Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КБ «ГЛОБУС»


16/04/2020

16 квітня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059) за національною шкалою на рівні uaAА. Також був оновлений рейтинг депозитів Банку на рівні ua2+ за шкалою Агентства. Позичальник з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу за національною шкалою, РА «Експерт-Рейтинг» керувалося основними підсумками роботи Банку за 2019 рік, особливою і регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-березень 2020 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтинга із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н1) впродовж 2019 року та січня-березня 2020 року коливався в межах від 280,372 млн. грн. до 384,480 млн. грн. Динаміка Н1 Банку протягом вказаного періоду була нерівномірною, проте демонструвала висхідний тренд. Станом на 01.04.2020 в порівнянні з 02.01.2020 регулятивний капітал АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н1) виріс на 13,64% і склав 384,480 млн. грн., що на 184,480 млн. грн. перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) впродовж періоду з 02.01.2019 по 01.04.2020 коливався в діапазоні 11,29-15,16%. Протягом вказаного періоду Н2 Банку з запасом перевищував встановлене регулятором граничне значення, але при цьому його рівень був нижче середніх показників даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.04.2020 Н2 Банку складав 14,34%, що на 4,34 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Норматив достатності основного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н3) протягом 2019 року та січня-березня 2020 року коливався в межах від 7,28% до 10,57%. Впродовж зазначеного періоду Н3 Банку з запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, але був нижчим за середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 01.04.2020 Н3 Банку складав 9,57%, що на 2,57 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Крім того, Агентство звертає увагу на результати проведеного у 2019 році Національним банком України стрес-тестування найбільших українських банків, в ході якого визначався необхідний (цільовий) рівень достатності капіталу фінустанов. За даними стрес-тесту, необхідний рівень нормативів Н2 та Н3 АТ «КБ «ГЛОБУС» (з урахуванням здійснених Банком заходів) становить 16,90%. Для повного виконання вимог за результатами стрес-тестування НБУ надав банкам час до жовтня 2020 року.

Таким чином, станом на початок квітня 2020 року АТ «КБ «ГЛОБУС» підтримував показники нормативів достатності основного та регулятивного капіталу (Н2 та Н3) з помітним запасом по відношенню до встановлених НБУ граничних значень.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.01.2020 в порівнянні з 01.01.2019 активи АТ «КБ «ГЛОБУС» виросли на 47,66% і склали 3,950 млрд. грн., обсяг кредитів та заборгованості клієнтів збільшився на 2,48% до 1,615 млрд. грн., а їхня частка в активах Банку зменшилась на 18,03 п.п. і склала 40,89%. Частка валютних кредитів у кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС» станом на 01.01.2020 р. становила всього 1,46%, що свідчить про низький рівень впливу валютного ризику на кредитний портфель Банку.

АТ «КБ «ГЛОБУС» є активним учасником ринку споживчого кредитування, що позитивно відобразилось на показниках його доходів та прибутку. За період з 01.01.2019 по 01.03.2020 частка кредитів фізичним особам в кредитах Банку виросла на 4,87 п.п.: з 51,26% до 56,13%.

Впродовж періоду з 01.01.2019 по 01.03.2020 частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС», які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу (для кредитів фізичним особам) та десятого класу (для кредитів юридичним особам), коливалась в діапазоні від 9,20% до 13,61%. При цьому, Агентство звертає увагу, що станом на 01.03.2020 середній показник частки NPL по банківській системі України був на рівні 50,80%, а частка NPL в кредитах АТ «КБ «ГЛОБУС» складала 13,61%. Таким чином, показник NPL Банку був у 3,73 рази нижче за середньо-ринкове значення, що свідчить про хорошу якість кредитного портфеля АТ «КБ «ГЛОБУС».

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н6) впродовж 2019 року та січня-березня 2020 року коливався в діапазоні 60,18-83,81%. Протягом даного періоду Н6 Банку переважно з помітним запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, але при цьому його значення були меншими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.04.2020 Н6 Банку складав 80,67%, що на 20,67 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «КБ «ГЛОБУС» в період з 01.02.2019 по 01.03.2020 коливався в межах від 114,95% до 468,84%. Протягом вказаного періоду LCRвв Банку демонстрував різноспрямовану динаміку, але при цьому переважно з вагомим запасом перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.03.2020 LCRвв Банку склав 268,80%, що в 2,7 рази перевищувало нормативне значення, встановлене НБУ на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) Банку за період з 01.02.2019 по 01.03.2020 коливався в діапазоні 70,73-604,21%, переважно в рази перевищуючи встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.03.2020 LCRів Банку складав 268,55%, що в 2,7 рази перевищувало встановлене регулятором нормативне значення на рівні 100%.

Таким чином, станом на початок березня 2020 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку.  При цьому Агентство підкреслює, що високі значення нормативів LCRвв та LCRів вказують на наявність у Банку вагомого запасу ліквідності для покриття чистого очікуваного відпливу грошових коштів протягом 30 днів з урахуванням стрес-сценарію.

 

Дохідність операцій

За підсумками 2019 року АТ «КБ «ГЛОБУС» отримав прибуток в обсязі 63,907 млн. грн., тоді як за підсумками 2018 року Банк показав збиток в розмірі 19,708 млн. грн.

Агентство звертає увагу на високий темп приросту чистого процентного доходу Банку, обсяг якого за підсумками 2019 року в порівнянні з 2018 роком збільшився на 49,08% і склав 148,700 млн. грн. За вказаний період чистий комісійний дохід Банку виріс на 0,51% до 173,620 млн. грн.

Агентство нагадує, що АТ «КБ «ГЛОБУС»  повернувся до прибуткової діяльності в першому кварталі 2019 року та демонстрував позитивний фінансовий результат протягом чотирьох кварталів поспіль, що підтвердило успішність бізнес-стратегії Банку. Так, за перший квартал 2019 року прибуток Банку склав 20,988 млн. грн., за другий квартал – 20,931 млн. грн., за третій – 11,331 млн. грн., а за четвертий – 10,656 млн. грн.

Здатність АТ «КБ «ГЛОБУС» генерувати та нарощувати вагомі обсяги доходів і підтримувати прибуткову діяльність позитивно оцінюється Агентством.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що на момент оновлення рейтингу АТ «КБ «ГЛОБУС» перебував на обліку в органах ДФС і не мав податкової заборгованості.

Банк не був віднесений НБУ до категорії проблемних, дотримувався ключових нормативів, встановлених НБУ, і виконував зобов'язання перед кредиторами і вкладниками в рамках чинного законодавства, правил і процедур Банку.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок квітня 2020 року АТ «КБ «ГЛОБУС» підтримував показники нормативів достатності основного та регулятивного капіталу (Н2 та Н3) з помітним запасом по відношенню до встановлених НБУ граничних значень. Банк був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать значення відповідних нормативів (Н6, LCRвв та LCRів). Станом на 01.03.2020 частка NPL у кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС» була у 3,73 рази нижчою за середній показник NPL по банківській системі України. За підсумками 2019 року АТ «КБ «ГЛОБУС» отримав прибуток в обсязі 63,907 млн. грн., тоді як за підсумками 2018 року Банк показав збиток в розмірі 19,708 млн. грн. Фінансовий результат Банку за 2019 рік позитивно оцінюється Агентством. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (укр.) - 16.04.2020

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (eng.) - 16.04.2020

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com