,40% до 314,46%, та мав виражену тенденцію до зростання. Станом на 01.03.2024 NSFR Банку складав 255,39%, що в 2,55 раза перевищувало граничне значення, встановлене НБУ. 

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «КБ «ГЛОБУС» в період з 01.01.2023 по 01.03.2024 коливався в межах від 296,34% до 684,69%, в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.03.2024 LCRвв Банку складав 338,83%, що було в 3,39 раза вищим за встановлений регулятором нормативний показник. 

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «КБ «ГЛОБУС» впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.03.2024 коливався в діапазоні від 159,96% до 413,37%, з помітним запасом перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.03.2024 LCRів Банку складав 213,45%, що в 2,13 раза перевищувало встановлений регулятором нормативний рівень. 

Таким чином, станом на початок березня 2024 року та впродовж 2023 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був дуже добре забезпечений ліквідністю: нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку істотно перевищували встановлені регулятором граничні значення.

 

Дохідність операцій

В 2023 році ключові статті доходів та прибуток АТ «КБ «ГЛОБУС» показали істотний приріст. Зокрема, чистий процентний дохід Банку за 2023 рік порівняно з 2022 роком виріс на 58,13% до 547,243 млн грн, чистий комісійний дохід збільшився на 46,54% до 227,136 млн грн, а прибуток виріс в 2,21 раза і склав 39,843 млн грн. Зростанню прибутку АТ «КБ «ГЛОБУС» в 2023 році, окрім суттєвого приросту ключових статей його доходів, сприяло збільшення торгового результату Банку, який за підсумками 2023 року склав 303,282 млн грн, що в 2,4 раза більше ніж за 2022 рік. 

Агентство позитивно оцінює суттєве зростання прибутку, чистого процентного та чистого комісійного доходів АТ «КБ «ГЛОБУС» в аналізованому періоді.  

 

Інші фактори

АТ «КБ «ГЛОБУС» не був віднесений НБУ до категорії проблемних, дотримувався ключових нормативів, встановлених НБУ, і виконував зобов'язання перед кредиторами і вкладниками в рамках чинного законодавства, правил і процедур Банку.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок березня 2024 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений основним та регулятивним капіталом. Нормативи Н2 та Н3 Банку зі значним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, при цьому норматив Н3 Банку був вищим і за середній рівень даного нормативу по банківській системі України. Також станом на 01.12.2023 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був дуже добре забезпечений ліквідністю: нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку в рази перевищували встановлені регулятором граничні значення. Станом на 01.01.2024 року активи АТ «КБ «ГЛОБУС» характеризувались хорошою якістю: питома вага в активах ліквідних інструментів з низьким рівнем кредитного ризику становила 85,21%, а частка NPL у кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС» була на 3,82 п.п. меншою за середньо-ринковий рівень.

За підсумками 2023 року діяльність АТ «КБ «ГЛОБУС» була прибутковою, при цьому, ключові статті його доходів та прибуток продемонстрували суттєвий приріст порівняно з 2022 роком. Зокрема, чистий процентний дохід Банку виріс на 58,13% до 547,243 млн грн, чистий комісійний дохід збільшився на 46,54% до 227,136 млн грн, а прибуток АТ «КБ «ГЛОБУС» виріс в 2,21 раза до 39,843 млн грн.

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (укр.) - 18.03.2024

 

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (eng.) - 18.03.2024

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com