Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КБ «ГЛОБУС»


24/05/2024

24 травня 2024 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059) за національною шкалою на рівні uaAАА. Також був оновлений рейтинг депозитів Банку на рівні ua2+ за шкалою Агентства. Позичальник з рейтингом uaAАА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу за національною шкалою, РА «Експерт-Рейтинг» керувалося основними підсумками роботи Банку за перший квартал 2024 року, особливою і регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2023 рік та за січень-квітень 2024 року.

Загрузити файл оновлення рейтинга із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н1) впродовж 2023 року та січня-квітня 2024 року коливався в межах від 518,421 млн грн до 797,263 млн грн. З початку 2024 року регулятивний капітал Банку (Н1) знизився на 4,07% і станом на 01.05.2024 склав 715,369 млн грн, що в 3,58 раза перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н2) в період з 02.01.2023 по 01.05.2024 коливався в діапазоні від 15,84% до 24,57%. Впродовж аналізованого періоду Н2 Банку зі значним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.05.2024 Н2 Банку складав 16,37%, що на 6,37 п.п. перевищувало граничний рівень, встановлений регулятором, але було на 2,01 п.п. менше ніж середній рівень Н2 по банківській системі України. 

Норматив достатності основного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н3) впродовж 2023 року та січня-квітня 2024 року коливався в межах від 12,18% до 17,16% та істотно перевищував встановлене НБУ граничне значення. Також впродовж періоду аналізу Н3 АТ «КБ «ГЛОБУС» був переважно вищим за середньо-ринковий показник. Станом на 01.05.2024 Н3 Банку становив 12,18%, що на 5,18 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівні 7%, а також було на 0,36 п.п. більше за середньо-ринковий рівень Н3. 

Таким чином, станом на початок травня 2024 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений основним та регулятивним капіталом. Нормативи достатності регулятивного та основного капіталу Банку (Н2 та Н3) зі значним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а норматив Н3 Банку також був вищим і за середній рівень Н3 по банківській системі.

 

Структура та якість активів

За перший квартал 2024 року активи АТ «КБ «ГЛОБУС» знизились на 20,49% і склали 10,569 млрд грн, кредитний портфель Банку виріс на 7,76% до 1,667 млрд грн, а його частка в активах АТ «КБ «ГЛОБУС» збільшилась на 4,14 п.п. до 15,77%. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів за перший квартал 2024 року виріс на 25,60% до 1,232 млрд грн, а їх питома вага в активах АТ «КБ «ГЛОБУС» показала приріст на 4,28 п.п. до 11,65%.

За період з 01.01.2024 по 01.04.2024 портфель інвестицій Банку в цінні папери зменшився на 33,40% до 6,891 млрд грн, що становило 65,19% активів Банку. При цьому, портфель цінних паперів АТ «КБ «ГЛОБУС» був повністю сформований з ОВДП, депозитних сертифікатів НБУ та з боргових цінних паперів Казначейства США, тобто з інструментів з низьким кредитним ризиком. Таким чином, станом на початок другого кварталу 2024 року 76,84% активів Банку були представлені ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошовими коштами та їх еквівалентами, депозитними сертифікатами НБУ та державними цінними паперами. 

Частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС», які розраховуються Агентством як сума кредитів 10 класу (для кредитів юридичним особам, крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення) та кредитів 5 класу (для кредитів всім іншим позичальникам) за перший квартал 2024 року знизилась на 1,92 п.п. до 31,61%. При цьому, станом на 01.04.2024 частка NPL Банку була на 4,46 п.п. меншою ніж середнє значення частки NPL по банківській системі України.

 

Ліквідність

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «КБ «ГЛОБУС» впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.05.2024 коливався в діапазоні від 145,40% до 314,46%, істотно перевищуючи нормативне значення. Станом на 01.05.2024 NSFR Банку складав 209,83%, що в 2,1 раза перевищувало граничне значення, встановлене НБУ.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «КБ «ГЛОБУС» в період з 01.01.2023 по 01.05.2024 коливався в межах від 296,34% до 684,69%, в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.05.2024 LCRвв Банку складав 368,96%, що було в 3,69 раза вищим за встановлений регулятором нормативний показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «КБ «ГЛОБУС» впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.05.2024 коливався в діапазоні від 159,96% до 413,37%, з помітним запасом перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.05.2024 LCRів Банку складав 181,51%, що в 1,82 раза перевищувало встановлений регулятором нормативний рівень. 

Таким чином, станом на початок травня 2024 року та впродовж аналізованого періоду АТ «КБ «ГЛОБУС» був дуже добре забезпечений ліквідністю: нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку істотно перевищували встановлені регулятором граничні значення.

 

Дохідність операцій

В аналізованому періоді ключові статті доходів та прибуток АТ «КБ «ГЛОБУС» показали істотний приріст. Зокрема, чистий процентний дохід Банку за перший квартал 2024 року порівняно з першим кварталом 2023 року виріс на 25,55% до 143,356 млн грн, чистий комісійний дохід збільшився на 12,39% до 59,870 млн грн, а прибуток виріс на 33,053 млн грн (або в 5,08 раза) і склав 41,160 млн грн. Зростанню прибутку АТ «КБ «ГЛОБУС», окрім суттєвого приросту ключових статей його доходів, сприяла відсутність збитків від зменшення корисності кредитів в першому кварталі 2024 року, в той час як за підсумками першого кварталу 2023 їх розмір становив 58,549 млн грн. 

Агентство позитивно оцінює суттєве зростання прибутку, чистого процентного та чистого комісійного доходів АТ «КБ «ГЛОБУС» в аналізованому періоді.

 

Інші фактори

АТ «КБ «ГЛОБУС» не був віднесений НБУ до категорії проблемних, дотримувався ключових нормативів, встановлених НБУ, і виконував зобов'язання перед кредиторами і вкладниками в рамках чинного законодавства, правил і процедур Банку.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок травня 2024 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений основним та регулятивним капіталом. Нормативи Н2 та Н3 Банку зі значним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, при цьому норматив Н3 Банку був вищим і за середній рівень даного нормативу по банківській системі України. Також станом на 01.05.2024 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був дуже добре забезпечений ліквідністю: нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку в рази перевищували встановлені регулятором граничні значення. Станом на 01.04.2024 року активи АТ «КБ «ГЛОБУС» характеризувались хорошою якістю: питома вага в активах Банку ліквідних інструментів з низьким рівнем кредитного ризику становила 76,84%, а частка NPL у кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС» була на 4,46 п.п. меншою за середньо-ринковий рівень.

За підсумками першого кварталу 2024 року діяльність АТ «КБ «ГЛОБУС» була прибутковою, а ключові статті його доходів та прибуток продемонстрували суттєвий приріст порівняно з першим кварталом 2023 року. Зокрема, чистий процентний дохід Банку виріс на 25,55% до 143,356 млн грн, чистий комісійний дохід збільшився на 12,39% до 59,870 млн грн, а прибуток АТ «КБ «ГЛОБУС» виріс більше ніж в 5 разів до 41,160 млн грн. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає кредитоспроможність у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (укр.) - 24.05.2024 

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (eng.) - 24.04.2024

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com